SWZ reageert op vragen rondom renovatieflats Pieter Steijnstraat

Woningbouwvereniging SWZ heeft gereageerd op vragen, die de Diezerpoorter stelde naar aanleiding van alle commotie rondom de renovatieplannen van de flats in de Pieter Steijnstraat. Hieronder kunt u lezen wat er is geantwoord.Allereerst wil de SWZ een nuance aanbrengen op het eerder verschenen bericht in de Diezerpoorter, dat er drie bijeenkomsten met de bewoners worden gepland. De SWZ zegt daarover:

“De gemeente en SWZ gaan met de bewoners van de Pieter Steyn 1 in twee sessies (14/11 en 12/12) praten over de inrichting van de buitenruimte rondom hun flat. Deze bijeenkomsten staan dus in het teken van parkeren en buitenruimte en 12 bewoners hebben zich hiervoor aangemeld. Daarnaast worden de bewoners van de Pieter Steyn 1 binnen twee weken uitgenodigd in de modelwoningen. Daar ontvangen ze alle concrete informatie over de geplande renovatie. 

Wat ook speelt is dat de gemeente aan de bewoners van de Geert Groote 1 wil laten zien hoe de parkeerruimte daar ingericht gaat worden. Deze bewoners kunnen op 7 november binnenlopen in de hal van het nieuwe complex om meer info te halen.”

Vraag: Het hele communicatieproces, dat de SWZ heeft gehanteerd, wordt door de bewoners gehekeld. Eerst was er sprake van sloop, toen van GRONDIGE renovatie met uitverhuizing van de bewoners. Nu komt er een 10-daagse verbouw, waarbij de bewoners in hun woning moeten blijven. Daarbij staan er zoveel werkzaamheden op de lijst, die in die korte tijd moeten worden gedaan, dat er wordt gevreesd voor de kwaliteit. Vindt de SWZ ook, dat de communicatie beter had gekund? En is de vrees dat er ondeugdelijke kwaliteit wordt geleverd gegrond? In hoeverre kan de SWZ de bewoners wat dit laatste betreft geruststellen?
Antwoord: SWZ heeft in juli een informatie-avond georganiseerd terwijl het op dat moment nog niet volledig duidelijk was wat de exacte plannen waren voor de Pieter Steynflat.  Daarnaast lopen wij helaas tegen vertragingen op, waardoor de bewoners wat langer moeten wachten. En de bewoners hebben natuurlijk al zo lang moeten wachten. we realiseren ons dat dat vervelend is.

Deze woningen worden voor minimaal 25 jaar opgeknapt en dat betekent de kwaliteit goed zal zijn.

Vraag: Er zijn zorgen over de aanwezigheid van asbest. Er is in juli door de SWZ beloofd dat er een asbestinventarisatie zou worden gemaakt, maar de bewoners hebben daar nog niets van gehoord. Het gerucht gaat dat één van de bouwvakkers in de modelwoning al ongewenst in aanraking is gekomen met asbest. De bewoners zijn bang slachtoffer van vrijkomend asbest te worden. Kan de SWZ die vrees wegnemen? Is het niet zinvol het – in de woningen – aanwezige asbest te saneren?
Antwoord: Er is asbest aangetroffen in een garage waar de bouwvakkers ook bezig zijn. Gelukkig werd het asbest tijdig ontdekt, waarna – zoals dat volgens de regels hoort – de bouwplaats direct werd afgesloten. Een gecertificeerd bedrijf heeft daarna het asbest gesaneerd.  Nadat we de ‘warme opname’ (huisbezoeken door aannemer en SWZ om werkzaamheden met bewoner te bespreken) hebben gedaan, wordt er per woning een asbestinventarisatie uitgevoerd.  Dit is met name gericht op de mogelijke aanwezigheid van asbesthoudend zeil en asbest in de kachels.

Vraag: De overlast duurt volgens de bewoners veel langer dan 10 dagen. De buurhuizen worden immers ook aangepakt. Is het juist, dat er per portiek twee maanden zal worden gebouwd? En is het dan juist, dat de bewoners minstens twee maanden ongemak hebben van de renovatie?
Antwoord: De directe overlast in de eigen woning duurt 10 werkdagen. Gedurende deze dagen kunnen de bewoners kosteloos gebruik maken van een logeerwoning aan de overkant van de straat. Daarnaast merkt een bewoner ook als er gewerkt gaat worden in de woning naast de zijne. Helaas brengen dit soort werkzaamheden nou eenmaal veel geluid met zich mee.

Vraag: De bewoners zeggen dat er onvoldoende wisselwoningen beschikbaar zijn. Klopt dit?
Antwoord: Nee, dit klopt niet. Het aantal logeerwoningen is dusdanig dat iedere bewoner van de Pieter Steyn waar in de woning gewerkt wordt, naar een logeerwoning kan.

Vraag: Tijdens de verbouw kunnen de bewoners een paar dagen geen gebruik maken van badkamer en toilet. Hoe wordt dit opgelost?
Antwoord: Er wordt gezorgd voor een chemisch toilet. Ook krijgt de bewoner toegang tot de modelwoning waar men gebruik kan maken van de douche. Iedere avond wordt het water weer aangesloten.

Vraag: De spullen van de bewoners worden tijdens de verbouw blootgesteld aan stof en lopen risico op beschadiging. Stel dat dit gebeurt, waar kunnen de bewoners de schade dan verhalen?
Antwoord: Als er schade wordt veroorzaakt dan wordt deze vanzelfsprekend vergoed.

Vraag: Er wordt gezegd dat de SWZ hooguit 150 euro per woning gaat vergoeden aan de bewoners. Dat bedrag is gebaseerd op het in mindering brengen van 10 dagen huur. Klopt dit? Bent u het met de bewoners eens dat deze vergoeding heel schril afsteekt bij de uitverhuispremie van bijna 5000 euro, die eerst in het vooruitzicht werd gesteld?
Antwoord: We hebben de bewoners al verteld dat we gaan werken met een keuzekaart. Deze kaart wordt op heel korte termijn aan de bewoners gestuurd. De kaart biedt interessante opties voor in de woning, waar mensen voor kunnen kiezen.

Vraag: Er dreigen bewoners met het intrekken van hun handtekening voor de renovatie. Is dit al gebeurd? Hoeveel bewoners hebben inmiddels daadwerkelijk ingestemd met de renovatie?
Antwoord: Drie bewoners hebben aangegeven op dit moment hun handtekening terug te trekken. Op dit moment hebben wij van 28 woningen een getekende akkoordverklaring.

Vraag: Tijdens de informatiebijeenkomst in juli werd aan de bewoners meegedeeld, dat de concrete bouwplannen in september zouden worden gepresenteerd. Tot nu toe hebben de bewoners niets vernomen. Klopt dit? Wanneer is de SWZ van plan de bewoners opnieuw te informeren?
Antwoord: We hebben na de informatiebijeenkomst in juli een nieuwsbrief gestuurd waarin staat dat we iedereen eind september een uitnodiging sturen om de modelwoningen te bekijken. Helaas hebben enkele interne vertragingen ervoor gezorgd dat de modelwoningen 6 weken later dan gepland opgeleverd gaan worden.

Daarom hebben we eind september alle bewoners een brief gestuurd waarin staat dat de modelwoningen half november klaar zijn. We nodigen op heel korte termijn alle bewoners uit, zodat iedereen kan zien hoe de woning eruit kan komen te zien en welke keuzes men kan maken.

Wij realiseren ons dat de bewoners moeite hebben met de trage voortgang en de informatie die op dit moment nog steeds  niet volledig is. We zijn op dat vlak hard aan het werk en op heel korte termijn wordt ook alles heel concreet.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2012/10/31/swz-reageert-op-vragen-rondom-renovatieflats-pieter-steijnstraat/4906/

4 reacties

Naar het reactie formulier

  • ronn on 31 oktober 2012 at 13:21

  wat een vage stuk praat is met bewoners

  • Manon on 31 oktober 2012 at 13:55

  De opmaak van dit interview had veel overzichtelijker gekund, nu is het net een regenboog kleurplaat.

  Ik vind dat de antwoorden op de vragen niet concreet zijn. Er wordt eigenlijk precies hetzelfde gezegd als hetgeen we al eerder van SWZ hebben gehoord, op een aantal kleine dingen na.
  Officiële communicatie van SWZ blijft nog steeds uit.

  Persoonlijk vind ik 10 dagen huurvermindering en de keuzekaart echt onvoldoende. In minder vergelijkbare werkzaamheden in huurwoningen hebben bewoners een veel beter aanbod gehad. Daar komt bij dat over het algemeen bij het vernieuwen van badkamer, toilet en keuken het vanzelfsprekend is dat men een bepaalde keuze kan maken voor kastjes, tegels en dergelijke.
  SWZ roept al sinds de bijeenkomst 12 juli dat we een keuzekaart krijgen en een bepaald aantal punten te besteden, maar ze vergeten erbij te vermelden dat wij in eerste instantie van die punten onze wisselwoning moesten betalen.
  Omdat daar in de bijeenkomst **heel** erg veel bezwaar tegen was, hebben ze dit teruggedraaid. Maar informatie over de hoeveelheid punten, de keuzemogelijkheden en de kosten van deze mogelijkheden hebben wij tot nu toe nog steeds niet ontvangen.
  Met andere woorden, de bewoners worden nog steeds afgescheept met 10 dagen huurvermindering, terwijl de hele flat en de omgeving 6-12 maanden in de rotzooi zit. Waarbij niet alleen de woning wordt verbouwd, maar ook verwacht wordt dat de berging onder de woningen leeggemaakt wordt omdat daar ook werkzaamheden plaatsvinden.

  Er is nog steeds geen antwoord op de vraag wat er met de inboedel van de bewoners gebeurd (en zeker voor de mensen die de wisselwoning willen betrekken is dit belangrijk).

  Deze antwoorden zijn weer een typisch voorbeeld van de SWZ manier van vragen beantwoorden met loze bewoordingen en gebakken lucht.

  Ik zou graag zien dat SWZ voor de verandering eens concrete antwoorden geeft, met heldere uitleg over hetgeen dat gaat gebeuren en duidelijke procedures.
  Ik kan mij namelijk niet voorstellen dat zij op dit moment nog steeds niet weten hoe de bewoners het moeten regelen wanneer er schade wordt aangericht in de woning. Bij wie dat gemeld moet worden, hoe dat gemeld moet worden, hoe lang het duurt voordat het afgehandeld wordt en ook heel belangrijk, het maximum bedrag van de vergoeding. Aangezien er al reacties van bewoners uit andere SWZ woningen zijn geweest op onze berichten, waarin werd aangegeven dat er bij schade maximaal €150 vergoed werd.

  Als SWZ de bewoners echt tegemoet wil komen, en een sociale woningcooperatie is, zoals zij zich zo graag voordoen, dan zorgen ze voor een fatsoenlijke compensatie voor de bewoners (Bijvoorbeeld gedurende de werkzaamheden aan de gehele flat halve huurprijs, om maar iets te noemen), en dat de bewoners RUIM van tevoren GOED en DUIDELIJK worden ingelicht over de gehele gang van zaken. Van aanvangsdatum, aanvangswoning tot het afhandelen van schade en problemen na de renovatie.

  Het feit dat er al jaren gesproken wordt over een grondinge renovatie met uitverhuizing (waarbij een wettelijke verhuisvergoeding geldt van €5520 **sinds 1 maart 2012), en de bewoners nu na meerdere keren van het kastje naar de muur gestuurd te worden, in de woning moeten blijven, doet natuurlijk geen goed aan de reputatie van SWZ als een sociale woningstichting die begaan is met zijn huurders.

  Nog kwalijker vind ik, dat ondanks dat er 41 huishoudens van de 51 bewoonde woningen getekend hebben voor een tweede informatieavond, deze NOG STEEDS niet wordt aangeboden.
  SWZ houdt nog steeds vast aan de methode de bewoners individueel in de modelwoningen rond te leiden, zodat ze, met twee of drie personen op de bewoners in kunnen praten “Hoe geweldig het wel niet gaat worden, als men maar even tekent”.

  • ronn on 31 oktober 2012 at 14:02

  denk dat de lezers beter ff weblog zwolle kunne kijken daar staan de brieven op die na Veenstra gestuurd zijn. De laatste brief heeft de heer Veenstra tot 5 nov tijd om te reageren. Beetje je jammer allemaal dat gepraat over bewoners en niet met bewoners dit geld ook voor de Diezenpoorter slechte zaak hier gooi je onnodig olie mee op het vuur. De vraag die hun stellen doen ze elf ook niet en wat hier staat moet je delen.
  Renovatie En wat er buiten gebeurd zijn twee verschillende dingen . fo wanneer de parkeerplaatsen niet door gaan of wel.
  Het is niet zo geen parkeer plaatsen ge renovatie wel parkeer plaatsen wel?

  • ronn on 31 oktober 2012 at 14:31

  beetje jammer allemaal hier wordt weer van alles gevraagd door iemand die zelf niet de moeite neemt is in contact met het pieterstyens comite te praten of met welke bewoner dan ook( de Diezenpoorter). door die onzin zet je de bewoners in een kwaad daglicht.
  Maar als jullie is de tijd zouden nemen hoor en weder hoor te doen. Iets wat je zelf voorlegt aan de SWZ. Dus jullie enigste winst is steeds weer meer olie op het vuur gooien Een bewoner Pieterstyentr

Reacties zijn uitgeschakeld.