Knelpunten parkeren Bagijneweide worden in kaart gebracht

Er wordt in de zogenaamde schilwijken, de wijken rondom het centrum, gewerkt aan een nieuw parkeersysteem. Aangezien niet ieder gebied hetzelfde is wordt er per wijk gekeken waar de behoefte ligt, als het om het parkeren gaat. In de Bagijneweide wordt de komende maanden samen met bewoners en andere belanghebbenden bekeken welk parkeersysteem er het beste past. In 2014 moet het nieuwe  parkeersysteem zijn ingevoerd.

Sierd Tjepkema – beleidsmedewerker van de gemeente Zwolle – vertelde gisteravond in het wijkplatform Bagijneweide, dat de parkeerdruk in Dieze is afgenomen, sinds in 2004 het huidige parkeersysteem werd ingevoerd. Toch wordt  er de komende maanden kritisch gekeken naar dit systeem van betaald parkeren in de zone Bagijneweide.
Het plaatsen van extra parkeermeters is duur. Het invoeren van een blauwe zone, waar men voor een bepaalde duur met een parkeerschijf kan parkeren is misschien een alternatief. Maar dat moet nader worden onderzocht. De handhaving van dit systeem is kostbaar, omdat er regelmatig moet worden gecontroleerd of de parkeerduur niet wordt overschreden. Ook een gefiscaliseerd systeem, waarbij wordt gewerkt met vergunningen en een bezoekerspas wordt onderzocht.
Voor welk systeem wordt gekozen is nu nog geen uitgemaakte zaak. Er wordt samen met de bewoners naar de beste oplossing gezocht.
“Kunnen we geen vignetsysteem invoeren?”, vraagt een man. Tjepkema: “We denken eerder aan een systeem op kenteken. Het voordeel hiervan is dat je dan geen kaart meer in de auto hoeft te leggen.”

Rhijnvis Feithlaan
Een deel van de Bagijneweide ervaart grote parkeerdruk. Volgens de bewoners is dat vooral het geval op de Rhijnvis Feithlaan. “Als de parkeerdruk 80% is, komt er een gefiscaliseerd systeem”, zegt Tjepkema, “Maar deze vorm van betaald parkeren wordt alleen ingevoerd als 50% van de bewoners er mee accoord gaat. Aangezien een gefiscaliseerd systeem al gauw 100.000 Euro kost, willen we eerst bekijken of er nog andere – goedkopere – opties zijn.”
De bezoekers van het wijkplatform pleiten voor de aanleg van meer parkeerplaatsen op de Rhijnvis Feithlaan. Ook vragen zij om aanpassingen bij de verkeersdrempels, waardoor er extra ruimte voor parkeren kan ontstaan. Deze suggesties nemen de gemeenteambtenaren mee in het vervolgonderzoek.

Bezoekers
“Hoe overbruggen we de periode tot aan 2014 wat betreft het parkeren voor bezoekers?, vraagt een dame. “We kunnen kijken of we in de avonduren, wanneer er meer ruimte is bij de plekken voor  betaald parkeren, iets voor hen kunnen doen. Maar ik doe u nu geen toezeggingen,”, zegt Tjepkema.
“De betaalde parkeerplekken zijn vooral overdag druk bezet. De vergunningshouders-plekken juist ’s avonds. Misschien kunnen we plekken uitwisselen”, stelt Tjepkema voor. Maar de bewoners zijn het niet met hem eens dat er ’s avonds extra ruimte is.  Dat komt doordat er ’s avonds veel bezoekers zijn van het Deltion College, die hun auto willen parkeren. “We hebben soms moeite om de auto op de vergunninghoudersplek te parkeren. Kijk eens of er extra ruimte kan komen op de Turfmarkt”, stelt een bewoonster voor.
“Kan er geen parkeervoorziening met drie bouwlagen komen op de Turfmarkt?”, vraagt een mannelijke bewoner. Dit idee wordt gelijk afgewezen. Veel te duur.

Nieuwbouw
Een man vraagt of de woningbouwplannen in de Stilobadstraat zullen leiden tot extra parkeerdruk. Tjepkema: “Nee. Het gaat om zes woningen. Zij krijgen een parkeerplek op eigen terrein. Voor de nieuwbouw, die op termijn wordt gerealiseerd, geldt eveneens dat moet worden voldaan aan de parkeernorm. Dat betekent dat er nieuwe parkeerplaatsen aan het nieuwbouwproject moeten worden toegevoegd.”

“Kunnen de bewoners niet een parkeerplaats kopen?”, oppert een bewoner. Het idee wordt door Tjepkema van de hand gewezen. “Alleen voor gehandicapten hebben we een systeem, dat een parkeerplaats voor de deur regelt. Zij kunnen hiervoor een speciale vergunning aanvragen,” zegt hij.

Suggesties voor het verbeteren van het parkeren in de Bagijneweide worden op prijs gesteld. Wie ideeën heeft kan dit melden bij wijkmanager Heleen Gansekoele.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2012/12/05/knelpunten-parkeren-bagijneweide-worden-in-kaart-gebracht/5639/