Winkelcentrum Dieze is gezellige, ongeorganiseerde chaos

Winkelcentrum Dieze is dynamisch. Er is een grote diversiteit aan bedrijven, variërend van ambachtelijk tot groot winkelbedrijf. Er zijn heel veel verschillende eettentjes. Dieze is soms ook een beetje rommelig  met al die uitstallingen en fietsen op de stoep. En het drukke verkeer in de straten is chaotisch. Maar dit alles bij elkaar geeft het winkelgebied ook zijn charme. Enige orde in de chaos is gewenst. Dat mag niet ten koste gaan van de dynamiek. Want dat is de kracht van winkelcentrum Dieze.

Over bovenstaande zijn de gemeente, welstandscommissie Het Oversticht en de winkeliers, verenigd in de Bedrijfs Investerings Zone (BIZ) het roerend met elkaar eens. De gemeente, Het Oversticht en de winkeliers uit de Vechtstraat, Thomas a Kempisstraat en Diezerkade zijn bezig met het bepalen van een toekomstvisie voor het winkelgebied in de Diezerpoort. Dat is om twee redenen van belang. In de winkelstraten bevinden zich vele historische pandjes, die nu niet beschermd zijn. Ze verdienen het met respect te worden behandeld, zodat ze behouden blijven. Ook is het zaak het winkelgebied zo aantrekkelijk te houden, dat winkeliers er een goede boterham kunnen blijven verdienen.
 Menno Brouwer, stedebouwkundige: “We zijn blanco met elkaar om de tafel gaan zitten. Wat gaat er goed en wat kan er beter? Wat is de identiteit van het gebied en waar willen we naar toe in de toekomst? Dat zijn de vragen, die we ons stellen bij het bepalen van onze visie.”

Onbestendige toekomst
Architect Herman Dekkers, die als adviseur ruimtelijke kwaliteit bij Het Oversticht is betrokken, spreekt over de noodzaak na te denken over dit winkelgebied. “In winkelland heeft men te maken met zaken, die de toekomst onbestendig maken. Er is sprake van krimp van de bevolking, digitaal winkelen is in opkomst, winkeliers hebben vaak geen opvolging. Gelukkig hebben we in Dieze wel een BIZ. Dat is een belastingmaatregel voor winkeliers. Met het geld dat daaruit komt kunnen we wat. Daarmee kunnen de winkeliers dingen organiseren, zoals Sinterklaas en de Kerstverlichting. Maar ze kunnen er ook mee investeren in hun winkelcentrum.”

Het is de bedoeling dat de overheid meedenkt, maar zich terughoudend opstelt. De winkeliers moeten zelf aan de slag om het doel ‘de visie helder te maken’ te bereiken. Voor de marketing van het winkelcentrum in het van belang dat het onderscheidend vermogen wordt gevonden. Dekkers: “Wat maakt Dieze Centrum nou zo anders dan de Diezerstraat? Vroeger maakten we meer algemene soep. Maar we zijn er inmiddels achter dat daar niemand blij van wordt. We zijn nu op zoek naar het onderscheid.”

Röring
Uit het onderzoek blijkt dat er in Dieze veel zelfstandige ondernemers zitten. Er zijn kwaliteitswinkels en speciaalzaken. Er is een grote diversiteit. Het wonen boven winkels neemt toe. Er is röring. Het is een gezellige, ongeorganiseerde chaos. Je kunt parkeren voor de winkel. “Je kunt hier zelfs dubbel parkeren. Waar vind je dat nog?”, schertst Dekkers. Ook heeft het winkelgebied een historisch karakter. En de uitstallingen van winkelwaar op straat wordt ook als iets gezien dat de identiteit van Dieze Centrum bepaalt.

“Dit is het handelsmerk van Dieze. We willen de kwaliteit handhaven en de negatieve aspecten aanpakken”, vertelt Dekkers. “De chaos moet in orde. Het moet een rustiger omgeving worden. De uitstallingen van de handelswaar op de stoepen bijvoorbeeld willen we behouden. Dat moet welstandsvrij kunnen, maar er moet dan wel meer samenhang komen. Het beeld moet op één lijn.” Het is belangrijk volgens Dekkers, dat we gebouwen gaan lezen. “We moeten niet alleen maar naar de onderkant van de gebouwen kijken. We moeten bijvoorbeeld luifels verwijderen, zodat je de orginele architectuur terug ziet. De panden moeten rustiger en de etalages moeten krachtiger. Zo krijg je een gezellig centrum. Het is geen luxe centrum, zoals in de Diezerstraat. Dieze Centrum moet juist heel anders. Het moet een dynamisch centrum worden met een heel eigen karakter.”

Bloemenmarkt
Net zoals de winkeliers kregen ook de bezoekers van wijkplatform Bagijneweide de gelegenheid de plus- en de minpunten van het winkelgebied Dieze in kaart te brengen. Er waren opvallend veel overeenkomsten tussen beide partijen. Grootste minpunt vindt iedereen is het smalle gedeelte van de Thomas a Kempisstraat. Dit gebied is ongezellig en wordt als onguur ervaren. Daar is een grondige aanpak nodig.
Het lichte en ruime plein, de Brink, met het mooie terras van Stroomberg valt in de smaak. Over de verloedering van het pand van de sociëteit van de ZHTC maakt men zich zorgen.
De Diezerkade is op zich goed, maar kan nog veel gezelliger worden. Dan moet er iets gebeuren aan de waterkant. Het idee van een bloemenmarkt langs de stadsgracht wordt enthousiast ontvangen.

Een bloemenmarkt zoals in Amsterdam zou op de Diezerkade ook niet misstaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De historische panden, zoals de hoefsmederij in de Thomas a Kempisstraat, moeten worden opgeknapt. Er kan misschien een museumfunctie of iets dergelijks aan worden gegeven. Ook de oude spoorlijn, die nog op het Blekerswegje ligt, zou een functie moeten krijgen.
Het Diezerplein heeft prachtige winkels gekregen. De Vechtstraat heeft een leuke variatie aan winkels.

Eindrapport
Het onderzoek is nu halverwege. De opmerkingen uit het wijkplatform worden meegenomen in het overleg met de winkeliers. Daarna komt er een eindrapport met aanbevelingen. Het is de bedoeling dat dat in het voorjaar klaar is.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2012/12/07/winkelcentrum-dieze-is-gezellige-ongeorganiseerde-chaos/5720/