SWZ in communicatie spagaat

Tijdens een bewoneroverleg afgelopen woensdag vraagt SWZ projectmanager Griska Eisma  de huurders in het zaaltje: “Hoe nu verder, bepaalt blok één de keus voor de volgende flats en hoe communiceren we dit naar die bewoners?”  De huurders van de eerste flat aan de Pieter Steynstraat schuifelen in eerste instantie wat ongemakkelijk in hun stoelen. Moeten zij nu gaan bepalen hoe de renovatieplannen met de huurders uit de andere flats gecommuniceerd gaan worden? “Het was jullie keus om het bloksgewijs aan te pakken in plaats van de hele straat,”  bromt huurder Ron.

Tijdens de eerste overlegronde, waarvoor alleen bewoners uit de eerste flat uitgenodigd zijn, komt duidelijk naar voren dat zij geen parkeerplaatsen achter hun flat willen en ook geen achteringang. Vanavond blijkt tijdens de tweede ronde dat hun op- en aanmerkingen door de stedenbouwkundige en SWZ serieus opgepakt zijn . De parkeerplaatsen en achteringang zijn van de baan. Voor de eerste flat althans. De bewoners in deze flat hebben de afgelopen tijd herhaaldelijk actie gevoerd voor beter overleg met de woningcorporatie en dat heeft nu resultaat. Maar betekent dat u ook dat de wensen van deze bewoners de uitvoering bij andere flats gaat bepalen? “Voor de hele Pieter Steynstraat moeten dezelfde regels gelden,”  verklaart Giska .

De bewoners van de eerste flat willen liever geen parkeerplaatsen achter de andere flats. Ze verwachten ook daarvan overlast te ervaren. Ze hebben daarom dan ook liever niet dat de bewoners die mogelijkheid aangeboden wordt. “ Maar ze kunnen natuurlijk wel zelf bepalen of ze een achteringang willen,”  oppert bewoonster Manon. Giska  Eisma weet dat zo net nog niet. De achteringangen waren een plus, een extraatje. Gezien de huidige financiële ontwikkelingen konden de extraatjes wel eens verdwijnen.

De huurders van de flat die als eerste gerenoveerd gaat worden mogen zich intussen in hun handen knijpen. Giska Eisma laat zich ontvallen: “We moeten nog maar afwachten of de renovatie van de andere flats doorgaat. SWZ krijgt te maken met een extra heffing van twee miljard per jaar.” Wanneer die renovatie inderdaad niet doorgaat is het communicatiedilemma in ieder geval opgelost.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2012/12/13/swz-in-communicatie-spagaat/5849/