Taalevenement “Taal doe je samen”

Bibliotheek Zwolle TnMeedoen in de samenleving begint met het spreken van de taal. Dan kun je jezelf verstaanbaar maken, op school, op het werk, op straat of bij de dokter. Daarom organiseren de partners van het taalkoppelproject Gilde Samenspraak, Humanitas Vluchtelingenwerk, Travers Welzijn en de bibliotheek Zwolle op woensdagavond 23 januari 2013 het taalevenement “Taal doe je samen”. Het evenement wordt gehouden 18.30 uur – 21.00 uur in de bibliotheek van Zwolle (Diezerstraat 80) en is bestemd voor alle taalkoppels, betrokkenen en deelnemers van de taalprojecten in Zwolle. Onderdeel van het evenement is de presentatie van een onderzoek dat is gedaan naar taalcoaching. De rest van de avond staan ontmoeting, taal en cultuur centraal.

Tijdens het taalevenement kunnen vrijwilligers, anderstalige deelnemers en betrokkenen elkaar ontmoeten en gesprekken voeren over taal, cultuur en meedoen in de samenleving. Het programma bestaat o.a. uit: prik uw land, maak kennis met, taalcafé, zang en keramiek. Ook wordt stilgestaan bij het mooiste woord in het Nederlands. Het programma wordt mogelijk gemaakt door vrijwilligers, deelnemers en betrokkenen van de taalprojecten.

Taalkoppelproject
Jaarlijks worden er binnen het Zwolse taalkoppelproject tientallen koppels gerealiseerd. In de periode 2009-2012 zijn 222 koppels ontstaan onder dit project. Anderstalige bewoners worden een op een door een vrijwilliger ondersteund bij het vergroten van de taalvaardigheid en deelname aan de samenleving. Daarnaast hebben betrokkenen organisaties ook andere activiteiten en groepslessen voor anderstalige Zwollenaren. Het taalevenement is een samenwerking van de convenantpartners van het taalkoppelproject Gilde Samenspraak, Humanitas Vluchtelingenwerk, Travers Welzijn en de bibliotheek Zwolle.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2013/01/15/taalevenement-taal-doe-je-samen/7986/