Jij bent aan de buurt!

Logo gemeente Zwolle TnDinsdag 9 april 2013 vindt in de Indische Buurt de aftrap plaats van een serie wijkdialogen die worden gehouden in diverse buurten/wijken van Zwolle.

De bijeenkomst ‘Jij bent aan de Buurt’ vindt plaat in de Vlasakkers en duurt van 19:30 tot 21:30 uur. Namens de partnerorganisaties Wijkgericht Werken zijn alle bewoners van de Indische Buurt uitgenodigd om mee te praten.

U bent aan de Buurt!
Hoe gaat het bij u in de buurt? In Zwolle gaat het goed.
Is dat ook bij u ook zo? Doe mee!

Buurt voor Buurt onderzoek
Om de twee jaar onderzoekt de gemeente wat bewoners van hun woon- en leefomgeving vinden. Hoe is het bijvoorbeeld gesteld met de leefbaarheid en de veiligheid in de wijk of buurt? Misschien heeft u daarvoor zelf een enquête voor het Buurt voor Buurt onderzoek ingevuld. De uitkomsten gebruiken we om te bepalen waaraan we de komende jaren aandacht besteden. Die keuzes maken we niet alleen, maar graag samen met u! We horen graag van u wat u belangrijk vindt in uw buurt, wijk of stad.

Samenwerken
Uit het Buurt voor Buurt onderzoek van 2012 blijkt dat de meeste inwoners positief zijn over de plek waar zij wonen, ook in Dieze. Op een groot aantal punten scoren de buurten in de Diezerpoort wel lager dan het gemiddelde van Zwolle, maar het is nog zeker een voldoende. Diezerpoort is een gevarieerde en dynamische wijk, waar veel mensen met plezier wonen.

Hoe houden we dit zo, nu we minder geld te besteden hebben? Waar liggen kansen om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren? Hoe kunnen we dit samen met u en andere buurtbewoners of organisaties oppakken? Waar kunnen we samen aan werken, zodat het prettiger wonen wordt of blijft in uw buurt?

Allerlei vragen waarover wij graag met u in gesprek gaan. Praat hierover mee, we zijn benieuwd naar uw bijdrage. U bent aan de buurt!

Jij bent aan de buurt (Indische Buurt)

U bent van harte welkom op een van de volgende bijeenkomsten:

  • 9 april: Indische Buurt in wijkcentrum Vlasakkers (Vlasakkers 10)
  • 11 april: Dieze-West in de Creatieve Coöperatie (Esdoornstraat 3)
  • 23 april: Dieze-Centrum/Bagijneweide in Het Palet (Stilobadstraat 9)
  • 25 april: Dieze-Oost in theater The Young Ones (Bisschop Willebrandlaan 32)

Meer informatie kunt u vinden op www.zwolle.nl/jijbentaandebuurt.

Graag tot ziens!

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2013/03/28/jij-bent-aan-de-buurt/9647/

1 reactie

    • marjan on 29 maart 2013 at 23:05

    de uitnodiging is attent…maar verder dan praten komt t niet…..overlast verkeer word niet aangepakt ondanks diverse meldingen….misschien wel bewust…mensen die een woning aangeboden krijgen te horen dat de buurt niet veilig is….een praatje van tig jaar geleden….ik woon er nu 10 jaar en kan u vertellen dat dit grote kolder is!
    de buurt krijgt een subsidie of iets wat men in stand wil houden door dit te zeggen…echt lariekoek!

Reacties zijn uitgeschakeld.