Wijkgastvrouwen/heren zijn nieuw visitekaartje voor Zwolle

Mink de VriesIn alle wijken van Zwolle kunt u ze tegenkomen, de wijkgastvrouwen en wijkgastheren. Deze wijkgastvrouwen en heren zullen er alles aan doen om de gastvrijheid in de buurt of wijk te vergroten en daarmee het leefklimaat in de stad te verbeteren.

Wijkgastheren en vrouwen zijn sinds maandag 10 juni de nieuwe visitekaartjes van de stad. Dit burgerinitiatief moet bijdragen aan optimale gastvrijheid en een beter leefklimaat. “Dat onderwerp is niet nieuw want gastvrijheid hoort bij de identiteit van Zwolle maar het is op de achtergrond geraakt,” vertelt initiatiefnemer Mink de Vries.

Een badge met daarop een afbeelding van de Peperbus maakt de gastheren en gastvrouwen zichtbaar in de wijk. Ze zijn overal en dat is het leuke aan het initiatief, vindt De Vries. “Mensen kunnen hun dagelijkse bezigheden blijven doen maar nu met een badge waardoor ze herkenbaar zijn als gastheer of gastvrouw.”De vrijwilligers die zich inzetten als gastheer of gastvrouw bepalen zelf wanneer ze willen fungeren als aanspreekpunt in hun wijk. Dat kan bij een bezoek aan de supermarkt maar ook op het voetbalveld.

“Het is niet zo dat een gastheer hetzelfde is als een wijkagent,” legt De Vries uit. Terwijl een wijkagent er is om het leefklimaat te bewaken, wordt de gastheer of gastvrouw ingezet om dat klimaat te bevorderen. De Vries: “een gastheer of -vrouw is iemand die informatie ontvangt en het weer doorgeeft. Bijvoorbeeld wanneer ouderen zich eenzaam voelen, kan de gastheer hen in contact brengen met mensen die zich daarvoor willen inzetten.” Door hun netwerk worden zij het klankbord van de wijk. Ze staan open om vragen te beantwoorden, de weg te wijzen, mensen welkom te heten of een luisterend oor te bieden.

Ongeveer honderdvijftig gastheren en gastvrouwen moeten actief worden in de stad. Er zijn niet veel eisen voor vrijwilligers die bij willen dragen aan de leefbaarheid. “Gastheren en gastvrouwen moeten dichtbij de mensen staan en hart hebben voor de wijk,” licht hij toe. Uiteindelijk moeten er verbindingen ontstaan die leiden tot krachtige gemeenschappen.

Vanuit de gemeenschapskringen ontstond het idee voor wijkgastheren en vrouwen. “We merkten dat de stad iets tekort kwam. Zwolle staat al sinds 1380 bekend als een gastvrije stad. Toentertijd werden de mensen met besmettelijke ziektes binnen de poort opgevangen dat was in andere steden ondenkbaar.” Door de inzet van wijkgastheren en vrouwen, wordt het leefklimaat in de wijken verbeterd en de aantrekkelijkheid van de stad vergroot. De Vries: “Zwolle wordt een stad met een dorps karakter genoemd. Dat karakter willen we graag behouden.”

Informatieavond
Voor geïnteresseerden wordt er op dinsdag 18 juni a.s. een informatieavond georganiseerd over gastheren en gastvrouwen. Vrijwilligers die willen bijdragen aan de leefbaarheid van hun wijk zijn deze avond om 19:00 uur welkom in de Creatieve Coöperatie aan de Esdoornstraat 3 in Dieze-West.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2013/06/14/wijkgastvrouwenheren-zijn-nieuw-visitekaartje-voor-zwolle/11569/