Aanleg fietsrotonde Vechtstraat-Wipstrikkerallee start deze zomer

Fietsoversteek TnDe fietsoversteek van de Philosofenallee naar de Vondelkade over de Vechtstraat/Wipstrikkerallee wordt een fietsrotonde. De planning van de werkzaamheden is eind deze maand bekend. Voor iedereen die geïnteresseerd is, organiseert de gemeente Zwolle op 17 juni a.s. een informatieavond over de fietsrotonde en de werkzaamheden. De informatieavond vindt plaats van 18:30 tot 20:00 uur in wijkcentrum Bestevaer aan deTrompstraat 10B in Zwolle.

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken voert de gemeente een groot deel van de werkzaamheden in de zomervakantie uit. De definitieve planning is eind deze maand bekend. Duidelijk is al wel dat vanaf 29 juli tot en met eind augustus de deel van de Wipstrikkerallee en de Vechtstraat tussen de rotonde met de Hanekamp en de kruising met de Rhijnvis Feithlaan afgesloten is voor alle verkeer inclusief voetgangers. Weggebruikers worden via borden omgeleid.

Fietsoversteek Philosofenallee-Vondelkade 2013-06-14-02

Knelpunt
De belangrijkste fietsroute vanuit Berkum en Wipstrik richting de binnenstad volgt de Vondelkade en de Philosofenallee. Bij de Wipstrikkerallee/Vechtstraat kruist deze de Zwolse binnenring. Fietsers moeten hier lang wachten en voelen zich onveilig. In samenwerking met verschillende lokale belangengroepen zoals wijkvereniging, scholen, politie, VVN en Fietsersbond en experts is gezocht naar een nieuwe kruispuntinrichting die de situatie voor fietsers verbetert. De fietsrotonde beantwoordt volgens de meeste betrokkenen hier aan. Het alternatief is een meer traditionele oplossing waar de fietsoversteek op een drempel in de voorrang over het kruispunt heen gaat. Deze past echter minder in het beeld van de Zwolse binnenring.

Nieuw in Nederland
De fietsrotonde in deze uitvoeringsvorm is nieuw in Nederland. Auto’s kunnen niet rond rijden, maar de fietsers wel. Hierdoor blijft de hoofdfietsroute een autoluwe fietsstraat, wordt de doorstroming van de fiets sterk verbeterd en wordt de binnenring minimaal verstoord. De fietsrotonde zorgt er voor dat fietsers veiliger en sneller kunnen oversteken. Automobilisten die gebruik maken van de Zwolse binnenring kennen het principe van fietsers die voorrang hebben op een rotonde. Omdat deze wat kleinere fietsrotonde dezelfde inrichting heeft, zal de weggebruiker weten welk gedrag er verwacht wordt.

Heroverweging
De aanleg van de rotonde start later dan aanvankelijk gepland. Enerzijds komt dit doordat de gemeente Zwolle vanwege de bezuinigingen begin dit jaar haar projecten moest heroverwegen. Anderzijds moest het ontwerp van de rotonde zelf worden heroverwogen. Veilig Verkeer Nederland, afdeling Zwolle (VVN) diende in augustus 2012 een zienswijze in op het ontwerp. Hun voornaamste bezwaar lag in het feit dat nu de automobilist de fietsers geconcentreerd op één punt ontmoet. Terwijl op een rotonde dit uit elkaar getrokken wordt waardoor er meer potentiële ongevallenlocaties ontstaan. De gemeente is van mening dat dit niet uitzonderlijk is, dit geldt immers voor alle rotondes. Bovendien wordt de verkeersveiligheid vergroot doordat automobilisten slecht op één fietsstroom tegelijk hoeven te letten. Op de fietsrotonde wordt de verkeerssituatie beter voorspelbaar voor alle weggebruikers.

Verkeersonderzoek
Voor de stad Zwolle, maar ook voor andere steden in Nederland is het monitoren van deze nieuwe kruispuntvorm van belang. Hiermee wordt informatie verkregen over het functioneren van de rotonde die gebruikt kan worden bij de toepassing van fietsrotondes op andere locaties in Zwolle en in andere steden. Er wordt een nulmeting uitgevoerd en na de realisatie vindt gedurende een jaar op verschillende momenten verkeersonderzoek plaats.

Provincie Overijssel
De Philosofenallee is, in het kader van Investeren Met Gemeenten (IMG; subsidie provincie) een fietsstraat geworden. Het verbeteren van de fietsoversteek tussen de Philosofenallee en de Vondelkade maakt onderdeel uit van dit project. Meer informatie op www.zwolle.nl/fiets.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2013/06/16/aanleg-fietsrotonde-vechtstraat-wipstrikkerallee-start-deze-zomer/11596/