Belangrijke verkeersader tussen Wipstrik en Dieze vier weken gestremd

Vechtstraat TnVanmorgen vroeg is een begin gemaakt met de aanleg van de fietsrotonde bij de Vechtstraat/Wipstrikkerallee. De rotonde maakt onderdeel uit van de fietsstraat over de Philosofenallee en de Vondelkade. De werkzaamheden begonnen met het afzetten van een aantal straten in Bagijneweide, Dieze-Centrum en de Wipstrik. Deze blijven tot en met 23 augustus gesloten zijn voor al het verkeer, dus ook voor voetgangers.

Zo is doorgaand verkeer van de Vechtstraat naar de Wipstrikkerallee vanaf de Borneostraat tot het kruispunt met de Hanekamp niet meer mogelijk. De Rhijnvis Feithlaan is een doodlopende weg geworden en de fietsers die normaal gebruik maken van de Philosofenallee en de Vondelkade moeten de komende vier weken een andere route bedenken. Naast het ongemak voor de automobilisten, fietsers en voetgangers moeten ook enkele bomen het veld ruimen.

Vechtstraat 2013-07-29-03

Eenrichtingsverkeer Turfmarkt
Door de volledige afsluiting van het kruispunt Wipstrikkerallee/Vechtstraat en Vondelkade/Philosofenallee zal autoverkeer zoeken naar alternatieve routes. Rijden via de Turfmarkt lijkt een aantrekkelijk alternatief. Deze weg is echter niet geschikt voor het verwerken van veel autoverkeer. Om autoverkeer op de Turfmarkt te weren is de Turfmarkt gedurende het werk aan de fietsrotonde alleen vanuit één richting toegankelijk (Menistenbrug richting Bagijnesingel).

Vechtstraat 2013-07-29-04

Knelpunt fietsers
De belangrijkste fietsroute vanuit Berkum en Wipstrik richting de binnenstad volgt de Vondelkade en de Philosofenallee. Bij de Wipstrikkerallee/Vechtstraat kruist deze de Zwolse binnenring. Fietsers moeten hier lang wachten en voelen zich onveilig. In samenwerking met verschillende lokale belangengroepen zoals wijkvereniging, scholen, politie, VVN en Fietsersbond en experts is gezocht naar een nieuwe kruispuntinrichting die de situatie voor fietsers verbetert. De fietsrotonde beantwoordt volgens de meeste betrokkenen hier aan. Het alternatief is een meer traditionele oplossing waar de fietsoversteek op een drempel in de voorrang over het kruispunt heen gaat. Deze past echter minder in het beeld van de Zwolse binnenring.

Fietsoversteek bij de Vechtstraat 2013-06-14-02

Nieuw in Nederland
De fietsrotonde in deze uitvoeringsvorm is nieuw in Nederland. Auto’s kunnen niet rond rijden, maar de fietsers wel. Hierdoor blijft de hoofdfietsroute een autoluwe (fiets)straat, wordt de doorstroming van de fiets sterk verbeterd en wordt de binnenring minimaal verstoord. De fietsrotonde zorgt er voor dat fietsers veiliger en sneller kunnen oversteken. Automobilisten die gebruik maken van de Zwolse binnenring kennen het principe van fietsers die voorrang hebben op een rotonde. Omdat deze wat kleinere fietsrotonde dezelfde inrichting heeft, zal de weggebruiker weten welk gedrag er verwacht wordt.

Fietsrotonde

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2013/07/29/belangrijke-verkeersader-tussen-wipstrik-en-dieze-vier-weken-gestremd/13175/