Wil jij aan de slag met jouw somberheidsklachten?

Mindfit TnVoor mensen met somberheidsklachten die actief aan de slag willen om weer te leren genieten van de dagelijkse dingen, organiseert Mindfit, onderdeel van de Dimencegroep, verschillende cursussen. Binnenkort starten de cursussen ‘Voluit leven’ en ‘Op verhaal komen’.

De cursus ‘Voluit leven’ is bedoeld voor mensen vanaf 25 jaar die last hebben van negatieve emoties of gedrag zoals: somberheid, onzekerheid, gespannenheid, angst, zelfkritiek, vermoeidheid, leegte, verslavingsgedrag. Mensen die er genoeg van hebben om te vechten met deze emoties en een meer bevredigend leven willen opbouwen.

In de cursus leren de deelnemers o.a. negatieve patronen te doorbreken en om meer te leven vanuit wat ze echt belangrijk vinden. De deelnemers leren beter observeren en te accepteren wat er in hen omgaat, minder te oordelen en daardoor milder te worden. Ze staan stil bij wat voor hen belangrijk is in het leven en leren keuzes te maken op basis van die inzichten. De cursus kan leiden tot grotere besluitvaardigheid, vriendelijkheid en vermogen om van het leven te genieten.

Voorafgaand aan deelname vinden altijd kennismakingsgesprekken plaats. Deze staan gepland voor week 37 en 38. Na opgave wordt u hiervoor uitgenodigd. De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten. Deze zullen plaatsvinden bij Dimence, Burgemeester Roelenweg 9 in Zwolle. Tijdens de cursus wordt gebruikt gemaakt van het boek ‘Voluit leven’, ISBN 978 90 8506 686 6, Uitgeverij Boom.

In de cursus ‘Op verhaal komen’ kunnen mensen van 55+ actief hun eigen levensverhaal onder de loep nemen en beschrijven, en daarover met anderen in gesprek gaan. De cursus is bedoeld voor mensen die terug willen kijken op hun leven en een soort tussenbalans op willen maken en aanknopingspunten zoeken om de toekomst positiever tegemoet te treden. Voor deze cursus is schrijftalent niet noodzakelijk.

Vragen die in de cursus aan de orde komen, zijn: ‘wat heb ik gedaan en geleerd in verschillende fasen van mijn leven’, ‘welke betekenis kan ik aan mijn leven geven’, ‘wie zijn en waren de belangrijkste personen in mijn leven’, ‘wat wil ik de komende jaren ontwikkelen’, ‘welke gebeurtenissen geven mij spanning en hoe kan ik dat veranderen?’

De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten van twee uur. Kennismakingsgesprekken voor deze cursus zullen plaatsvinden in week 37 en 38. Na opgave wordt u hiervoor uitgenodigd. Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van het boek ‘Op verhaal komen’, ISBN 978 90 8506 900 3, Uitgeverij Boom.

Voor informatie en aanmeldingen: Secretariaat Mindfit, (038) 469 26 08, Zwolle@mindfit.nl of bezoek onze website www.mindfit.nl. Alle bijeenkomsten vinden plaats bij Dimence, Burgemeester Roelenweg 9 in Zwolle.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2013/08/28/wil-jij-aan-de-slag-met-jouw-somberheidsklachten/13985/