Oversteek Rembrandtlaan moet opvallend worden

Rembrandtlaan Oversteek TnBij monde van wijkmanager Hanneke Valkeman geeft de gemeente dinsdagavond toe dat de oversteek in de Rembrandtlaan overhaast is aangelegd. Een ‘reparatie’ is op zijn plaats en bewoners krijgen vanavond de gelegenheid hun wensen kenbaar te maken tijdens de speciale inspraakavond in de Creatieve Coöperatie. De opkomst is echter minimaal. Naast twee bezorgde moeders en twee belangstellende buurtbewoners zonder kinderen, is kapper Robert uit de Rembrandtlaan aanwezig. “Ik wil wel een veilige oversteek maar geen kermisachtige toestand voor mijn deur.”

Voor de aanwezigen met elkaar in gesprek gaan laat verkeersdeskundige Marieke van Brussel ter inspiratie een aantal dia’s zien van opvallende oversteekplaatsen. Als bewoners en gemeente het ergens over eens zijn dan is het wel het gegeven dat de huidige oversteek niet opvallend is.

Oversteek Rembrandtlaan 2013-09-10 (3)

Een schildering op het wegdek in combinatie met verkeersborden en ribbels in het asfalt, lijkt alle neuzen in dezelfde richting te houden. Wanneer gaandeweg de ideeën steeds  creatiever en flikkerende lampjes en oplichtende verkeersborden geopperd worden, trapt de kapper op de rem. Of de automobilisten dat strak ook gaan doen blijft nog even de vraag.

Marieke neemt de ideeën en suggesties mee naar haar ontwerptafel en hoop over een week of drie, vier, de resultaten te kunnen tonen. Wanneer de bewoners hieruit een definitief ontwerp kiezen zal dit zo snel mogelijk uitgevoerd worden.

Kinderen uit Dieze-West hebben verkeersborden ontworpen

Kinderen uit Dieze-West hebben verkeersborden ontworpen

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2013/09/11/oversteek-rembrandtlaan-moet-opvallend-worden/14691/