Hoe zit het als je een uitkering ontvangt en samenwoont

Gezamenlijke huishoudingOntvangt u een bijstandsuitkering? Dan is het belangrijk om te weten dat er bij het bepalen van de hoogte van uw uitkering wordt gekeken naar uw woonsituatie. Als u met iemand samenwoont, kan uw uitkering namelijk lager uitvallen. Soms hebt u dan helemaal geen recht meer op een uitkering.

De gemeente gebruikt het begrip ‘gezamenlijke huishouding’, in plaats van ‘samenwonen’. Met wie u samenwoont, maakt daarbij niet uit. Als twee vrienden besluiten om in een huis te gaan wonen, dan kan dit aangemerkt worden als een ‘gezamenlijke huishouding’. Hun uitkering kan dan lager uitvallen.

Wanneer is er precies sprake van een gezamenlijke huishouding?
U hebt een gezamenlijke huishouding als u samen uw hoofdverblijf hebt in dezelfde woning én voor elkaar zorgt of allebei bijdraagt in de kosten van de huishouding. Als u bijvoorbeeld beiden boodschappen doet, kookt of u een gezamenlijke bankrekening hebt zijn dat aanwijzingen voor een gezamenlijke huishouding.

Wat betekent ‘samen één hoofdverblijf hebben’?
Als u het grootste deel van de tijd samen in dezelfde woning bent, hebt u samen één hoofdverblijf. Ook als u allebei een eigen (huur)woning heeft. Als u het grootste deel van de tijd bij elkaar bent, heeft dat gevolgen voor uw recht op een uitkering als alleenstaande.

Zijn er uitzonderingen?
Als u een huurder in huis hebt, of een kamer huurt, is er geen sprake van een ‘gezamenlijke huishouding’. U moet dit dan wel met een huurcontract en bankafschriften kunnen aantonen. Ook samenwonen met uw kinderen of met één van uw ouders wordt niet als gezamenlijke huishouding gezien. Maar dit samenwonen kan wel gevolgen hebben voor de hoogte van de uitkering. En als u met uw broer of zus samenwoont, vormt u wel een gezamenlijke huishouding, behalve als één van u beiden dagelijks hulp nodig heeft in de verzorging.

In huis kijken
De gemeente Zwolle kan u vragen om in uw huis te mogen kijken. Zo’n huisbezoek is bedoeld om uw leefsituatie vast te stellen. Als u weigert hier aan mee te werken en ook niet op een andere manier uw leefsituatie kunt aantonen, wordt uw bijstandsuitkering verlaagd. Als de gemeente Zwolle een redelijk vermoeden van fraude heeft en u niet toestaat om in uw huis te laten kijken, wordt uw bijstandsuitkering zelfs gestopt of uw aanvraag daarvoor afgewezen.

Vraag na hoe het zit
Meer informatie vindt u ook op www.zwolle.nl/bijstandsfraude.
Twijfelt u over uw situatie? Neem dan contact op met uw consulent inkomen of kijk op www.weethoehetzit.nl.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2013/09/20/hoe-zit-het-als-je-een-uitkering-ontvangt-en-samenwoont/14810/