De Vlasakkers houdt 2 oktober haar jaarvergadering

Logo Wijkvereniging De Vlasakkers ugWijkvereniging De Vlasakkers houdt woensdag 2 oktober aanstaande de jaarlijkse ledenvergadering. Het dagelijks bestuur van de vereniging nodigt al haar leden uit deze jaarvergadering bij te wonen in buurtcentrum de Vlasakkers. De bijeenkomst begint om half acht en is alleen toegankelijk voor leden van de wijkvereniging.

Bent u nog geen lid, dan kunt u tot een uur voor het begin van de ledenvergadering alsnog lid worden van onze wijkvereniging. We hebben een uniek aanbod voor u, voor tien euro kunt u lid worden maar dan moet wel direct het lidmaatschap voor volgend jaar betalen. Dat is dus € 2,50 voor de rest van 2013 en de normale € 7,50 voor het komende jaar. Lidmaatschap is goed voor korting op veel activiteiten en geeft je stemrecht op de jaarlijkse ledenvergadering.

De agendapunten voor de jaarvergadering zijn:

  1. Opening
  2. Meldingen
  3. Aftreden Frouwkje van der Veen als voorzitter van het bestuur
  4. Introductie en instemming nieuwe bestuursleden
  5. Benoeming nieuwe voorzitter
  6. Jaarplanning en programma
  7. Financiën, met o.a. verslag kascontrole en begroting
  8. Ontwikkelingen eigen beheer Vlasakkers
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

Wijkvereniging De Vlasakkers nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden. Heb jij hart voor ons wijkcentrum of de Indische Buurt en lijkt het je wat om ons team te komen versterken, meld je dan deze avond aan. Nieuwe bestuursleden kunnen zich melden tot één uur voor aanvang van de jaarvergadering door inlevering van een schriftelijke verklaring die is ondertekend door minimaal tien leden.

Kijk voor meer informatie over de wijkvereniging of activiteiten in de Indische Buurt op www.devlasakkers.nl.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2013/09/27/de-vlasakkers-houdt-2-oktober-haar-jaarvergadering/15017/