Magere opkomst bij wijkdialoog Indische Buurt

Wijkdialoog Indische Buurt TnDe aftrap van de tweede serie wijkdialogen in Diezerpoort vindt plaats in de Indische Buurt. Het aantal buurtbewoners dat zich dinsdagavond in buurtcentrum de Vlasakkers meldt, blijft steken op zeven. Het is een kleine minderheid ten opzichte van de aanwezige professionals en de opkomst staat in scherp contrast met die van de vorige bijeenkomst.

Volgens wijkwethouder Nelleke Vedelaar wil dat niet zeggen dat de buurtbewoners niet betrokken zijn. “Die zijn elders in de buurt actief. Zaterdag hadden we hier nog een geweldig Halloweenfeest.” Wijkmanager Hanneke Valkeman laat zich niet door de lage opkomst uit het veld slaan en gaat enthousiast aan het werk. Het gezelschap wordt over twee tafels verdeeld om de twee belangrijkste uitkomsten van de vorige dialoog (9 april) te bespreken: ‘Verloedering in de wijk’ en ‘Imago van de wijk’. Gespreksleiders bij het onderwerp ‘Verloedering’ zijn wijkbeheerder Ben Scherluit en Jef Moossdorff van woningstichting Openbaar Belang. Jos Legebeke, manager wijkwerk bij Travers welzijn, leidt het gesprek rondom het thema ‘Imago’.

Wanneer het onderwerp ‘verloedering’ wordt besproken, blijkt het in veel gevallen te gaan om de steegjes en achterpaden die vol groeien met onkruid. Ook het dumpen van afval komt ter sprake, met name rondom de ondergrondse afvalcontainers. Toch zijn de meeste bewoners vooral positief over de wijk en vinden ze de verloedering nog wel meevallen. Ook is er een hoge actiebereidheid om de achterpaden aan te pakken en kleinschalige acties op te zetten. De woningstichting en de gemeente willen de acties graag ondersteunen en eventueel zorgen voor gereedschap en extra afvalcontainers.

Wijkdialoog Indische Buurt 2013-10-29-01

Rova
De pasjes van de Rova blijken een heikel punt. Wanneer je zo’n pasje kwijt raakt kost de aanschaf van een nieuwe twintig euro. Een hele aanslag op de smalle beurs van sommige bewoners en illegaal dumpen is het gevolg. Een andersoortig pasje zou dit wellicht kunnen voorkomen. “Iets wat aan je sleutelbos kan,” oppert een bewoonster. Een vergelijking met de bonuskaart van Albert Heijn is gauw gemaakt.  Naast het dure pasje is er de beperkte gebruiksmogelijkheid. “Wanneer ik een andere container wil gebruiken omdat die bij mij in de buurt vol is, dan kan dat niet. Dan geldt mijn toegangscode niet.”

Imago
“Voetballer Graziano Pellè breekt binnen twee weken zijn goede imago af en moet dat weer opbouwen. Hoe bouwen we het imago van de Indische Buurt op?” De vraag die Jos Legebeke stelt is niet eenvoudig te beantwoorden. “Iets wat je direct ziet,” oppert een bewoonster. De renovatie van Openbaar Belang kan hier een rol in spelen. Jef Moossdorff heeft al aangekondigd dat aannemer Nijhuis ook wat extra’s voor de wijk wil doen. Dat neemt echter niet weg dat er een flink aantal werklozen zijn en veel hulpverleners de wijk bezoeken. Ook dit bepaalt het imago van de wijk.

Positief
Geluidsoverlast van je buren om drie uur ’s morgens is heel vervelend. Zeker wanneer jij wel de volgende dag naar je werk moet. Hoewel er af en toe sprake van asociaal gedrag is, ervaren de bewoners hun wijk echter hoofdzakelijk als positief. “Er is ruimte voor kinderen om te spelen en je ziet dat ouders ook de kinderen van anderen in de gaten houden. Ik vind het wel fijn, die sociale controle. De buren zijn er echt voor elkaar.” De bewoonster die dit zegt woont nog maar een paar maanden in de wijk, maar heeft het reuze naar haar zin. Ook zij heeft wel van het slechte imago van de buurt gehoord, maar ziet het als iets uit het verleden.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2013/10/30/magere-opkomst-bij-wijkdialoog-indische-buurt/15785/