Femmianne Bredewold onderzoekt zorgsector

Femmianne Bredewold TnDe regering wil de komende jaren heel wat veranderen in de zorg. Zo moet meer door buren, familieleden, vrienden en bekenden worden uitgevoerd. En, is het idee, er kunnen werklozen en bijstandsgerechtigden ingeschakeld worden.

De kosten van de zorg stijgen steeds meer en sneller. Dat komt o.a. door de vergrijzing en doordat de dokters meer kunnen. Maar de portemonnee van de overheid wordt dunner. Dus moeten er nieuwe wegen in de zorg worden ingeslagen.

De afgelopen tijd heeft de Diezerpoorter met veel instanties en mensen in de wijk gesproken die zich bezighouden met de zorg voor anderen. Maar hoe kijken wetenschappers tegen de ontwikkelingen en alle ideeën van de overheid aan? We spraken daarom met onderzoekster Femmianne Bredewold. Zij werkt aan de Gereformeerde Hogeschool School en de Universiteit van Amsterdam waar ze binnenkort hoopt te promoveren op een proefschrift over dit onderwerp. Ze woont in Zwolle en heeft daar onderzoek gedaan.

Buurtprojecten
Ze heeft daarvoor zo’n honderd mensen gesproken. Daaronder waren sociale professionals die werken in de buurten en wijken, mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische achtergrond en mensen zonder beperkingen. Ook liep ze mee met verschillende buurtprojecten die het contact tussen mensen met een beperking en hun buurtbewoners proberen te stimuleren. En het viel op dat mensen best wel iets voor een ander willen doen. Maar het is lang niet altijd makkelijk.

Bijvoorbeeld bij het ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische achtergrond. Deze mensen reageren soms heel anders dan je verwacht terwijl je als betrokken burger zo goed je best doet. Daar kunnen mensen met beperkingen niets aan doen, maar het is wel moeilijk om op de goede manier daar mee om te gaan. En mensen vinden het niet prettig als bijvoorbeeld de dagbesteding heel anders georganiseerd moet gaan worden. Ze moeten naar andere plekken, de begeleiding is anders, je gaat met andere mensen om. Ook worden er vaker vrijwilligers ingezet. Dat is een goede ontwikkeling, maar het is wel belangrijk dat vrijwilligers weten hoe ze met mensen met beperkingen om moeten gaan. Daar moet je voor gestudeerd hebben. En dat wordt wel eens over het hoofd gezien door de overheid, vertelde de onderzoekster.

Dat mensen heus willen helpen hebben we in de Diezerpoort ook gezien. Maar lang niet iedereen weet waar je terecht kunt voor hulp. In deze Diezerpoorter worden daarom enkele organisaties wat nader in de schijnwerper gezet.

Onderzoekster Femmianne Bredewold

Onderzoekster Femmianne Bredewold

Bredewold ontdekte ook, dat burenhulp niet vanzelfsprekend en altijd even eenvoudig is. Meewerken in het buurtcentrum of in een verzorgingstehuis wil men wel, maar als buren een beroep op je moeten doen dan is het niet altijd makkelijk om met dat verzoek goed om te gaan. Mensen zijn met name bang dat als ze bijvoorbeeld mensen met beperkingen een keertje helpen, ze geregeld hulpvragen krijgen. Dat als je ze een keer op de koffie vraagt, ze elke dag voor de deur staan. Juist bij mensen met een verstandelijke beperking is het belangrijk om goed je grenzen aan te geven en dat is wel eens lastig voor buurtbewoners. Vooral als je elkaar elke keer weer tegenkomt op straat of in de buurt. Zowel mensen met als zonder beperkingen zijn bang dat er niet voldoende professionele hulpverleners meer zullen zijn in de toekomst. Dat geeft een onveilig gevoel. Want er moet wel toezicht zijn. Als er bijvoorbeeld een echtpaar naast je woont waarbij de een dement is en de ander moet zorgen dat de medicijnen op tijd worden ingenomen. Dan kan het een opgave zijn om dan als buur een oogje in het zeil te houden.

Familie
Van familie kun je ook niet altijd verwachten dat die klaar staat. Ze wonen vaker verder weg en omdat vrouwen werken blijft er minder tijd over voor zorg en hulp aan anderen. Belangrijk is dat de zorg die gegeven wordt structureel is. Zieken moeten niet wachten op mensen.

Femmianne is er niet van overtuigd, gezien de resultaten van haar onderzoek, dat de overheid altijd goed in de gaten heeft waar de problemen spelen. Zij denkt dat bezuinigingen teveel invloed hebben op de plannen die worden gemaakt voor de zorg. Zij vindt het daarom belangrijk dat er bij de veranderingen die er aan staan te komen voldoende mogelijkheden worden gemaakt voor zinnig werk voor bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking. Dat er voldoende professionele begeleiders zijn ook voor ouderen. En dat mensen met een psychiatrische of verstandelijke beperking die in de buurt wonen goed begeleid worden ook in de contacten met en in de buurt.

Buurtcentra
In Zwolle denkt de gemeente aan het oprichten van buurtcentra waar mensen zijn waar je terecht kunt met vragen en die zelf veel deskundigheid in huis hebben. En Travers heeft de Schatkistmethode ontwikkeld waarbij gevraagd wordt aan mensen om al je kundigheden in te zetten zodat anderen daar weer gebruik van kunnen maken. Maar het moet wel allemaal goed uitgevoerd worden. Femmianne hoopt dat straks overheid en inwoners van Zwolle samen het hele nieuwe stelsel van zorg zo gaan uitvoeren dat het in het belang is van ons allemaal.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2013/11/02/femmianne-bredewold-onderzoekt-zorgsector/15844/

1 reactie

  1. Femmianne zou je contact met mij op willen nemen? we zijn bezig met een samenwerkingsverband in de wijk van diverse partijen. Misschien zou je aan kunnen sluiten? Alie Visser, hoofd clientenzorg zorghuis Wilhelmina van Sonsbeeck.

Reacties zijn uitgeschakeld.