Kritische bewoners bezoeken wijkdialoog Dieze-Oost

Dieze lied op wijkdialoog TnAardig wat mensen trotseerden het slechte weer om in theater The Young Ones de wijkdialoog Dieze-Oost bij te wonen.  Mevrouw Valkeman, wijkmanager Diezerpoort, opende dinsdag 5 november de avond met een korte terugblik op de afgelopen periode. Er is veel vernieuwing in de wijk. Bijvoorbeeld het werken aan een vernieuwd Simon van Slingelandtplein samen met de corporaties en de bewoners.

Ook zijn er twee bewoners toezichthouders aan de slag gegaan; Ad Fransman en Vanessa Zuidema. Zij zijn de extra ogen en oren van de wijk en kunnen in voorkomende gevallen terugvallen op de gemeente. Beide werden met een hartelijk applaus van de aanwezigen even in het zonnetje gezet.

Maar er was ook stevige kritiek vanuit de aanwezigen. Steen des aanstoots is het wijkcentrum aan de Zerboltstraat waar nog steeds veel te weinig gebruik van kan worden gemaakt. De gemeente is met het bestuur van wijkcentrum Dieze-Oost in gesprek maar dat heeft nog niet tot een oplossing geleid. De aanwezigen spoorde de gemeente aan hier haast achter te zetten.

Men was ook niet tevreden over het uitnodigingsbeleid van de gemeente voor de wijkdialoog. Geen aparte uitnodiging meer in de bus maar aankondigen via internet en de kranten. Dat moet anders, want iedereen moet toch in de gelegenheid worden gesteld mee te praten. Maar niet iedereen heeft internet en niet iedereen ontvangt een krant. Ook hier gaat de gemeente zich over buigen.

Huis van Vriendschap zingt het Dieze Lied tijdens de wijkdialoog

Huis van Vriendschap zingt het Dieze Lied tijdens de wijkdialoog

Energiebesparing
Bij Energiebesparing ging het over het plaatsen van zonnepanelen. Een aantal mensen heeft zich hierover gebogen en is tot de conclusie gekomen dat men het beste samen met bewoners, eigenaren, corporaties en vereniging van eigenaren zonnepanelen kan aanschaffen. De energierekening zal immers de komende tijd verder stijgen en dan loont het om deze panelen aan te schaffen. Koen Weytingh van Blauwvingers Buurtenergie hield hierover een gloedvol betoog, waarbij de medewerking van de bewoners van groot belang is. De gemeente is ook bereid hieraan medewerking te verlenen. Alles is nog in een pril stadium. Er werden kritische vragen gesteld zoals waarom in Dieze, waar velen toch geen grote inkomens hebben, hoeveel gaat dat kosten. We hebben meer behoefte eerst aan ons buurtcentrum. Weytingh legde uit dat veel vanuit de bewoners zelf moet komen als er over wordt gegaan toch het plaatsen van zonnepanelen. Er moet gebruik worden gemaakt van de al aanwezige kennis.

Dieze promotie
Wouter van den Akker behandelde het onderwerp Dieze promotie. Niet iedereen ervaart de wijk als prettig. Er is niet genoeg saamhorigheid. Men mist spontane activiteiten. Zo is er wel de Stadstuin Het Verre Oosten of de aanstaande kerstmarkt aan het Simon van Slingelandtplein. Maar er is ook het Huis van Vriendschap, de Vrouwenacademie en veel muziek in de wijk. Er is behoefte aan een verbinding van de bestaande initiatieven. Daar miste men weer het wijkcentrum, wat normaal de plek is voor activiteiten.

Kracht van de wijk
Travers Welzijn, in de persoon van Sandra van der Velden besprak de eigen kracht van de wijk. Wat is er nodig om elkaar te versterken. En jawel, ook hier stuitte men weer op het feit dat het bestuur van wijkcentrum Dieze-Oost niet meewerkt om het gebouw voor activiteiten open te stellen. Er is behoefte aan een communicatiepunt. In de zomer kwamen mensen spontaan bij elkaar. Dat was gezellig. In de Stadstuin kwamen veel mensen langs. Belangrijk voor de communicatie is ook de wijkkrant De Diezerpoorter.

Aan het eind van de avond werden enkele conclusies getrokken. Er gaat gewerkt worden aan de groenstructuur, door de singels, de vijver en een wandelpad aan te pakken. Men kan zich melden bij Ad Fransman en John Kemperman als men ideeën heeft. Er gaat gewerkt worden aan het opknappen van het Simon van Slingelandtplein. Het zonnepanelenplan is positief ontvangen en de mensen van de Blauwvingers Buurtenergie gaan hier mee door. Ook hier worden mensen aangespoord mee te denken.

Wat betreft de eigen kracht: heel veel is onzichtbaar. Een spontaan idee is een Dieze omroeper en er is een belangrijke taak weggelegd voor de wijkkrant Diezerpoorter. Carolien, Sonja (met gitaar), Vanessa en Roos van het Huis van Vriendschap laten de kracht klinken in het Dieze Lied.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2013/11/07/kritische-bewoners-bezoeken-wijkdialoog-dieze-oost/15929/

2 reacties

    • sonja on 9 november 2013 at 12:50

    dit is een voorbeeld van niet zeuren, maar mouwen opstropen. samen kunnen we zoooo veeeel.
    en dit is nog maar een begin. de lift van Arcadia is een symbool voor dieze-oost. op de burendag sept. ’13 keken we over héél Zwolle. dieze-oost hoort er bij willen we maar zeggen (of eigenlijk zingen). iedereen hoort erbij.

    • ronn on 10 november 2013 at 14:52

    mooi

Reacties zijn uitgeschakeld.