Praat mee over de leefbaarheid in Dieze-West

Jij bent aan de Buurt TnWijkwethouder Nelleke Vedelaar, wijkmanager Diezerpoort Hanneke Valkeman en andere wijkwerkers willen graag met de bewoners verder praten over het wonen en leven in de wijk Dieze-West op de tweede wijkdialoog ‘Jij bent aan de buurt’. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 12 november in Het Wonderwoud aan de Beukenstraat 83 en begint om 19:30 uur.

Op donderdag 11 april hebben we met elkaar gesproken over zaken die van belang zijn voor de toekomst van de wijk. Er is onder andere gepraat over de veiligheid in de wijk en de betrokkenheid bij de wijk. Nadrukkelijk kwam de oversteek op de Rembrandtlaan aan de orde. Over dit laatste punt zijn snel daarna kinderen aan de slag gegaan met ideeën voor borden en begin september hebben andere bewoners nagedacht over hoe de herkenbaarheid van de oversteek is te verbeteren. Ook is een start gemaakt met het maken van een speelbuurt voor kinderen in Dieze-West.

Uitnodiging Wijkdialoog Dieze-West 12-11-2013

Op dinsdag 12 november willen we verder met u in gesprek gaan aan de hand van drie thema’s:

  • De eigen kracht van de wijk: wat doen bewoners voor hun buurt
  • De samenwerking van de politie met bewoners
  • Speelbuurt Dieze-West: ruimte voor kinderen

Meldingen, verzoeken en klachten over het beheer en onderhoud kunt u doorgeven aan het Klanten Contact Centrum van de gemeente Zwolle via telefoonnummer 14038, keuze nummer 3 (woon- en leefomgeving). Voor digitale toezending verslag wijkplatform kunt u zich aanmelden via www.zwolle.nl/inloggen.

Graag tot ziens op 12 november 2013!

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2013/11/07/praat-mee-over-de-leefbaarheid-in-dieze-west/15923/