Bewoners Dieze-West zijn welkom

Wijkdialoog Dieze-West TnDieze-West is de derde wijkbijeenkomst in de serie najaarsbijeenkomsten en de opkomst is onverwacht groot. Onverwacht, want het niet versturen van persoonlijke uitnodigingen zorgt voor lage opkomsten. In de kantine van brede school Het Wonderwoud zitten dinsdagavond zo’n veertig bezoekers. Dat het ontbreken van een persoonlijke uitnodiging niet in goede aarde valt blijkt direct uit een vraag uit het publiek: “Zijn wij wel welkom hier?”

Ook later op de avond doet een bewoonster een oproep voor een persoonlijke uitnodiging. “Ik wil graag een pleidooi houden voor een laagdrempelige uitnodiging,” klinkt het ferm. Wijkmanager Hanneke Valkeman neemt het zich ter harte en bedankt iedereen die toch is gekomen en met name die mensen die zich ingezet hebben zo veel mogelijk bewoners mee te nemen. “En iedereen is van harte welkom.”

Excuses
Ondanks de valse start zijn de gesprekken overwegend positief. Bijeenkomsten in Dieze-West willen nog wel eens bol staan van gemopper en gezeur en de laatste bijeenkomst kende zelfs zoveel commotie dat bewoners boos weg liepen. De oorzaak van die protestactie destijds was de ‘mislukte’ veilige oversteek in de Rembrandtlaan. Dit zit wijkwethouder Nelleke Vedelaar nog altijd dwars. Ze geeft toe dat de plannen overhaast en zonder overleg met de bewoners uitgevoerd zijn. “Ik heb een inschattingsfout gemaakt,” zegt ze, “en wanneer we er niet samen over praten, wordt het dus niet wat je ervan verwacht had.”

Wijkdialoog Dieze-West 2013-11-12-012

Het is uiteindelijk allemaal goed gekomen. Aan één van de wanden hangt een plattegrond van de nieuwe oversteek. Er komt een duidelijke schildering op het wegdek die bovendien ribbelt, zodat automobilisten ook voelen dat ze de oversteek naderen. Er zijn verschillende ontwerpen gemaakt en ouders hebben uiteindelijk voor een vrolijk gekleurde vormgeving gekozen. Er worden grote kwasten op het wegdek geschilderd en klodders verf, die verwijzen naar de Schildersbuurt. Bewoners luisteren en knikken, maar maken er verder geen woord meer aan vuil.

Ouders kiezen voor een vrolijk gekleurde oversteek aan de Rembrandtlaan

Ouders kiezen voor een vrolijk gekleurde oversteek aan de Rembrandtlaan

Jantje Beton
Het nationaal jeugdfonds Jantje Beton komt op voor het recht van het kind om buiten te spelen. In een sterk ‘versteende’ wijk als de Bollebieste is dat spelen niet even makkelijk. Daarom heeft Jantje Beton deze wijk uitgekozen voor één van haar projecten. Joost Vonk, projectleider van Jantje Beton komt uitleg geven over de plannen. Zo worden alle ideeën vanuit de kinderen bekeken. Ouders komen er in eerste instantie nog niet aan te pas. “Wanneer een kind de deur uit gaat begint al het spelen. We kijken wat kinderen doen en wat hun wensen zijn“.

Wijkdialoog Dieze-West 2013-11-12-016

Het project kent drie uitgangspunten. Bestaande speelplekken versterken, momenten vinden om  spelen op straat mogelijk te maken en verbindingsroutes scheppen tussen de verschillende speelplekken. Het project gaat ruim een jaar duren en is nog maar net van start (september). Toch heeft Joost al wat plekken met kinderen bezocht en zijn er ideeën voor het parkje aan de Larixstraat. “We gaan er heus niet een hele Efteling van maken. Het is een parkje en moet een parkje blijven, maar we willen de omgeving zo inrichten dat het de fantasie van de kinderen prikkelt,” aldus Joost. Alle kinderen in de buurt mogen meedoen en ze kunnen dit zelf of via hun ouders per mail aan Joost doorgeven op joost@jantjebeton.nl.

Wijkdialoog Dieze-West 2013-11-12-010

Veiligheid
Terwijl de ene gespreksgroep zich richt op de jeugd, praten andere bewoners over de veiligheid in de wijk. Hoewel Dieze-West goed scoort op het gebied van veiligheid, de bewoners geven de wijk een 7, is er in een vorige wijkbijeenkomst veel geklaagd over overlast van druggebruikers. Vanavond is dat echter niet het geval. Iedereen aan tafel verklaart dat het wel mee valt. “Zijn er eigenlijk wel meldingen?” vraagt wijkbewoonster Sylvia zich hardop af, “Want het is hier zo stil.” Wijkagent Raymond van Wezel haakt daar graag op in.

Wijkdialoog Dieze-West 2013-11-12-014

Volgens ‘onze beste vriend’ worden er te weinig meldingen gedaan. Hij is benieuwd waarom mensen niet de moeite nemen om de politie te waarschuwen wanneer ze het gevoel hebben dat er iets niet in de haak is. Volgens Raymond gaat veel informatie verloren. “Wanneer ik geen melding krijg, hoe kan ik dan weten wat er gebeurt?” vraagt hij de bewoners. “Geen melding = geen probleem. Ook de capaciteit wordt op de meldingen aangepast. Wanneer er 140 meldingen in Zwolle-Zuid zijn en hier maar één of twee, dan worden de agenten in Zwolle-Zuid ingezet.” Door de mensen aan tafel op de vrouw, of man af te vragen waarom ze een bepaald voorval niet gemeld hebben, krijgt Raymond langzaam maar zeker boven tafel waarom er geen melding wordt gemaakt.

Wijkdialoog Dieze-West 2013-11-12-015

Er blijkt een vorm van meldingsangst  te bestaan. “Ik ben bang dat ze denken dat ik zeur”, “Ik wil niet lastig zijn” en “Ik ben bang dat ik iemand vals beschuldig,” of “Ik ben bang dat ze weten dat ik iets gemeld heb.” De wijkagent probeert aan de hand van praktijkvoorbeelden duidelijk te maken dat die angsten echt niet nodig zijn. Na een opmerking dat de politiepost zo slecht bereikbaar is verwijst Raymond naar de website. “Dat is snel en werkt het best. Heb je geen internet, dan is het misschien een goede reden om eens bij de buurman op bezoek te gaan.”

Vertrouw je gevoel
Vertrouw je gevoel, is de leus van onze wijkagent. Wanneer je denkt dat iets niet pluis is ga je naar de website www.politie.nl, vervolgens klik je op ‘mijn buurt’. Nadat je de postcode hebt ingevuld klik je op het pijltje ernaast en kom je direct uit bij een eenvoudig formulier dat na versturen bij Raymond terecht komt.  Zijn pet past ons allemaal.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2013/11/13/bewoners-dieze-west-zijn-welkom/16057/