Laatste wijkdialoog Dieze-Centrum en Bagijneweide van 2013

Thomas A Kempisstraat TnEen klein gezelschap verzamelde zich in Het Palet voor de laatste wijkdialoog van dit jaar. Niet veel bewoners en dat had alles te maken met het nieuwe uitnodigingssysteem van de gemeente Zwolle. Niet meer een uitnodiging bij iedere bewoner in de bus, maar aankondigingen via het internet en natuurlijk in de gratis kranten, zoals wijkkrant Diezerpoorter.

Dat moet volgend jaar anders en beter vonden behalve de aanwezigen ook de wijkwethouder Nelleke Vedelaar en wijkmanager Hanneke Valkeman. Ook is het daarbij belangrijk dat er nagedacht gaat worden hoe je nieuwe en jongere bewoners betrekt bij de wijk.

Ondanks de matige opkomst was het een vruchtbare avond, waar iedereen met elkaar in gesprek kon. Allereerst was het woord aan bewonertoezichthouder Hans Schuurman. Zijn rol is ogen en oren te zijn van de Bevoegde Opsporing Ambtenaren (BOA’s).

Alles wat Schuurman waarneemt, bijvoorbeeld losse tegels, straatvuil, kapotte lichten wordt door hem gemeld en als het kan binnen twee weken opgelost. Er zijn ook hier en daar hangjongeren bijvoorbeeld in de Warmoesstraat die ook het nodige achterlaten zoals glas en lege wietzakjes. Er is ook overlast van agressieve brommers. Door dit op een bepaalde rustige manier te benaderen kan al veel worden opgelost.

Er wordt opgemerkt dat in deze wijk niet veel buurtcafés zijn, zodat jongeren hun heil buiten zoeken. Er zijn in de loop van de tijd veel van deze cafés verdwenen. Hondenpoep is een grote ergernis, die niet makkelijk is te bestrijden. Ook in deze bijeenkomst worden mensen er op gewezen vreemde dingen te melden bij de politie en niet te denken: ze doen er niets mee. Melden heeft wel degelijk nut en het wordt bewaard zodat ze ook later nog van pas kunnen komen.

Wijkdialoog Dieze-Centrum en Bagijneweide 2013-11-26-01

Winkeliersvereniging Dieze-Centrum
Een andere belangrijke gast was de winkeliersvereniging Dieze-Centrum. De Diezerpoort is het tweede winkelgebied van Zwolle met veel ‘eigen’ winkels, sommige al generaties hier gevestigd. IJzerhandel Van Rossum bestaat al 180 jaar en de nieuwste generatie zet de winkel nog altijd voort. Ook zijn er veel allochtone winkels. De winkeliersvereniging, waarvan alle winkeliers verplicht lid zijn, heeft een tweejaarlijks onderzoek gedaan.

Één van de resultaten is dat er veel zorgen zijn over het winkelgebied vanwege de crisis. Dit wijkt niet af van wat er elders in Zwolle aan de hand is. Er is leegstand bijvoorbeeld. De honderd ondernemers die mee hebben gedaan met dit onderzoek zijn voor de diversiteit van de winkels en men is blij met de verjonging. Ook belangrijk is de bereikbaarheid van de winkels en het aankleden van de winkelstraten. Bijvoorbeeld met hangende bloembakken. Een toppunt is de prachtige rotonde bij de Brink, die straks weer in volle kerstglorie getooid wordt.

De winkeliers hopen op medewerking van de gemeente bij het verbeteren van de bereikbaarheid en handhaving van de parkeergeboden. Er wordt ook onderzoek gedaan naar het keurmerk Veilig ondernemen, zodat consumenten met een gerust hart hun boodschappen kunnen doen. Het bleek deze avond dat mensen ook bewust zijn gaan wonen in deze wijk vanwege het gevarieerde winkelaanbod. Men is blij dat de coffeeshop is vertrokken. De winkeliers presenteren zich ook op Facebook en er is geregeld een ondernemerscafé.

Wijkdialoog Dieze-Centrum en Bagijneweide 2013-11-26-02

Buurtkamer
Als laatste was de beurt aan IJsselheem met de Buurtkamer in het Zorghuis Wilhelmina van Sonsbeeck. In dit nieuwe huis wil IJsselheem graag een kamer inrichten waar behalve de bewoners ook de buurt kan komen. Bijvoorbeeld om informatie te vragen over veranderingen in de zorg of voor gezelligheid. In eerste instantie is dit bedoeld voor ouderen, maar anderen zijn ook welkom. Graag wil men over de inrichting van de Buurtkamer in gesprek met de buurt op maandag 2 december 2013 van 14:00 tot 15:00 uur. Er worden uitnodigingen verspreid.

IJsselheem is in staat het een en ander te faciliteren, maar het zal nadrukkelijk geen dagopvang zijn voor dementerende mensen. Vanuit de aanwezigen werd gewezen op Het Proathuus van de Menistenflat. Wellicht kan hiermee worden samengewerkt. Ook het Binnengasthuis heeft iets dergelijk. IJsselheem gaat bekijken of samenwerken mogelijk is.

Na deze drie presentaties kwamen er opmerkingen van bewoners. Iemand wilde wel een digitale aanplakzuil op internet waar bijvoorbeeld een wijkagenda wordt bijgehouden. De wethouder wees hierbij op het belang van de Diezerpoorter die heel goed de agenda bijhoudt.

Het voormalig laboratorium gaat gebruikt worden door ArtEZ, maar hoe dit in zijn werk gaat is nog niet duidelijk en zal de volgende keer worden geagendeerd. Ook werden er vragen gesteld over nieuwe woningen, waar ook nog niet veel duidelijkheid over kon worden gegeven.

Men wilde ook graag dat de politie de 30 km handhaaft. Dit is moeilijk, het gaat om gedrag van mensen, maar het blijft de aandacht houden. Het onderhoud van woonschepen is eveneens een punt van aandacht en niet altijd makkelijk, erkende de wijkbeheerder Ben Scherluit.

Tenslotte nog een tip voor de aanwezige wijkwethouder: zet in de uitnodiging voortaan weer het woord Rondvraag. Dan komen de mensen, want men wil graag meepraten. Maar nu hebben velen het gevoel dat het er niet toe doet wat men zegt.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2013/11/27/laatste-wijkdialoog-dieze-centrum-en-bagijneweide-van-2013/16261/