Buurtkamer in Wilhelmina van Sonsbeeck krijgt vorm

Wilhelmina van Sonsbeeck TnSinds een half jaar is het zorghuis Wilhelmina van Sonsbeeck in gebruik, met een mooie buurtkamer die ook door buurtbewoners kan worden gebruikt. Maar hoe zou deze buurtkamer ingericht moeten worden. Dat is de vraag die werd voorgelegd aan de mensen die rondom het huis aan de Bagijneweide 3 wonen.

Daarom verzamelden zich maandagmiddag 2 december een twintigtal ouderen in de buurtkamer. Voorafgaand aan deze bijeenkomst hadden medewerkers van IJsselheem, waar het zorghuis Wilhelmina van Sonsbeeck onder valt, al gesprekken gehad met organisaties als Icare, WijZ en de Vrijwilligerscentrale Zwolle. Nu waren de buurtbewoners in Bagijneweide aan de beurt.

Aanvankelijk was men nog een beetje afwachtend, maar toen één van de aanwezigen zei dat zij wel wilde sjoelen, kwam het gesprek op gang. De mensen die hier aan tafel zaten waren allemaal nog goed ter been en wisten ook prima waar ze terecht moesten voor allerlei activiteiten. Ook bleek er niet een hele grote behoefte te zijn aan informatie over vragen over de zorg en de veranderingen die daarin op stapel staan.

Iemand vertelde dat er in de Menistenflat een tijd lang een persoon kwam die vragen kon beantwoorden, maar dat dit was opgeheven. Voor vragen kon je nu terecht in Bestevaer, het wijkcentrum van de zeeheldenbuurt. Maar dat was moeilijker toegankelijk. Ook wezen de aanwezigen op het feit dat er elders in de buurt wel plekken zijn waar men informatie kan vragen, zoals bij de Icare zorgwinkel. En er zijn ook plaatsen waar activiteiten voor ouderen zijn bijvoorbeeld het Proathuus van de Menistenflat. Er werd gewaarschuwd om het wiel niet opnieuw uit te vinden, maar samen te werken.

Buurtkamer Bagijneweide 2013-12-02-01

De medewerkster van WijZ wees op het feit dat de mensen hier rond de tafel nog goed ter been zijn en meedoen in de maatschappij. Maar er zijn ongetwijfeld mensen die dat niet meer kunnen. Voor die groep is de Buurtkamer ook bedoeld en daar was men het wel mee eens. Dit past ook in het beleid van WijZ, onder andere een gevolg van de bezuinigingen, dat alles gericht wordt op kwetsbare, immobiele oudere, die wel betrokken moeten blijven bij de wereld om hem of haar heen. Dan kan het organiseren van bijvoorbeeld samen eten, of het laten optreden van een accordeonist, of het vertonen van dia’s over oud Zwolle heel goed zijn. Daar was men het mee eens. Wel moet men begrijpen dat voor het organiseren hiervan geld wordt gevraagd.

Buurtkamer Bagijneweide 2013-12-02-02

De medewerkers van IJsselheem benadrukten dat het samen iets ondernemen met de bewoners van Wilhelmina van Sonsbeeck, bijvoorbeeld samen op de nieuwe fiets of een film bekijken of ergens over praten, dit voor iedereen een mooie ervaring is.

Kortom buurtbewoners vragen vooral om te kijken wat er al wordt gedaan en samen activiteiten te ontwikkelen. En heel goed gemotiveerd en uitgelegd dit voor te leggen aan de buurt. Het zorghuis Wilhelmina van Sonsbeeck vraagt vrijwilligers om samen met de bewoners activiteiten te ondernemen. Een deelneemster zei het nog eens heel goed: ‘Wij kunnen nog heel veel, maar er komt een tijd dat het moeilijker gaat. Daar willen we nog niet aan, maar we moeten er wel aan denken. En met deze bijeenkomst hebben we al een eerste stap gezet.”

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2013/12/03/buurtkamer-in-wilhelmina-van-sonsbeeck-krijgt-vorm/16475/

1 reactie

  1. Mooi geschreven en verwoord Els!

Reacties zijn uitgeschakeld.