Vijfentwintig jaar Stichting Thomas a Kempis

25 jaar Thomas a Kempis in HCO TnMet een receptie en een Thomas a Kempislezing viert de Stichting Thomas a Kempis donderdag 12 december haar 25 jarig jubileum in het Historisch Centrum Overijssel.

De nieuwe voorzitter Mariska van Beusichem opende de receptie en gaf het woord aan oud-voorzitter Joost van Belois. Hij memoreerde in zijn toespraak de afgelopen periode, waarin langzaam de stichting uitgroeide tot wat die nu is.

En zoals deze het zelf verwoordt op de website: “Belangstelling wekken voor de historische, culturele en geestelijke waarden van het erfgoed van de Moderne Devotie in de stad Zwolle en omgeving. Aandacht vragen voor de actualiteit van deze religieuze beweging en de betekenis voor onze tijd. Activiteiten organiseren waarin de Moderne Devotie centraal staat.”

Op de website van de stichting staat verder: “De herdenking van de vijfhonderdste sterfdag van Thomas a Kempis in 1971 en de zeshonderdste van Geert Grote in 1984 gaven nieuwe impulsen aan de betekenis van deze Moderne Devoten. Dat leidde tot de oprichting van de Stichting Thomas a Kempis op 17 oktober 1988.”

Van Belois keek terug op jaren waarin de stichting ook werkzaam was op het gebied van het uitgeven van werken van de Moderne Devoten. Bijvoorbeeld de uitgaven van bestuurslid Mink de Vries en natuurlijk de dit jaar uitgekomen eenmalige glossy.

Een collatie van berichten

Een collatie van berichten

Tot slot van de receptie werden de oud-bestuursleden in het zonnetje gezet met een boeket bloemen bestaande uit een roos en een lelie. Die verwijzen naar twee boeken die Thomas a Kempis o.a. heeft geschreven naast zijn belangrijkste werk: De navolging van Christus. Bijzondere aandacht nog voor Joost van Belois die afscheid nam van het bestuur.

407 TaK 25 jaar blik op de receptie

Receptie in het Historisch Centrum Overijssel

Daarna was het tijd voor de Thomas a Kempislezing verzorgd door professor Frits van Oostrom, waar veel belangstelling voor was. Hij is vooral bekend om twee boeken die hij heeft geschreven over de Middelnederlandse letterkunde. En met name in het tweede deel: Wereld in Woorden beschrijft hij het werk van de Moderne Devoten.

De Moderne Devotie is een geestelijker stroming in Nederland ontstaan aan het einde van de veertiende eeuw in Oost-Nederland. Deze beweging ontstond omdat er mensen waren die niet tevreden waren over de koers die de Katholieke Kerk toen voer. Men vond die te werelds, geestelijken waren meer bezig met hun eigen macht dan met het heil van de gelovigen.

Moderne Devoten wilden terug naar de basis, naar een eenvoudig leven, meestal gemeenschappelijk. Met andere woorden: niet klagen, maar doen. Geert Groote uit Deventer was de inspirator. Hij stamde uit een rijke familie, maar liet dat allemaal achter zich en leefde in grote eenvoud. Hij kreeg navolgers. Het valt op dat er veel charismatische mensen bij waren. Onder andere in Zwolle zijn nog veel sporen te vinden van deze beweging. We denken hierbij naast diverse gebouwen aan het gebeente van Thomas a Kempis.

Frits van Oostrom signeert

Frits van Oostrom signeert

Onderwijs was erg belangrijk voor de Devoten. En het schrijven van boeken. Er zijn veel handschriften bewaard gebleven, maar nog veel meer verloren gegaan. Van Oostrom schat dat er 600.000 boeken in de loop der tijd door de Moderne Devoten zijn geschreven. Men beoefende allerlei genres, bijvoorbeeld het maken van getijdenboeken waarmee men gedurende de dag kon bidden. Maar men verzamelde ook allerlei spreuken en teksten die men bundelde.

Wat opvalt, vertelde Van Oostrom, was de goede organisatie van de beweging. Men kwam niet zo maar bij elkaar. Het was buitengewoon goed in elkaar gezet. Van Oostrom zou graag zien dat een organisatiedeskundige hier eens naar keek om te kijken of wij daar nog iets van kunnen leren.

Een parallel in onze tijd vond Van Oostrom in de Occupybeweging. Ook een groep mensen die zich keert tegen de maatschappij en de uitwassen daarvan. Occupy wordt gekenmerkt door een goede organisatie, maar had te weinig stem om zolang door te zetten als de Devoten het hebben gedaan. Want die invloed reikt nog tot in onze tijd waarin De Navolging van Christus nog altijd wordt gelezen.

Grote wens van Van Oostrom is een grootschalig onderzoek naar de uitstraling van de Moderne Devotie. Wat hem betreft mag het op de lijst komen van immaterieel erfgoed naast bijvoorbeeld het Staphorster Stipwerk en het midwinterhoornblazen.

Rondleiding met Johanna Venema van het Historisch Centrum Overijssel

Rondleiding met Johanna Venema van het Historisch Centrum Overijssel

Het Historisch Centrum Overijssel laat aan belangstellenden in een rondwandeling zien wat er nog over is van de Moderne Devotie in Zwolle. Dan loopt men langs de gebieden in de stad ten westen van de Grote of Sint Michaëlkerk: het geestelijk hart van de middeleeuwse stad. Met onder meer de Wheeme, het Fraterhuis. Het poortje van Cele (de grote onderwijsdeskundige van de Moderne Devotie) en de schrijn met de overblijfselen van Thomas a Kempis in de Peperbuskerk. Zeer de moeite waar om met deze wandeling mee te lopen.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2013/12/15/vijfentwintig-jaar-stichting-thomas-a-kempis/16620/