Vrouwen van Nu, meer dan een theekransje

Vrouwen van Nu TnHet is de laatste dinsdag van de maand en om drie uur ’s middags verzamelt zich een groep dames in Grand café ‘Loetje aan de kade’. Een argeloze voorbijganger zal er geen aandacht aan schenken. Hooguit de wenkbrauwen vragend optrekken wanneer de decibellen door het enthousiasme toenemen. Toch zit hier niet zo maar een groep dames. Hier zitten: ‘Vrouwen van Nu’.

Met circa 46.000 leden georganiseerd in ruim 525 afdelingen is Vrouwen van Nu de grootste vrouwenvereniging van Nederland. De vereniging heeft geen politieke of religieuze kleur en heeft als missie de kracht van vrouwen in de leefomgeving te versterken. Elke vrouw is welkom. Bovendien staat Vrouwen van Nu bekend als een kweekvijver van bestuurlijk talent. Je komt leden tegen in gemeenteraden, waterschappen, de tweede kamer en tal van besturen, commissies en inspraakorganen.

De dames die vandaag met elkaar een kopje thee drinken doen deze iedere laatste dinsdag van de maand. Puur voor de gezelligheid. De Zwolse afdeling kent zo’n 150 leden, verspreid over de stad en het buitengebied. Contactpersoon voor Diezerpoort is Rie Strijker uit de Hoekstraat. Al vele jaren lid maar nog altijd even enthousiast: “We hebben verschillende interessegroepen, zoals een fietsclub, een kunst- en cultuurclub en twee tuinclubs. Soms vraagt iemand zich af ‘hoe kom je bij een leeskring’, nou, wij hebben er twee.” Om daar nog aan toe te voegen: “En de boeken die we daar lezen worden een jaar later vaak een bestseller.”

Vrouwen van Nu 2013-11-26-05

Rie Strijker heft het glas

De dames aan tafel vertellen graag over hun verenging en de activiteiten waaraan ze mee doen. Dat varieert van bowlen bij Urbana tot het maken van reizen. “Samen dingen ondernemen is veel leuker dan alleen,” zegt Rie en dat wordt door veel knikkende hoofden bevestigd. Toch is het niet alleen voor het plezier dat de vrouwen bij elkaar komen. Er is een programma van workshops en cursussen naast de maandelijkse themabijeenkomsten. Die bijeenkomsten vinden plaats in partycentrum De Vrolijkheid en er zijn altijd gastsprekers. Zo was er afgelopen jaar een militair die kwam vertellen over de missie naar Afghanistan, een officier van justitie die uitleg kwam geven over zijn werk, net als een ballonvaarder en een hoedenmaakster.

Wanneer de dames zo enthousiast vertellen over hun ervaringen vraag je je onbewust af: “Waarom wordt niet iedere vrouw lid van deze verenging?” Voorzitster Cisca Anthonisse stelt zichzelf ook die vraag en kan deze niet direct beantwoorden. “Zijn vrouwen nu te druk? Onder onze leden zitten ook vrouwen die werken. Wij zijn ook druk, maar we maken graag tijd vrij voor deze activiteiten. We houden ons bezig met zaken die echt van deze tijd zijn. Zo doen we mee in projecten als ‘Lang zult u wonen’ en duurzaamheidsprojecten als ‘In Holland staat een huis’. Maar willen we blijven bestaan, dan hebben we jonge aanwas nodig om dit te waarborgen. In januari starten we daarom een ledenwerfactie.”

Mocht u geïnteresseerd zijn in een lidmaatschap, dan kunt u mailen met vrouwenvannu1931@gmail.com of een kijkje nemen op www.vrouwenvannu.nl. Voor € 48,50 bent u lid voor een jaar en kunt u deelnemen aan de activiteiten. Bovendien ontvangt u dan zes keer per jaar het Vrouwen van Nu Magazine.

Bijeenkomst in Loetje aan de kade

Vrouwen van toen
Begin dertiger jaren zijn boeren veelal lid van de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO). Behalve dat de mannen bijeenkomsten bijwonen gaan ze ook op excursie. Hun vrouwen wilden ook wel eens wat leuks doen en vandaar de oprichting van de vrouwenvereniging.
Vrouwen van Nu 2013-11-26-01
Op 14 oktober 1930 wordt de ‘Nederlandse Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen’ opgericht en op 1 januari 1946 wordt deze naam gewijzigd in ‘Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen’. Door de jaren heen verandert het ledenbestand en zijn het niet meer alleen boerinnen die lid zijn. Tegen het eind van de eeuw zijn de doelstellingen een aantal keren aangepast en komt er steeds meer nadruk te liggen op scholing en ontplooiing van de vrouw en haar bijdrage aan de samenleving.

Door verschuivingen in het ledenbestand en aanpassingen in de doelstelling wordt opnieuw een naamsverandering wenselijk. In 2002 verandert de naam in Vrouwen van Nu. Één van de dames aan de theetafel bij Loetje aan de Kade, is Lied Tromp Meesters. Op de revers van haar jasje draagt ze een zilveren speld in de vorm van een korenaar. De broche was ooit van haar moeder, M.G. van Everdingen, die de broche kreeg omdat ze één van de oprichtsters is in 1930. Net als de broche ging ook het lidmaatschap over van moeder op dochter.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2013/12/23/vrouwen-van-nu-meer-dan-een-theekransje/16846/