Domusica heeft nauwelijks tijd voor de schoonmaak

Domusica ingang TnSinds 2000 staat op de voorgevel van de voormalige Hogenkampschool in Dieze-Oost de naam ‘Domusica’. Sindsdien is het gebouw aan de Radewijnsstraat 10 de thuisbasis van een aantal culturele organisaties als harmonieorkesten, bigbands, dweilorkesten, een aantal koren, een salonorkest, een operettevereniging, een trekzakclub, een schildersvereniging, een gymnastiekclub voor ouderen en er is een musicalschool gevestigd. Een groot palet dus aan allerlei verenigingen, maar de muziek springt er wel uit.

Het is ontstaan toen vier Zwolse muziekverenigingen: De NZOV (nu het Zwols Muziektheater geheten), de Thomas à Kempisharmonie (nu Thomas Orkest), Decadentia, en de PTT Harmonie (nu Zwolse Harmonie en Drumfanfare) repetitieruimte zochten. Aanvankelijk dacht men in de Nooterhof terecht te kunnen en de stichting die daarvoor werd opgericht heette heel toepasselijk Stichting Ecomuze, maar die locatie bleek bij nader inzien niet ideaal. Toenmalig wethouder John Berends bood de leegstaande Hogenkampsschool aan. Dat was een prettige plek, de stichting kocht het pand van de gemeente en gaf het de naam ‘Domusica’ een samentrekking van Domus en Musica (huis en muziek). De doelstelling kon hier goed verwezenlijkt worden en er was zelfs plaats om andere verenigingen te huisvesten.

De vier verenigingen die de stichting hebben opgericht zijn nog steeds in het bestuur van Domusica en dragen ook bij tot de instandhouding van het gebouw. Dit gebeurt o.a. door middel van het beheren van de bar, want iedereen wil in de pauze of na afloop van de repetities wel een drankje om even bij te komen.

De school is grotendeels door eigen vrijwilligers grondig verbouwd, zodat het aan alle eisen van de deelnemende verenigingen en de bouwvoorschriften voldoet. De vijf zalen worden per dagdeel verhuurd en er wordt zoveel gebruik van gemaakt, dat de beheerder wel eens verzucht dat hij moeite heeft een tijdstip te vinden om de ruimten schoon te maken. Op zaterdagen wordt de grootste zaal bewust vrijgehouden zodat er concerten en voorspeelavonden kunnen worden gehouden.

Domusica 2013-11-13-002

Ook biedt Domusica permanent onderdak aan de Stichting Multicultureel Centrum Zwolle en de Alevitsche vereniging. Iedere zondag is het gebouw verder nog in gebruik als kerk door o.a. The Christ Embassy Church en de Jeruzalem City of God Church. En dan is er nog de voormalige BB kelder, een kelder die gebouwd is tijdens de Koude Oorlog met de bedoeling mensen te beschermen als de atoombom zou vallen. In deze kelder is Studio Forte gehuisvest, een professionele geluidsopnamestudio.

Door de week maken ongeveer 1.000 mensen gebruik van het gebouw. Domusica voorziet dus duidelijk in een behoefte! De exploitatiekosten van het gebouw worden zo laag mogelijk gehouden door de inzet van vrijwilligers. Iedere maandag wordt door een klussenteam van zo’n twaalf vrijwilligers het gebouw onderhouden en worden interne verbouwingen in eigen beheer uitgevoerd. Sinds 1 augustus heeft een aantal docenten dat les gaf in de Muzerie nu eveneens onderdak gekregen in Domusica. Men kan daar voortaan terecht voor lessen op alle instrumenten die ook in de Muzerie voorhanden waren.

Paul Renckens, voorzitter van de Stichting Ecomuze

Paul Renckens, voorzitter van de Stichting Ecomuze

Aanleiding dus voor een gesprek van de Diezerpoorter met de voorzitter van Stichting Ecomuze Paul Renckens, en docent koperinstrumenten en coördinator Harmonie en Fanfare (HaFa) Hans Oosterwijk. Hoe gaat het nu in Domusica? Samenwerken met docenten van de voormalige Muzerie? Is men tevreden, omdat het een omslag betekent zowel voor de docenten als voor de leerlingen.

Hans Oosterwijk is enthousiast over wat er tot nu toe is gebeurd en bereikt. Het is prettig als je met zoveel verschillende docenten en instrumenten in een gebouw werkt. Er ontstaat kruisbestuiving. De één inspireert de ander. De docenten zijn wel eigen baas (ZZP-er) en factureren zelf aan de leerlingen, maar tegelijkertijd werkt men ook samen. Er komt een sociaal gevoel tussen leerlingen en docenten. Er zijn geen belemmeringen meer omdat men elkaar kent en tegenkomt. Hans noemt dit het Bijenkorfmodel. Men vliegt in en uit en heeft elkaar nodig om tot succes te komen. Niet alleen kan men in Domusica een instrument leren bespelen, ook geeft men les in de muziektheorie, zoals dat op muziekscholen gebruikelijk is. Want zonder theorie kom je nergens.

Hans Oosterwijk, docent koperinstrumenten

Hans Oosterwijk, docent koperinstrumenten

De docenten denken ook verder dan hun eigen lessen. Met het verdwijnen van De Muzerie kan het zijn dat het muziekonderwijs op scholen uit het oog wordt verloren. Voor velen is muziek toch nog iets elitairs, iets wat je er misschien bij doet, als je geluk hebt als men het belang ervan in ziet. Daarom wil men komen tot de oprichting van de Stichting Recht op muziek voor kinderen, waarbij men samen gaat werken met het basisonderwijs in Zwolle. Dit staat nog in de kinderschoenen, maar de intentie is dat er iets moois gaat ontstaan.

Kees Weurman, leraar piano

Kees Weurman, leraar piano

Er is veel muziek in Dieze-Oost. Naast Domusica hebben de muziekverenigingen Voorwaarts, De Bazuin en Jubal er hun onderkomen. Er is de muziekschool op het Simon van Slingelandtplein. Verder is er in het oude gebouw van de gesloten St. Michaëlskerk aan de Bisschop Willebrandlaan de Young Ones gevestigd en is er buurttheater. Al deze organisaties zouden tot iets geweldigs kunnen komen als ze samen zouden werken in een project. Misschien wel op het Simon van Slingelandtplein. Ideeën genoeg voor de herinrichting van het park op dit plein, maar tot nu toe is er uit het overleg nog niets concreets gekomen.

In ieder geval is met de komst van de docenten van De Muzerie een grote impuls gegeven aan Domusica en natuurlijk aan Dieze-Oost. Je merkt nu al dat die nieuwe cultuur een goede stimulans geeft aan de orkesten die van oudsher Domusica hebben vormgegeven. Dat geeft veel hoop voor de toekomst.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2013/12/26/domusica-heeft-nauwelijks-tijd-voor-de-schoonmaak/16898/