Deelnemers stemwijzer kiezen voor economie

Stelling_01De deelnemers aan de kieswijzer van Wijkkrant Diezerpoorter vinden economische vraagstukken het belangrijkst. De stellingen over werk en inkomen en over het winkelgebied en de winkeltijden worden als belangrijk ervaren.

Andere thema’s, zoals milieu, woningrenovatie en cultuur scoren duidelijk minder hoog op de prioriteitenlijst.

De stelling: “Diezerpoort heeft behoefte aan meer dan alleen woningrenovatie. De relatief hoge werkeloosheid heeft hogere prioriteit”, wordt belangrijk ervaren. Ook zijn de meeste deelnemers het eens met deze stelling.

Stelling_01De stelling: “Winkels in Diezerpoort moeten de gelegenheid krijgen om elke zondag open te zijn“, splijt het deelnemersveld in voor- en tegenstanders. Hier is duidelijk te zien dat mensen het absoluut eens of juist oneens zijn met de stelling. Hier staan de christelijke partijen lijnrecht tegenover de liberale partijen. En ook bij de kiezers treedt deze polarisatie op.

Stelling_02De kieswijzer is nog beschikbaar tot de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart.

Kijk op: www.diezerpoorter.nl/kieswijzer

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2014/02/19/deelnemers-stemwijzer-kiezen-voor-economie/17479/