Volgens PvdA Zwolle kan zorg veel beter

Nelleke Vedelaar TnSoms gebeurt er iets in je leven waardoor je tijdelijk of (veel) langer zorg, ondersteuning of begeleiding nodig hebt van anderen. Afhankelijk zijn van anderen heeft een hele grote impact op je leven. Volgens de plannen van PvdA Zwolle kan de zorg kan zoveel beter!

PvdA lijsttrekker Nelleke Vedelaar: “Mijn ervaring is dat mensen het liefst zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving willen blijven wonen. Niemand staat te springen om naar een verzorgings- of verpleeghuis te gaan. Het is daarom nodig dat er hulp en ondersteuning aan huis en in je nabije omgeving geboden wordt. Natuurlijk blijven er ook verpleeghuizen voor mensen die deze zorg nodig hebben, maar veel vaker dan nu zal gekeken worden of het ook anders kan.”

Minder bureaucratie
De zorg kan en moet beter en goedkoper georganiseerd worden. Door de grote bureaucratie in de zorg en de vele organisaties die actief zijn duurt het vaak erg lang voor je je weg hebt gevonden naar de juiste zorg of ondersteuning. Door de bomen zien veel mensen het bos niet meer.

Één huishouden, één hulpverlener
PvdA lijsttrekker Nelleke Vedelaar: ”Ik denk dat het veel beter en effectiever werkt als mensen in de toekomst nog maar te maken hebben met één hulpverlener.  Iemand die met je mee denkt over wat er nodig is om mee te kunnen blijven doen. Iemand die, als dat nodig is, gespecialiseerde zorg erbij haalt en die ook met je meedenkt over zaken als inkomen, dagbesteding of werk. Iemand die goed bij je past of iemand die je zelf regelt via het persoonsgebonden budget. Maar bovenal iemand die samen met u bepaalt wat nodig is in uw situatie!”

Nelleke Vedelaar deelt met het PvdA Campagneteam rozen uit bij winkelcentrum Diezerpoort

Nelleke Vedelaar deelt met het PvdA campagneteam rozen uit bij winkelcentrum Diezerpoort

Sociale wijkteams
De PvdA Zwolle wil gaan werken met sociale wijkteams waarin hulpverleners met kennis en ervaring breed met je kunnen meedenken. Een team waarbij je met al je vragen terecht kan en die ook de ondersteuning kan leveren die nodig is. Dat geldt ook voor de zorg voor kinderen. Kinderen en jongeren moeten niet onnodig lang in dure instellingen zitten. Daarom is preventie zo belangrijk en zo vroeg mogelijke ondersteuning van het hele gezin om dure specialistische zorg te voorkomen. Natuurlijk blijft professionele en gespecialiseerde zorg beschikbaar voor kinderen en hun familie als dat nodig is. Altijd. Gelukkig komen er op initiatief van de PvdA meer wijkverpleegkundigen. Juist zij kunnen, samen met het sociale wijkteam zorg dichtbij gaan leveren.

Af van onpersoonlijke en opgejaagde minutenzorg
Daarbij moeten we af van de onpersoonlijke en opgejaagde minutenzorg (10 minuten voor het aantrekken van steunkousen en 7 voor het uittrekken ervan). Daarmee schaffen we meteen de ingewikkelde registratie en verantwoording af. Dat is tijdrovend en ook heel duur. De oplopende kosten in de zorg vragen ook om een verandering van degene die zorg nodig heeft. Ouderen met een hoog pensioen zijn bijvoorbeeld zelf in staat een huishoudelijke hulp te bekostigen. Zo zorgen we dat het geld dat beschikbaar is, naar mensen gaat die het echt nodig hebben.

Mantelzorgers
Nelleke Vedelaar: ”Tot slot wil ik een lans breken voor alle mantelzorgers, vaders, moeders, partners, kinderen en vrienden die zorgen voor hun geliefden. Sommige partijen vinden dat we dat nog veel meer moeten stimuleren. Ik geloof daar niet in: mantelzorger dat ben je ineens, dat stimuleert geen overheid. Dat doe je, ook al zou je soms anders willen. Zij verdienen onze steun en onze grote betrokkenheid! Want alleen samen maken we het verschil.”

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2014/03/15/volgens-pvda-zwolle-kan-zorg-veel-beter/17809/