Kwetsbare mensen blijven onze grootste zorg

WijZ De Terp TnSinds 1 januari geldt er een lidmaatschapsregeling om mee te doen aan WijZ activiteiten. Daarover is in met name De Stentor commotie geweest. Aanleiding om eens te praten met Mathilde Thijssen, teamleider team midden van WijZ.

Het was nodig om een regeling in te voeren, vertelt Thijssen. “De gemeente heeft ons een bezuinigingsdoelstelling opgelegd. Dat heeft ons uitgedaagd om nog eens goed te kijken hoe wij activiteiten voor ouderen hebben georganiseerd.”

“Daardoor hebben wij besloten dat mensen per persoon per jaar 75 euro betalen om lid te worden van WijZ. Mensen krijgen daarvoor een pasje waarmee ze met allerlei activiteiten mee kunnen doen. Dit zijn activiteiten zonder docenten en op verschillende locaties in de stad. Het was nog al een klus om het op een goede manier te regelen, want er waren heel wat verschillende clubjes actief. Sommige clubjes kwamen wekelijks bij elkaar, sommigen maandelijks, soms tweemaandelijks.”

“Dat er betaald moet worden is natuurlijk niet leuk, beseft Thijssen. En achteraf kun je zeggen dat we het misschien eerder hadden moeten doen, in fases. We hebben mensen te lang ontzien, maar nu is het lidmaatschap ingevoerd. Voorheen was alles gratis voor de clubs, maar gezien alle ontwikkelingen en bezuinigingen, kan dat gewoon niet meer. Iedereen zal een bijdrage moeten leveren. En als dat betekent dat mensen hun clubjes buiten WijZ om willen voortzetten is dat natuurlijk prima. Een aantal mensen zal misschien na enige tijd weer bij WijZ terugkomen, bijvoorbeeld omdat ze niet meer zelfredzaam zijn. Bij al de bezuinigingen staat een ding pal boven water: de zorg voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. En ondersteuning van bestaande clubs. Ze kunnen dus altijd bij WijZ aankloppen.”

Mathilde Thijssen, teamleider midden van WijZ

Mathilde Thijssen, teamleider WijZ midden

De zorg voor kwetsbare mensen in onze Zwolse samenleving is bijvoorbeeld zichtbaar in de Buurtkamer Plus in De Terp. Daar worden in samenwerking met Icare PG team en thuiszorgorganisatie Carinova beginnend dementerenden opgevangen. Deze mensen worden begeleid door geschoolde vrijwilligers onder leiding van een professional. De voorziening is er voor het welzijn van een zeer kwetsbare groep en is heel belangrijk om mantelzorgers te ontlasten. Hoe dit vanaf 2015 wordt georganiseerd, als de zorg naar de gemeenten gaan is nog niet bekend. Er is nog veel onzeker.

Ook wordt er meer en meer samengewerkt met andere organisaties, o.a. huisartsen in de wijk, Buurtzorg en Icare. Thijssen benadrukt dat je niet meer als organisatie alleen iets kunt betekenen voor ouderen, maar dat dit samen met anderen vorm moet krijgen.

Negen clubs zijn gestopt. Die huren bijvoorbeeld zelf locaties. Twaalf clubs blijven komen in De Terp. Deelnemers die lid zijn kunnen op vertoon van de pas deelnemen aan verschillende activiteiten, deelnemers die zo nu en dan willen komen of activiteiten met een bijzondere frequentie willen bezoeken, kunnen ook betalen met een knipkaart. Deze kost 22,50 euro en geeft recht op tien keer deelnemen.

Mathilde Thijssen benadrukt nog dat als er mensen zijn die de 75 euro niet kunnen betalen zij een beroep kunnen doen op vrijstelling van betaling. Eventueel wordt er dan een klein onderzoek ingesteld door de ouderenadviseur, waarin het inkomen wordt vastgesteld.

Er zijn ook activiteiten met docenten. Dat zijn bijvoorbeeld clubjes voor fitgym. Heel belangrijk. De pasjesregeling is hierop niet van toepassing. Daarvoor moest altijd al betaald worden. Meestal is dat 45 euro voor een half jaar en 90 euro voor een heel jaar. Het komt voor dat de kosten hoger zijn.

De Terp aan de Radewijnsstraat 1 in Dieze-Oost

De Terp aan de Radewijnsstraat 1 in Dieze-Oost

WijZ is de afgelopen maanden ook nog in het nieuws geweest door het tabletproject. Het heeft zelfs het VARA programma Kaniewaarzijn gehaald. Hoe zit het hiermee? Het project betreft de ondersteuning van kwetsbare mensen in hun thuissituatie en hoe apps en tablets hen kunnen helpen om zelfstandig te blijven wonen. Dit werd betaald uit innovatiegelden. Dat was al vastgesteld. Het is belangrijk, vertelt Thijssen, dat ouderen mee kunnen doen met de digitale maatschappij.

Steeds meer zaken verlopen via de computer. Ook de overheid wil in toenemende mate zaken digitaal afhandelen. Daar moet iedereen op voorbereid zijn. Ouderen hebben de digitale revolutie niet altijd meegemaakt vanuit het werk, bijvoorbeeld, of via hun kinderen. Het tabletproject brengt mensen weer in contact en is heel succesvol gebleken. De ruim 40 deelnemers uit Zwolle en nog een groot aantal uit Kampen zijn zeer tevreden; zij hebben er veel van geleerd. Alleen al het kunnen skypen en e-mailen met kinderen maakt dat er veel vaker gecommuniceerd wordt. En ook WijZ heeft er veel van geleerd. Zij gaat door met het project, zonder subsidie en met de inzet van vele enthousiaste vrijwilligers.

Het was dus geen weggegooid geld, maar geld dat bijdraagt tot het welzijn van ouderen. Ondanks dat de regelingen zijn veranderd was het een drukte van belang in De Terp. Een mooie plek voor ouderen om georganiseerd bij elkaar te komen en een fijne dagbesteding te hebben.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2014/03/17/kwetsbare-mensen-blijven-onze-grootste-zorg/17831/