Burger heeft wel degelijk invloed op lokale politiek

Verkiezingen Gemeenteraad 2014De belangstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen is tot een dieptepunt gedaald. Minder dan de helft (44%) zegt ‘zeker’ te gaan stemmen. Dat is 10% lager dan de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010. Dit blijkt uit een onderzoek van TNS-Nipo.

Dat is opvallend, omdat de gemeenten steeds meer extra taken van het Rijk krijgen toebedeeld. In 2015 is de gemeente volledig verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Ook kunnen gemeenten, door onder meer de Participatiewet, binnenkort een tegenprestatie van werklozen eisen die een uitkering ontvangen.

Veel mensen hebben geen idee wat de lokale volksvertegenwoordigers de afgelopen jaren hebben gedaan.
Sterker nog, ze kennen deze vaak niet eens. De meeste buurtbewoners bezoeken geen raadsvergaderingen, gaan niet naar een inspraakavond en lezen geen partijprogramma’s. “Geen tijd, geen zin”, constateren twee redacteuren in NRC van 22 februari.

Burgers hebben de indruk dat ze geen invloed hebben op de politiek. De politici luisteren toch niet, is het idee. En er wordt verwezen naar de campagneperiode waarin landelijke politici langs de deuren gaan om met de burger te praten, maar vervolgens zijn ze weer vier jaar buiten beeld.

Maar wie zich verdiept in de lokale politiek, komt er achter dat deze er wel degelijk toe doet. Werk en inkomen, zorg, huisvesting en veiligheid zijn bij uitstek onderwerpen waarop de lokale politiek invloed heeft. En daar heeft iedere burger direct mee te maken.

Kiezers vinden veel zaken heel vanzelfsprekend. Schone straten, hondenuitlaatplaatsen, huisvesting, verkeersveiligheid, zorg voor ouderen: zowel linkse- als rechtse kiezers vinden het normaal dat deze zaken goed worden geregeld.

Toch moeten er door de lokale politiek constant keuzes worden gemaakt. In tijden van bezuinigingen gaat het er des temeer om waar het geld aan wordt besteed.

Maar ja, hoe weet de kiezer nu op welke partij hij moet stemmen? Gemeenteraadsverkiezingen worden vaak overschaduwd door de landelijke politiek: “Thema’s die meewegen in de stemkeuze bij regionale, landelijke en Europese verkiezingen verschillen weinig van elkaar. Op landelijk niveau voeren zorg, sociale zekerheid en economie de top drie aan, op regionaal niveau gaat het om zorg, werkgelegenheid en veiligheid.”, blijkt uit het onderzoek van TNS-Nipo.

Maar hoe denken de lokale politieke partijen dan over deze thema’s? Welke Zwollenaar kent de partijprogramma’s van Swollwacht en de Lijst Willem Lucht? Wie weet de standpunten over Zwolle van de nieuwe partijen OPA en Piratenpartij?

Om de inwoners van de Diezerpoort te helpen bij het maken van een keuze, heeft de Wijkkrant Diezerpoort iets unieks gedaan.

Unieke stemwijzer

De Diezerpoorter heeft een eigen stemwijzer gemaakt, die speciaal is gericht op inwoners van Dieze. Wijkbewoners kunnen zo nagaan welke partij het dichtst bij hen staat als het gaat om onderwerpen die belangrijk zijn voor de buurt.

Download hier een overzicht van tien stellingen met daarbij de antwoorden van de politieke partijen. Alle elf Zwolse politieke partijen hebben hun medewerking verleend aan dit overzicht en de kieswijzer. Misschien geeft dat aan dat ze wel degelijk belang hechten aan uw stem.

De kieswijzer is te vinden op www.diezerpoorter.nl/kieswijzer en is beschikbaar tot de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart.

Potlood

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2014/03/18/burger-heeft-wel-degelijk-invloed-op-lokale-politiek/17847/