Beter een goede buur dan een verre vriend

Chinese dansOp een dinsdagmiddag dit voorjaar heeft verslaggeefster Natascha Jannink afgesproken met de heer Chan in het dienstencentrum De Terp. Elke week, al meer dan tien jaar, komt hier om 13.00 uur een groep Chinese mensen bij elkaar die het gezelschapsspel Mahjong spelen. Het is een populair spel onder de Chinese mensen en ook bij Nederlanders wordt het steeds geliefder.

Ying Kao Chan is opgewekt en vrolijk wat leidt tot een zeer prettig en open gesprek over zijn leven en dat van de Chinese gemeenschap in Dieze en de rest van Zwolle. Veel mensen weten namelijk niet van het bestaan van een hele Chinese gemeenschap in Zwolle.

In Dieze kan men eigenlijk niet spreken van een Chinese gemeenschap. Meneer Chan vertelt dat er ongeveer tien gezinnen van Chinese afkomst in Dieze wonen. De meeste wonen in de Aa-Landen en Zwolle-Zuid. “Ik woon nu zelf ongeveer 14 jaar in Dieze aan de Hoekstraat, fijn dicht bij de supermarkt.”

“Voorheen, van 1982 tot 2000, was ik eigenaar van het Chinese restaurant Taiwan aan de Luttekestraat en woonde ik erboven. Mijn zoon heeft het restaurant daarna overgenomen en toen ben ik met mijn vrouw naar de Hoekstraat verhuisd. Ik wou graag in de buurt van het restaurant wonen zodat ik af en toe nog kan bijspringen als het nodig is. Ik kan er lopend naar toe.”

Ying Kao Chan

Meneer Ying Kao Chan

“Ik mag graag in Dieze wonen. Het is er rustig en er zijn weinig problemen. En wat natuurlijk makkelijk is, is dat alle winkels op loopafstand zijn. Ik weet dat die paar Chinese mensen die in Dieze wonen ook zeer tevreden zijn. Zij zijn hier bij toeval terecht gekomen. De woningmarkt is krap in Zwolle en daarom kun je er niet echt voor kiezen om in Dieze te gaan wonen. Ik weet dat de meeste Chinese mensen wel graag zouden willen wonen in Dieze omdat het dicht bij de stad is. De meeste van hen hebben geen auto of kunnen of durven niet te fietsen. Daarnaast is het in Dieze rustiger wonen dan in de stad zelf en het is natuurlijk ook goedkoper”, aldus meneer Chan.

Op de vraag of meneer Chan vindt dat er iets ontbreekt in Dieze antwoordt hij: “Er zijn te weinig voorzieningen waar mensen elkaar vrijblijvend kunnen ontmoeten en waar de drempel niet te hoog is. Contact tussen mensen is belangrijk in een gemeenschap zodat men elkaar kan helpen als dat nodig is. Ik zeg dan ook altijd, ‘beter een goede buur dan een verre vriend’. Ik mis een clubhuis waar iedereen, niet alleen Chinese mensen, gewoon binnen kunnen wandelen. In China kent men elkaar in de buurt en wordt er veel georganiseerd. Hier in Nederland gaat dat wat moeizamer. Het zou leuk zijn als er bijvoorbeeld een buurtvereniging is.”

Toen meneer Chan met pensioen ging, kreeg hij meer tijd om andere mensen te leren kennen. Hij zag dat oudere Chinese mensen vaak hele dagen in hun pyjama televisie keken. Meneer Chan vervolgt zijn verhaal: “Om gezond te blijven, moet men in beweging blijven. Ik vind het dus belangrijk deze mensen uit ‘huis’ te halen. Mede daarom heb ik in 2000 ‘Het Zonnetje’ opgericht, een vereniging voor Chinese ouderen. Wij organiseren activiteiten met als belangrijkste doel contacten te leggen tussen de Chinese gemeenschap en de Nederlandse samenleving. Men kan elkaar zo leren kennen en elkaars taal en cultuur. Daarnaast organiseren wij ook voorlichtingen over bijvoorbeeld een nieuwe wet of over gezondheid.”

Mahjong, een populair spel onder Chinese mensen

Mahjong, een populair spel onder Chinese mensen

Om mensen letterlijk in beweging te krijgen geeft mevrouw Xiao Rong Zhen, de echtgenote van meneer Chan, les in Tai Chi. Elke zaterdag en zondag, als het weer het toelaat, geeft zij van 10.30 tot 12.30 uur les in Park Wezenlanden. De lessen zijn gratis en voor iedereen toegankelijk. Als iedereen er is, dan zijn zij met een groep van rond de 30 personen. Hier zitten ongeveer zes Nederlandse mensen bij en ook mensen van buiten Zwolle. De lessen trekken altijd veel bekijks. Mensen die daar aan het wandelen zijn, komen altijd even kijken.

Kortom, meneer Chan is zelf nog volop in beweging in Dieze als voorzitter van ‘Het Zonnetje’. Hij blijft hier dan ook zeker wonen. Tenslotte vult meneer Chan nog aan: “Ik vind het trouwens leuk om over de wijk te lezen en lees daarom graag de huis-aan-huisbladen maar zeker ook de Diezerpoorter!”

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2014/03/30/beter-een-goede-buur-dan-een-verre-vriend/18072/