Sanitas Thuiszorg en Driezorg slaan handen ineen voor kwetsbare ouderen

driezorg TNIn onze wijk is de Arcadia flat onderdeel van Driezorg. Deze organisatie gaat samenwerken met een andere partij. Goede en innovatieve samenwerking voor zorg aan kwetsbare ouderen in de thuissituatie; dat is het doel waar Sanitas Thuiszorg en Driezorg zich samen aan verbinden. De samenwerking is vastgelegd in een overeenkomst, die op vrijdag 30 mei jongstleden werd ondertekend, door Jennifer Koopmans, directeur Sanitas Thuiszorg en Wim Rave, directeur-bestuurder Driezorg.

“Intentie is om te komen tot een breed zorg- en dienstenaanbod voor alle ouderen die in de thuissituatie een zorg- of ondersteuningsvraag hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om vragen op gebied van: verpleging, verzorging, hulp in de huishouding, medisch specialistische verpleging en/of welzijn,” aldus Koopmans. “In eerste instantie richten we ons op senioren die woonachtig zijn in of nabij Driezorg-locatie Berkumstede/De Wissel en in de wijk Wijthmen; bedoeling is echter de samenwerking geleidelijk uit te breiden naar andere wijken in Zwolle en ook Hattem.”

Driezorg 2

“Belangrijkste verschil ten opzichte van de huidige situatie is dat we inzetten op innovatie, bijvoorbeeld op het gebied van palliatief terminale zorg,” vervolgt Rave. “Een ander initiatief betreft het aanbieden van een oppas- of begeleidingsfunctie in de avonden en weekenden. Nu ouderen langer thuis blijven wonen en dus scheiden van wonen en zorg belangrijker wordt, is de verwachting dat we hiermee beter in de vraag van zelfstandig wonende ouderen en hun naasten / mantelzorgers kunnen voorzien.”

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2014/06/02/sanitas-thuiszorg-en-driezorg-slaan-handen-ineen-voor-kwetsbare-ouderen/19401/