Youth for Christ Huiskamer

YFC TN 18-03-2014In de wijk groeien de contacten met jongeren. We verlangen naar een plek waar de jongeren uit de wijk thuis kunnen zijn. Een plek om binnen te lopen. Huiswerk maken. Ontmoeten. Een tweede thuis. Met dit verlangen in ons hart hebben we de mogelijkheid gekregen een huiskamer te huren.

De huiskamer is in hetzelfde gebouw als de kantoren van Youth for Christ, Zwolle. Naast een plek om te ontmoeten kan de huiskamer ook een vast honk worden voor de GirlzOnly. Een ruimte die ons de mogelijkheid geeft om jongeren verder op te bouwen.

“Bidden is leuker als je een beetje gek doet”
Frans is één van de jongeren die we mogen ontmoeten op straat. Hij komt ook regelmatig op kantoor om mee te lunchen of een praatje te houden. Laatst vertelde hij: “Ik was eigenlijk helemaal niet zo met het geloof bezig, maar sinds ik bij jullie ben eigenlijk steeds meer.” Op de vraag hoe dat kwam antwoordde hij: “Ja gewoon, jullie zijn niet van die saaie mensen maar heel gek, ja dat vind ik leuk. Dat maakt bidden enzo leuker hoor, als je een beetje gek doet!” We hopen door middel van de huiskamer meer jongeren als Frans te bereiken. Om ze te laten voelen en ervaren dat ze er mogen zijn. Ongeacht hun achtergrond, huidskleur of geloof. Ze mogen er zijn. Helpt u onze droom te verwezenlijken?

Achtergrond
Sinds 2009 is Youth for Christ actief in de wijk Dieze in Zwolle. In het afgelopen jaar is er veel groei te zien. Er komen letterlijk meer jongeren over de vloer. Het kantoor wordt behalve voor werken ook voor een stuk ontmoeting gebruikt. Het zou mooi zijn als er een ruimte voor de jongeren zou zijn in het gebouw. Daar hebben we jullie steun bij nodig!

Informatie kunt u krijgen via Youth for Christ Zwolle, Ruusbroecstraat 205, 8022 EE Zwolle, bij Ronald Welmers, ronald.welmers@yfc.nl, telefoonnummer 06-21 45 24 35

HuiskamerYFC_zps77519cc6

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2014/07/02/youth-for-christ-huiskamer/20194/