Het belang van sport en bewegen

sport_zps7cefa127Mensen die voldoende sporten en bewegen, leggen een stevige basis voor een actieve en gezonde leefstijl. Hiermee kunnen tal van ziekten en aandoeningen worden voorkomen, of is het verloop ervan minder ernstig. Daarnaast is sport en bewegen een middel om andere maatschappelijke doelen te bereiken, zoals de ontwikkeling en weerbaarheid van kinderen, het leren over sportiviteit en respect, maatschappelijke participatie en leefbaarheid in de buurt.

 

Stappen die kunnen helpen
Stel het belang van lokaal beleid vast aan de hand van cijfers en feiten over sport en bewegen en houd rekening met landelijke kaders.

Formuleer aandachtspunten voor beleid door de vorige beleidsperiode te evalueren en de lokale problemen en mogelijkheden voor een integrale aanpak te inventariseren.

Formuleer doelen die haalbaar en meetbaar zijn. Ga na hoe de doelen kunnen bijdragen aan die van andere beleidsterreinen of gemeentelijke ambities.

Maak voldoende capaciteit en budget vrij voor de uitvoering en evaluatie.

Kies interventies van goede kwaliteit, die gericht zijn op meerdere pijlers in de integrale aanpak.

Organiseer de uitvoering in samenwerking met partijen (publiek en privaat) en andere sectoren.

Monitor en evalueer uw beleid vanaf het begin om tussentijds bij te sturen en nieuw beleid te maken.

Dit themadeel kunt u gebruiken om het stimuleren van sport en bewegen te onderbouwen en concreet in te vullen. Naast voorbeelden van beleidsdoelen en een integrale aanpak komen ook samenwerkingspartners en landelijke initiatieven en financiering aan bod. Tot slot vindt u een overzicht van (erkende) interventies en links naar relevante websites.

Contact of vragen?
Dit themadeel wordt actueel gehouden door NISB in samenwerking met partners (colofon).

NISB (Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen)

info@nisb.nl of (0318) 49 09 00.

Programma Sport en Bewegen in de Buurt

Vereniging Sport en gemeenten

Kijk ook bij Organisaties en initiatieven Sport en bewegen.

Volg alle updates: Nieuw in de handreiking

Sportenbewegen_zpsf5cf4da0

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2014/07/10/het-belang-van-sport-en-bewegen/20358/