Tegemoetkoming brugklassers

Zwolle logo gemeente TnGezinnen met een laag inkomen hebben vaak moeite met rondkomen. Als de boodschappen, de huur en andere vaste lasten zijn betaald, is er meestal nauwelijks geld over voor extra dingen. Dit geldt nog meer voor gezinnen waarbij een kind van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs gaat.

Nelleke Vedelaar, wethouder sociale zaken: “Wanneer kinderen naar de brugklas gaan, brengt dat extra kosten met zich mee. Nieuwe boeken, een tas, een laptop of een fiets: het zijn geen kleine uitgaven. Voor mensen met een uitkering zijn deze kosten moeilijk op te brengen.

 

Daarom heeft het college besloten deze gezinnen tegemoet te komen met de ‘brugklasregeling’. Gezinnen kunnen € 300,- aanvragen, hiermee hopen we de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs iets makkelijker te maken.”

Het formulier kan zelf worden gedownload en afgedrukt. Daarnaast kan men het formulier ook afhalen op Werkplein De Lure of via de post ontvangen als u belt naar telefoonnummer 14038.

Stuur het ingevulde aanvraagformulier zonder postzegel naar:

Gemeente Zwolle
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Afdeling Inkomensondersteuning
Antwoordnummer 119
8000 VB Zwolle

U kunt het ingevulde aanvraagformulier ook brengen en een ontvangstbevestiging krijgen:

Werkplein De Lure
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Hanzelaan 180
8017 JG Zwolle

De voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de Brugklassersregeling zijn:

De tegemoetkoming voor brugklassers is bedoeld voor ouders van kinderen die dit jaar voor de eerste keer naar het voortgezet onderwijs gaan. De ouders en het kind moeten op 1 april 2014 op hetzelfde adres ingeschreven staan bij de gemeente Zwolle. Verder mag het inkomen van de ouders in de maand april 2014 niet hoger zijn dan 110 procent van de bijstandsnorm.  Het inkomen kan bestaan uit een bijstandsuitkering, een Wao-, Wia-, Ww- of Anw-uitkering. Het mag ook inkomen uit werk zijn. Het vermogen mag op 1 april 2014 niet hoger zijn dan € 11.700,-.

Zie de tabel Normen Wet werk en bijstand Wwb voor de hoogte van het inkomen.

Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming?
De tegemoetkoming is € 300,- voor elk kind dat dit jaar naar het voortgezet onderwijs gaat.

Klachten & meldingen
Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of wilt u iets melden? Klik dan hier voor een overzicht van de verschillende formulieren die u kunt gebruiken.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2014/07/22/tegemoetkoming-brugklassers/20624/