ArboPositief Zwolle bij brasserie Bonjour

ArboPositief_zpsabb34b52Een belangenorganisatie voor en door werkzoekenden. In Zwolle komen werkzoekenden om de 14 dagen bij elkaar, op een woensdag, om ervaringen uit te wisselen. Bij elke bijeenkomst is een spreker die aanvullende informatie geeft waar de deelnemers hun voordeel mee kunnen doen.

Deze belangenorganisatie houdt gratis netwerkbijeenkomsten in Zwolle. Daarnaast zijn gasten uit media, politiek, werkgevers en instanties ook altijd van harte welkom ter kennismaking.

 

Onderwerpen
* Netwerken
* Stimuleren / motiveren
* Ervaringen uitwisselen
* Gastsprekers
* Hulpvragen
* Ondersteunen
* Praktische kennis delen
* Nieuwe sociale contacten opdoen

De doelstelling is het behartigen van de belangen van Nederlandse werkzoekenden op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat wordt o.a. gedaan door via de media en de politiek meer aandacht te vragen voor de werkloosheidsproblematiek, het stimuleren van netwerkvorming en het organiseren van netwerkgroepen voor onderlinge steun en kennisoverdracht.

ArboPositief is niet commercieel, politiek onafhankelijk en heeft een sterke sociale grondslag. Ze zijn van mening dat alle werkzoekenden solidair met elkaar moeten zijn. Alleen zo kunnen ze samen een vuist maken. Daarom zijn alle Nederlandse werkzoekenden bij hun welkom ongeacht leeftijd, opleidingsniveau en werkervaring.

Hoewel ArboPositief er primair voor werkzoekenden is staat hun deur vanzelfsprekend wijd open voor iedereen die de doelstelling een warm hart toedraagt en hun wil helpen. Zij geven er de voorkeur aan om op basis van overleg met alle betrokken partijen op te komen voor de belangen van hun doelgroep.

ArboPositief gelooft in positief denken, persoonlijke verantwoordelijkheid en het nemen van eigen initiatief. Wil daarom hun krachten bundelen en samen creatieve oplossingen verzinnen voor de uitdagingen die de huidige arbeidsmarkt biedt. Samen sterk voor werk!

ArboPositief is een jonge organisatie in opbouw. Met vrijwilligers en bescheiden middelen hebben zij al wat successen kunnen boeken maar de plannen gaan verder. Dat betekent dat er nog veel pionierswerk moet worden gedaan. Vrijwilligers die willen bijdragen aan de professionalisering of het onder begeleiding opzetten van regionale netwerkgroepen zijn van harte welkom!

Bijeenkomst met Ria Botter
Woensdag 30 juli aanvang 09.45 uur, zal Ria Botter een voordracht over de mogelijkheden tijdens netwerkbijeenkomst de Beursvloer geven, die later dit jaar in Zwolle wordt gehouden. Deze zal zoals iedere tweewekelijkse bijeenkomst op locatie Brasserie Bonjour (Leger des Heils), Burgemeester Drijbersingel 13, 8021 DA te Zwolle zijn. De entree is gratis en koffie/thee kost € 1,50.

Kijk voor het actuele programma op onze Facebook groep ArboPositief Zwolle.

Werkzoekenden kunnen lid worden van deze Facebook groep, hou de evenementen in de gaten voor de volgende bijeenkomsten.

Nieuwe deelnemers dienen zich in verband met de beschikbare ruimte aan te melden via zwolle@arbopositief.nl of via info@arbopositief.nl . Meer informatie kunt u vinden op http://www.arbopositief.nl.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2014/07/25/arbopositief-zwolle-bij-brasserie-bonjour/20803/