Make it! Jongeren aan zet

Makeit_zps4b12204eMet Kansen Voor Jongeren richt het Oranje Fonds zich op voortijdig schoolverlaters van 18 tot 23 jaar. Een van de deelnemers van het programma is het project Make it! van Stichting Travers Welzijn in Zwolle.

Een diploma én zelfvertrouwen
Make it! biedt individuele trajecten aan jongeren die geen startkwalificaties hebben. Het hoofddoel is jongeren hun diploma laten halen, maar ook zelfvertrouwen krijgen speelt een belangrijke rol. Zo vertelt Nicole Stremmelaar van Make it!: “We merken nu al dat Make it! door jongeren als heel positief wordt ervaren. Als jongeren ervaren dat dingen wél lukken, dan krijgen ze zelfvertrouwen. Als ze in de toekomst zelf dingen moeten doen, dan hebben ze daar ook meer vertrouwen in.”

Individuele aanpak
Het project werkt met een individuele aanpak. Jongeren worden opgezocht in hun leefomgeving en er wordt naar het verhaal van de jongeren zelf geluisterd. Ook komen vragen aan bod zoals: Hoe komt het dat dingen niet lukken en hoe kan je omgeving je daarbij helpen? “De jongeren vinden het fijn dat er iemand naar ze luistert. Instanties zijn tot op heden vaak aanbodgericht. Wij draaien het om. De jongere zelf is aan zet”, aldus Nicole. Met Make it! kunnen ze in hun eigen kracht komen zodat ze ook echt kansen krijgen en pakken.

Kansen Voor Jongeren
Het Oranje Fonds richt zich met het programma Kansen Voor Jongeren op voortijdige schoolverlaters van 18 tot 23 jaar. Door twintig initiatieven te steunen die jongeren helpen met het halen van een startkwalificatie, gaat het Oranje Fonds samen met deze vrijwilligersinitiatieven de strijd aan tegen schooluitval.

Dit past goed in het algehele streven van het Oranje Fonds om ervoor te zorgen dat iedereen kan deelnemen aan de maatschappij. Uit onderzoek blijkt dat het halen van een diploma of startkwalificatie op minimaal mbo-2 niveau, havo of vwo bepalend is voor de kansen van jongeren in de toekomst. Ieder jaar verlaat een groot aantal jongeren vroegtijdig hun opleiding. In 2010 ging het om een groep van bijna 40.000 jongvolwassenen! De groep van 18 tot en met 23 jaar wordt daarbij vaak moeilijk bereikbaar gevonden of is soms al opgegeven.

Deze groep staat daarom centraal in het programma Kansen Voor Jongeren. Door de samenwerking met de twintig vrijwilligersinitiatieven, maar ook met maatschappelijke organisaties, overheid en het bedrijfsleven streeft het Oranje Fonds ernaar om deze Jongeren een goede toekomst te geven. Omdat vrijwilligers een essentiële rol spelen bij het verbeteren van de kansen van deze jongeren, zijn er bij alle verkozen projecten vrijwilligers aangesloten die zich actief inzetten voor deze jongeren, bijvoorbeeld door als mentor met ze te praten. Uiteindelijk gaat het er om dat de jongeren zich weer bewust worden van hun eigen talenten en vaardigheden, of dit nu met theater, taallessen of persoonlijke coaching gebeurt.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2014/07/29/make-it-jongeren-aan-zet/20963/