Geen bestrating, maar wadi in tuin

natuurenmilieuoverijssel_zps8ae895cbIedereen met een eigen stukje grond kan een ‘steentje’ bijdragen om de gevolgen van heftige regenval te verminderen. Vooral door dat steentje niet in eigen tuin te leggen, maar er voor te zorgen dat het water ter plekke in de grond kan zakken.

Natuur en Milieu Overijssel grijpt de wateroverlast van de afgelopen dagen aan om extra aandacht te vragen voor opvang en afvoer van regenwater. “Hoe meer voorzieningen er worden getroffen om het water ter plekke in de grond te laten zakken, hoe minder er afgevoerd behoeft te worden en hoe minder overlast ook”, aldus Willem Seine van N&M. Zijn organisatie wil zowel de overheden als rechtstreeks het publiek aanspreken om voorzieningen te treffen.

“Je kunt al heel eenvoudig de regenpijp afkoppelen en het water in eigen tuin laten lopen. Of misschien, als je een grote tuin hebt, een wadi aanleggen. We hopen dat de trend van bestrating in eigen tuin niet verder doorzet. Het is veel beter om het regenwater ter plekke vast te houden, want ook de periodes van droogte nemen toe. Bovendien voorkom je dan problemen met de afvoer van het water, zoals we die recent op diverse locaties weer hebben kunnen zien. We gaan proberen er een project van te maken.”

De heftige regens van de laatste tijd, met ondergelopen straten en wateroverlast in woningen, maakt het volgens Natuur en Milieu Overijssel nodig om het publiek nadrukkelijk te betrekken bij te nemen maatregelen.

“We werken en denken al mee in het zoetwaterprogramma dat onlangs van start is gegaan en waarin op lokaal niveau allerlei voorzieningen worden getroffen, maar daarnaast is het ook nodig dat particulieren zich bewust worden van hun mogelijkheden om op eigen grond iets te doen”, stelt Willem Seine van N&M Overijssel.

“Zowel in de stedelijke omgeving als in het buitengebied kan het vasthouden van regenwater een belangrijke bijdrage leveren. Het is beter voor het milieu en het geeft minder overlast.”

Op enkele plaatsen, zoals in de bebouwde kom van Dalfsen, zijn al wadi’s aangelegd om als buffer te dienen bij heftige regenval. Het water kan dan langzaam in de grond zakken.

Wat is een wadi?
Met een wadi wordt in Nederland een bufferings- en infiltratievoorziening bedoeld, die tijdelijk gevuld is met regenwater. De naam verwijst naar de Arabische naam voor een vaak droogstaand rivierdal; zie wadi, en is ook een acroniem van Water Afvoer Door Infiltratie.

Bij een moderne wadi worden in stedelijke gebieden straten en daken van huizen afgekoppeld van de riolering. Het regenwater dat op deze verharde oppervlakken valt wordt via een regenwaterriolering of over maaiveld afgevoerd naar een wadi waar het kan infiltreren in de bodem, of vertraagd kan worden afgevoerd naar oppervlaktewater. Op deze manier wordt voorkomen dat schoon water naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie gaat en wordt tevens bereikt dat het grondwater wordt aangevuld. In nieuwbouwwijken waar wadi´s worden toegepast worden de waterstromen gescheiden. Het vuilwater gaat naar de riolering in de straat, het schone regenwater wordt bovengronds afgevoerd naar de wadi. Regenwater is schoon en wordt bij voorkeur niet afgevoerd naar de rioolwaterzuivering.

Een wadi bestaat soms uit meerdere lagen. De toplaag van de wadi (mulden) heeft een zuiverende werking. Na infiltratie door de toplaag komt het water in een ondergrondse infiltratievoorziening, zoals een grindkoffer. Vanuit deze grindkoffer infiltreert het water verder de bodem in. Tussen de toplaag en de ondergrondse infiltratievoorziening bevindt zich ook een directe verbinding, de slokop, die functioneert als een overstort. Het regenwater van de wegen en daken wordt bovengronds afgevoerd naar de wadi waar het opgevangen wordt. De wadi staat meestal droog, alleen na een regenbui staat er water in. Bij een kleine regenbui zal het water vrij snel in bodem zakken, bij grotere regenbuien zal de wadi vollopen en duurt het vervolgens enkele dagen voordat het water in de bodem kan zakken. Het regenwater wordt daarmee zoveel mogelijk vastgehouden binnen de woonwijken.

Wadi’s zijn in Nederland onder andere toegepast in hoger gelegen delen van de Vinex-wijk Leidsche Rijn.

Nog meer voorbeelden van woonwijken waar wadi´s zijn aangelegd zijn:

  • Weemselerveld-Albergen
  • Peuverhoek-Geesteren
  • Haarboer-Tubbergen
  • Esschenhoek- Tubbergen
  • Het Scholt-Fleringen
  • Dannenkamp-Harbrinkhoek

Voor particulieren wil N&M op de eigen website zo snel mogelijk praktische tips en links plaatsen.

Foto: www.buurtaanzet.eu

Foto: www.buurtaanzet.eu

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2014/07/31/geen-bestrating-maar-wadi-in-tuin/20979/