Discussiebijeenkomst zorg met Otwin van Dijk en Nelleke Vedelaar

Zwolle logo gemeente TnDe PvdA organiseert op zaterdagmiddag 27 september 2014 om 12:00 uur een middag over de veranderingen in de zorg in het SIO aan de Thorbeckelaan 2. Tweede Kamerlid Otwin van Dijk (woordvoerder langdurige zorg, AWBZ, PGB en WMO) en de Zwolse wethouder Nelleke Vedelaar (o.a. Zorg en WMO) gaan dan met PvdA-leden en andere belangstellenden in gesprek en behandelen dan verschillende thema’s en vragen.

Veel PvdA-leden hebben vragen over de bezuinigingen en de hiermee samenhangende ontwikkelingen. Is dit het einde van de verzorgingsstaat? Hebben cliënten straks nog wel wat te zeggen over hun zorg?

Ook hebben zij zorgen over de – ongewenste – ontwikkelingen die gepaard gaan met de overheveling van de rijkstaken naar de gemeenten zoals de massaontslagen in de zorg. Wat is nu het effect van de participatiesamenleving op de vrouwenemancipatie? En wat zijn nu de kansen van de veranderingen? Een meer betrokken samenleving, meer participatie van mensen met een beperking, meer inspraak op lokaal niveau? In hoeverre vallen de veranderingen te rijmen met het gedachtegoed van de PvdA?

Ook niet PvdA-leden kunnen zich aanmelden voor deze bijeenkomst. Zij kunnen hiervoor een mail sturen naar zwolle.pvda@gmail.com . Men ontvangt dan een bevestiging en later de locatie (naar alle waarschijnlijk in Zwolle).

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2014/09/16/discussiebijeenkomst-zorg-met-otwin-van-dijk-en-nelleke-vedelaar/21843/