Speel het armoedespel in Oosterkerk

Oosterkerk TnWat doet armoede met mensen? Om deze vraag te beantwoorden speelt Crystal Ziel een spel met haar toehoorders. De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur en iedereen die in het onderwerp geïnteresseerd is wordt van harte uitgenodigd een uur mee te komen spelen op 14 oktober. Verder ook op 21 oktober en 18 november. “Er moet nog een beetje bekendheid aan worden gegeven. De bijeenkomsten gaan bij voldoende aanmelding door. Per bijeenkomst kunnen maximaal vijftien mensen deelnemen,” aldus Crystal.

Crystal Ziel (35) is adviseur van de gemeente Zwolle en voorzitter van de stichting WIT, die zich inzet voor kwetsbare mensen. Met name op het gebied van armoede, eenzaamheid en participatie. Op haar site staat meer over haar werk.

Crystal gaat in op de vraag wat armoede met mensen doet en laat dit de deelnemers van de bijeenkomst zelf ervaren door het spel ‘InZicht’. De bijeenkomst vindt plaats in het kader van het programma voor Vorming & Toerusting van de protestantse Oosterkerkgemeente. De bijeenkomst op 14 oktober is de eerste van drie diaconale bijeenkomsten onder de titel ‘Licht op samenleven’. Tijdens de bijeenkomsten zullen ook andere workshops gegeven worden, die heten ‘Vijf vormen van armoede’, ‘Het beperkte ik’ en ‘Het recept voor de eenzaamheid’.

“Op de bijeenkomsten worden vooral professionals, vrijwilligers en belangstellenden verwacht die te maken hebben met mensen in armoede. De workshops kosten namelijk € 35,- per persoon,” vertelt Crystal. Ze verwacht dat professionals wat dichterbij de doelgroep komen door de nieuwe inzichten die ze opdoen tijdens de bijeenkomsten. “Iedere persoon heeft een bepaalde basis en inzicht om met armoede om te gaan. Door deze bijeenkomsten komen verschillende standpunten naar voren,” aldus Crystal.

Oosterkerk-Crystal-Ziel-475x315

Crystal Ziel. Foto is gemaakt door Theo Brandt.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2014/10/03/speel-het-armoedespel-in-oosterkerk-over-armoede/22160/