Gemeente nodigt u uit voor wijkgesprek Dieze-West

Jij bent aan de Buurt ugHanneke Valkeman nodigt, mede namens wijkwethouder Nelleke Vedelaar, alle bewoners uit voor het wijkgesprek Dieze-West. Wilt u meer weten of meepraten over belangrijke onderwerpen in uw wijk? Dat kan!

U bent dinsdag 11 november van harte welkom bij het wijkgesprek in de Creatieve Coöperatie aan de Esdoornstraat 3. De bijeenkomst begint om 19:30 uur en duurt naar schatting tot half tien.

Er gebeurt op dit moment veel in Dieze-West. Reden om dit keer te kiezen voor een gezamenlijk begin met een korte toelichting op de verschillende onderwerpen waaronder: Speelbuurt Dieze-West, waarvan het inrichtingsplan samen met kinderen uit de buurt is opgesteld, is klaar. Het kantorenpand aan de Burgemeester Drijbersingel 23 wordt omgebouwd tot woningen voor studenten. Hoeveel prullenbakken blijven er over in de buurt? De veranderingen in de zorg: waar is informatie te vinden over de veranderingen en de komst van Sociale Wijkteams. Wijkkrant Diezerpoorter zoekt naar binding met de buurt.

Vervolgens is voor een ieder van u voldoende gelegenheid om bij de verschillende informatietafels uw vragen te stellen of opmerkingen te maken. Latere inloop is ook mogelijk!

Uitnodiging Wijkgesprek Dieze-West

Meldingen, verzoeken en klachten over het beheer en onderhoud kunt u doorgeven aan het Klant Contact Centrum van de gemeente Zwolle, telefoonnummer 14038.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2014/10/30/gemeente-nodigt-u-uit-voor-wijkgesprek-dieze-west/22608/