Volgens Pauropus kan iedereen iets!

Anne Beekhuis Tn

“Meedoen op de arbeidsmarkt, kijken naar wat wél kan, dat is het doel. Maar mensen activeren en weer laten meedoen is minstens zo belangrijk”. Aan het woord is Anne Beekhuis, trajectbegeleider bij Pauropus BV. Sinds januari 2013 begeleidt zij mensen uit Diezerpoort met een bijstandsuitkering die in de laagste sociale treden zitten, naar een zinvolle dagbesteding en werkervaring.

Waarom is gekozen voor de wijk Diezerpoort? “Het traject ‘Wijkgericht werken’ dat in Diezerpoort is gestart, is een apart traject, opgezet door de gemeente Zwolle en Pauropus”, vertelt Anne. Uit onderzoek bleek dat in Diezerpoort een groot aantal mensen woonde met een bijstandsuitkering in de sociale treden 1 en 2.

Dat wil zeggen geïsoleerd of met enkele sociale contacten buitenshuis”. Om ook deze doelgroep te activeren en te laten participeren is dit project opgezet. In het traject zijn in 2013 honderd deelnemers aangemeld, dit jaar is het traject verlengd. Gedurende de periode van een jaar worden de mensen begeleid, wordt met ze gepraat en wordt gekeken of zij geactiveerd kunnen worden om te participeren in vrijwilligerswerk of eventueel betaald werk.

“De gesprekken met deelnemers vinden plaats in wijkcentrum de Vlasakkers, zodat het voor iedereen bereikbaar is. Tijdens het eerste gesprek leg ik uit wie ik ben en wat we gaan doen. Wat ik merk is dat veel mensen lang in een bepaald patroon hebben gezeten en soms vergeten wat hun ambitie is. Tijdens een gesprek vraag ik wat ze leuk vinden, waar hun interesses liggen, of bijvoorbeeld wat ze vroeger wilden worden. De aanpak is heel laagdrempelig. Ik heb weinig voorinformatie over de deelnemers, ik start blanco en laat hen hun verhaal vertellen.

Koffieochtend
Naast individuele afspraken organiseert Anne twee keer in de week koffieochtenden. Anne: “Op maandag en donderdag zit ik in wijkcentrum de Vlasakkers. Tussen 09:00 en 10:00 uur is iedereen, deelnemers en buurtbewoners, welkom voor een kop koffie. Op die manier kunnen mensen op een laagdrempelige manier samenkomen. Ook wanneer men klaar is met het traject, blijven ze welkom op de koffieochtend. We praten over van alles: het weer, de krant, voetbal. De onderlinge sociale relaties worden hierdoor versterkt. Voorzichtig ontstaat er een band en dat is zo mooi om te zien!”

Anne Beekhuis 2014-11-11-01

“Ik merk dat er ook nog veel onduidelijkheid heerst. Sommige mensen denken bijvoorbeeld dat ze geen vrijwilligerswerk mogen doen, omdat ze dan gekort worden op hun uitkering. Ze zijn soms bang dat de bijstand dan niet meer een gegeven is. Ik leg uit dat het gaat om ‘Meedoen naar vermogen’”. vertelt Anne. “Mensen denken soms zwaar over de noemer vrijwilligerswerk, maar dat hoeft niet. Als voorbeeld zeg ik vaak: Stel je houdt van dieren, als je bij de dierenwinkel vraagt of je de dieren mag voeren kan dat al leiden tot vrijwilligerswerk en doe je precies wat je leuk vindt.”

Terugkoppeling
Wanneer deelnemers langdurig succesvol participeren, worden zij weer terug gemeld naar de gemeente. Inmiddels is van 30 deelnemers het traject met succes afgerond. Van een aantal deelnemers is de actuele situatie en behoefte in kaart gebracht en is bijvoorbeeld een behandeltraject of ander plan in gang gezet. “Ze werken niet, maar hebben bijvoorbeeld wel hulp geaccepteerd. En dat is voor hen al een hele goeie stap.”

Geluksmomentjes
De begeleiding van circa 100 deelnemers is hard werken. Toch vindt Anne ook haar geluksmomentjes: “Ik kan gelukkig worden wanneer een bewoner, die slecht ter been is, slecht Nederlands praat en alles wat buiten de woning gebeurt eng vindt, toch naar het wijkcentrum komt, omdat ik hem uitgenodigd heb. Zo’n persoonlijke overwinning, daar word ik gelukkig van.”

Anne Beekhuis 2014-09-08-01

“Ik heb tot nu toe 30 deelnemers gehad die het traject vroegtijdig met succes hebben afgerond, waarvan er zelfs drie zijn doorgeleid naar betaald werk, wat vooraf niet mogelijk leek. Voor mij dé reden dat deze laagdrempelige maatwerk projecten er moeten zijn!”

Pauropus BV is een werk- & re-integratiebedrijf dat zich richt op mensen met een grote afstand tot werk. Pauropus biedt deze mensen een zinvolle dagbesteding en passende werkervaring. Meer weten over Pauropus? Bel dan met telefoonnummer 038-422 56 66.

Meer weten over het project ‘Wijkgericht werken’ in Diezerpoort, neem dan contact op met Anne Beekhuis van Pauropus: 038-422 56 66 of kom langs op één van de koffieochtenden in wijkcentrum de Vlasakkers aan de Vlasakkers 10 in de Indische Buurt.

Het gesprek met Anne Beekhuis is gevoerd door Bianca Colard van de gemeente Zwolle.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2014/11/11/volgens-pauropus-kan-iedereen-iets/23003/

2 reacties

    • colinda on 11 november 2014 at 22:38

    Klasse Anne!!! Ze mogen blij me jou zijn 😉

    • Ineke Steringa on 11 november 2014 at 23:26

    Door de positieve en enthousiaste inzet van Anne blijft deze doelgroep niet in de vergetelheid. Door haar betrokkenheid en professionaliteit worden vinden zij weer gevoel van eigenwaarde en bewustwording van hun bestaan terug. Dat verdient ieder mens. Enorm trots op haar!

Reacties zijn uitgeschakeld.