Zwolle klaar voor zorg en welzijn in eigen woning

WWZ038 TnOp 10 december is het rapport ‘Zwolle, een zorgbestendige stad’ opgeleverd. In het rapport staan aanbevelingen over hoe wonen, welzijn en zorg in Zwolle na 1 januari 2015 kan worden georganiseerd.

De veranderingen in de zorg hebben gevolgen voor mensen met een zorgvraag, maar hebben ook invloed op de manier waarop de zorg wordt verleend. Door goede samenwerking en organisatie tussen de diverse partijen, kunnen Zwollenaren met een zorgvraag in de toekomst langer zelfstandig blijven wonen op een plek waar zij zich prettig voelen.

Onder de programmanaam WWZ038 heeft een groot aantal zorg- en welzijnspartijen zich in het afgelopen jaar, samen met de gemeente Zwolle en de Zwolse woningcorporaties, voorbereid op de grote veranderingen in de zorg die per 1 januari 2015 ingaan. Ook de huurderbelangen-organisaties, de RIBW cliëntenraad en de vrijwilligerscentrale Zwolle Doet zijn erbij betrokken.

Om de belangen van mensen met een zorgvraag goed te kunnen bedienen, heeft WWZ038 een aantal belangrijke zaken in kaart gebracht. Zo is er gekeken naar hoe de vraag naar zorg in Zwolle zich de aankomende jaren ontwikkelt en of er wel voldoende geschikte woningen zijn (nu én in de toekomst) om die zorg in te ontvangen. Conclusie is dat er de komende jaren geen nieuwe zorgwoningen gebouwd worden. Er zijn voldoende woningen in Zwolle om de toenemende vraag naar zorg in de woning op te vangen. Via een classificatiesysteem heeft WWZ038 in kaart gebracht welke woningen geschikt zijn als zorgwoning en welke woningen daarvoor nog een aanpassing nodig hebben.

Overhandiging van het rapport Zwolle, een zorgbestendige stad door Martin Bleijenburg (programmamanager WWZ038) aan opdrachtgevers Annamiek van Dalen (bestuurder Frion) en Gerke Brouwer (directeur Openbaar Belang)

Overhandiging van het rapport ‘Zwolle, een zorgbestendige stad’ door Martin Bleijenburg (programmamanager WWZ038) aan opdrachtgevers Annamiek van Dalen (bestuurder Frion) en Gerke Brouwer (directeur Openbaar Belang)

Vanaf 1 januari 2015 kunnen mensen met een zorgvraag terecht bij één van de sociale wijkteams in Zwolle. Hierin werken medewerkers van de gemeente, hulpverleners en zorgaanbieders samen. Het team biedt een lichte vorm van ondersteuning, geeft advies en bekijkt samen met u wat u zelf kunt of met hulp van uw omgeving: het sociale netwerk. Als het nodig is begeleiden zij u naar passende ondersteuning door professionele organisaties. Om die zorg op maat te kunnen aanbieden is afgesproken dat de sociale wijkteams en de deelnemende organisaties aan WWZ038 gaan werken conform de zelfredzaamheidsmatrix. Hiermee kan eenvoudig in beeld worden gebracht wat iemand nog zelf kan en bij welke zorgtaken iemand de hulp kan inschakelen van familie, vrienden of buren. Voor de taken of dagelijkse werkzaamheden die iemand niet zelf kan uitvoeren en waarbij degene ook geen hulp van anderen kan krijgen, wordt professionele hulp of zorg geboden. WWZ038 heeft het veel gebruikte Zweedse model aangepast aan de Zwolse situatie zodat iedereen de matrix vanaf 1 januari kan gebruiken.

Daarnaast heeft WWZ038 zorgarrangementen ontwikkeld. Dit zijn een soort ‘legostenen van zorg- en welzijn diensten’ die worden aangeboden en uitgevoerd door de zorgpartijen waarmee de gemeente contracten heeft gesloten. Als na invullen van de zelfredzaamheidsmatrix blijkt dat iemand in aanmerking komt voor professionele zorg, kan deze persoon op basis van de zorgdiensten zijn eigen zorgarrangement samenstellen. Bij het opbouwen van dit persoonlijke zorgarrangement kan gekozen worden uit de diverse ‘blokken’ en heeft de zorgvrager ook de keus van welke aanbieder hij/zij de zorg wil ontvangen.

In januari organiseert de gemeente, samen met de partijen uit WWZ038 en de Sociale Wijkteams een informatiemarkt. Hier krijgt u meer informatie over de organisatie van de zorg in Zwolle en kunt u terecht met al uw vragen. Hou de lokale kranten in de gaten voor de aankondiging en tevens uitnodiging voor de informatiemarkt.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2014/12/11/zwolle-klaar-voor-zorg-en-welzijn-in-eigen-woning/23420/