Make-over voor Indische Buurt

Renovatie IB SWZ TnDe vierenzeventig SWZ-woningen aan de Sumatra-, Madura- en Billitonstraat hebben een ander gezicht gekregen. Voorheen woningen met een energielabel G, aluminium kozijnen en verouderde dakkapellen. Nu hebben de woningen een A-label, doordat de muren en de daken zijn geïsoleerd. Nieuwe steenstrips op de muren, nieuwe dakkapellen en nieuwe dakpannen maken het totaalplaatje compleet.

Woningstichting SWZ heeft Bouwbedrijf Heldoorn opdracht gegeven om de woningen te renoveren. In september was in de Sumatrastraat de start van de eerste fase.

Helaas moest na een paar weken de werkzaamheden worden stilgelegd. In de voorbereiding was het inmeten van de dakplaten gebeurd aan de Billitonstraat. Omdat deze woningen net iets anders bleken te zijn dan die in de Sumatrastraat, pasten hier de nieuwe dakplaten niet. Heldoorn heeft door deze vertraging veel tandjes moeten bijzetten om voor de kerst alle woningen opgeleverd te krijgen.

Renovatie IB SWZ 2014-11-24-01 Sumatrastraat-1

Bewoners waren in de beginfase niet blij. Grote vrachtwagens en de werkbusjes van de (onder)aannemers versperden de smalle wegen. Door vier bouwstromen was er overal wat te doen. Maar door goed overleg tussen de bewoners uit de klankbordgroep, Heldoorn en SWZ zijn zaken voortvarend opgepakt. Bewoners blikken nu met tevredenheid terug op de gehele renovatie. De bewoners uit de klankbordgroep krijgen veel positieve geluiden te horen. Zelf oud-bewoners geven aan blij verrast te zijn en de oude wijk niet meer terug te kennen.

De bewoners van de Sumatra-, Billiton en Madurastraat ontvangen begin volgend jaar van SWZ een aanbod voor zonnepanelen. Dit betreft 62 woningen (84%) waar het plaatsen van zonnepanelen voor de bewoner voldoende effect op kan leveren.

Renovatie IB SWZ 2014-10-11-01 oude en nieuwe ramen

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2014/12/19/make-over-voor-indische-buurt/23507/