Waardigheid in zorg voor mensen moet voorop staan

Nelleke Vedelaar TnEr is al veel over gezegd, maar toch heerst er nog steeds grote onduidelijkheid bij veel mensen over de veranderingen in de zorg die op 1 januari van start gaan. Zorgtaken die nu nog onder verantwoordelijkheid van het rijk en de provincie vallen, worden dan overgedragen aan de gemeente. Omdat deze overgang ook gepaard gaat met bezuinigingen, zijn veel mensen bang dat er minder zaken vergoed gaan worden of dat hulp helemaal wegvalt.

Dat is volgens Wijkwethouder Nelleke Vedelaar een onterechte angst. “Welke hulp iemand krijgt is afhankelijk van de persoon”, zegt Vedelaar: “We gaan uit van de persoon en de persoonlijke omstandigheden en zoeken daar de passende hulp bij. De ondersteuning kan dus voor iedereen anders zijn.”

“De gemeente staat dichter bij inwoners dan een overheid op afstand. We weten daardoor ook beter wat er leeft in Zwolle en welke ondersteuning inwoners nodig hebben. Het voordeel van deze verandering is ook dat we nu de hulp dichtbij mensen kunnen regelen”, legt wethouder Nelleke Vedelaar uit.

Sociale wijkteams
De gemeente gaat de ondersteuning regelen via sociale wijkteams (SWT). Verdeeld over de vijf stadsdelen krijgt Zwolle 10 tot 12 wijkteams die ieder uit 10 tot 15 mensen bestaan. De leden van de sociale wijkteams komen onder andere van de gemeente, Travers Welzijn, De kern, MEE IJsseloevers, Bureau Jeugdzorg en de GGD. De eerste werkdag van de SWT’s is op 5 januari.

Inwoners kunnen voor alle ondersteuningsvragen bij het wijkteam terecht. Bijvoorbeeld over werk en inkomen, schulden, opvoed- en opgroeivragen, dagbesteding, hulp in huis of bijvoorbeeld voor begeleiding om je leven op orde te krijgen.

Diezerpoort
In de Diezerpoort wordt het Sociaal Wijkteam Oost actief, dat voorlopig gaat werken vanuit het kantoor aan het Simon van Slingelandtplein 26. Teamleider van dit SWT wordt Joke Wierbos. Zij was voorheen Manager Wijkwerk bij Travers Welzijn.

Joke Wierbos

“Ik ben de afgelopen jaren betrokken geweest bij voorlopers van de sociale wijkteams, zoals het OK-team en het project Meer Kracht Minder Zorg.”, zegt Wierbos. “Ik ben er van overtuigd, dat iedereen het liefst mee wil doen en van meerwaarde wil zijn. Soms is daar (tijdelijk) ondersteuning bij nodig. Het is heel mooi om te zien, dat mensen door deze ondersteuning krachtiger worden en zelf (meer) regie pakken. Vanuit de sociale wijkteams blijven we daarop inzetten.”

Wethouder Vedelaar zegt daarover: “Kleine vragen kunnen grote problemen worden als je er te lang mee blijft tobben. Vanaf 5 januari kunt u terecht bij het Sociaal wijkteam in de buurt. Aarzel niet want één gesprek, een goed advies, een cursus of lichte hulp kan al helpen en erger voorkomen.”

Voorbeeld
Stel je hebt een lichamelijke beperking en je hebt ook nog schulden hebt. Nu gebeurt het dat je met verschillende instanties en personen te maken hebt: een om je te helpen bij het zelfstandig wonen, een ander om de schulden aan te pakken. Vaak kennen de hulpverleners elkaar niet. Dat wil de gemeente voorkomen.

“Alle ondersteuningsvragen worden door één persoon of gezamenlijk opgepakt. U krijgt een gesprek met een medewerker van het Sociaal wijkteam om te bekijken welke hulp er nodig is. Deze medewerker begeleidt u bij alle hulpvragen en als het nodig is, haalt deze persoon er specialistische hulp bij,” aldus de wethouder.

Eigen regie
De wethouder benadrukt dat er niets gebeurt zonder dat de cliënt hierbij betrokken wordt. “Regie over je eigen leven en dus ook zelf je problemen aanpakken, eventueel met hulp van mensen uit je omgeving vinden we belangrijk. We willen niet betuttelen en bepalen wat goed voor iemand is. Maar dat betekent ook dat we iemand aanspreken op zijn eigen verantwoordelijkheid: wat kan je zelf of met hulp van anderen. Maar als het gaat om zorg aan je lijf, dat is echt niet iets wat we van vrienden of familie verwachten. Ik vind dat de waardigheid in de zorg en ondersteuning van mensen voorop moet staan. Dat betekent ook dat wat je zelf kan of met hulp van je omgeving niet door anderen wordt overgenomen. En als er professionele ondersteuning nodig is, dan regelen we dat.”

Wat verandert er voor inwoners die nu al hulp krijgen?
Op deze vraag kan de wethouder niet één antwoord geven: “Er verandert wel het een en ander in de zorg en iedereen wil natuurlijk weten wat dat voor hem of haar betekent. Maar ook hier geldt: dat verschilt per persoon, ook omdat niet alle zorg overgedragen wordt aan de gemeente.”

Wethouder Nelleke Vedelaar

Wethouder Nelleke Vedelaar

Het kan zijn dat iemand hulp krijgt die valt onder de Wet langdurige zorg (WLZ), of hulp die betaald wordt door de ziektekostenverzekering zoals voor de thuisverpleging en daarnaast hulp krijgt waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. “Niet alles wordt dus gemakkelijker. Mijn advies is om uw vragen voor te leggen aan uw huidige begeleider. Lukt dat niet dan kunt u ook voor deze vragen vanaf 1 januari 2015 bij het Sociaal wijkteam terecht.”

Meer informatie
Voor informatie over het Sociaal wijkteam Zwolle kunt u vanaf 1 januari 2015 terecht op www.swtzwolle.nl. Tot 1 januari 2015 is meer informatie te vinden op www.zwolle.nl/sociaaldomein en vindt u een overzicht met veel gestelde vragen. Voor informatie over alle veranderingen in de zorg en de zorg die straks niet onder de gemeente valt, kunt u terecht op www.hoeverandertmijnzorg.nl.

Wilt u telefonisch contact met het Sociaal wijkteam dan kunt u vanaf 1 januari 2015 bellen met het telefoonnummer 14038.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2014/12/30/waardigheid-in-zorg-voor-mensen-moet-voorop-staan/23619/