GroenLinks toast op een zorgzaam jaar

Focus op Verbinden ugDe Zwolse fractie van GroenLinks heeft de wens om de nieuwjaarsreceptie dit keer een inhoudelijk karakter te geven. Aangezien er zeer veel vragen en zorgen zijn over de veranderingen en haperingen in de zorg, is dat het thema. De bijeenkomst wordt gehouden bij Focus op Verbinden in Dieze-Oost.

Heel wat mensen (zesendertig, waarvan ongeveer de helft lid van GroenLinks) komen op deze avond af, samen vormen ze een grote kring in de ontvangstruimte van Focus. Er is meteen een geanimeerde sfeer en met wat koffie en thee in de hand worden de eerste gesprekken gevoerd.

Vervolgens maken we ‘een rondje’ waarin om de beurt alle aanwezigen vertellen wat hun ervaringen zijn met de zorg en hoe ze er nu in staan. Bijna iedereen heeft wel met ‘de zorg’ te maken. Als het niet met de kinderen is dan wel met ouders of grootouders. Ook zijn er enkele aanwezigen die zelf zorgbehoevend zijn. Anderen zijn juist weer werkzaam in de zorg; professioneel of vrijwillig of als mantelzorger.

Vanuit GroenLinks zijn er leden die werkzaam zijn in de zorg, maar die ook als politicus of politica de zorg in hun pakket hebben. Zij willen erg graag van iedereen horen hoe het er in Zwolle aan toe gaat met de zogenaamde transitie; de overdracht van de zorg van het rijk naar de gemeentes. GroenLinks start geen officieel meldpunt, want daarvan zijn er al erg veel. Maar u bent wel van harte welkom om uw verhaal te doen. De partij wil graag actief in contact staan met de inwoners van de stad, goed op de hoogte van de knelpunten en die zo voortvarend mogelijk oppakken.

Nieuwjaarsreceptie GroenLinks 2014-01-14-01

Uit de vele verhalen blijkt dat het de zorgpraktijk ernstig rammelt en dat men overal enorm moet zoeken om de weg (opnieuw) te vinden. Wie, wat, waar is onbekend. In tegenstelling tot wat bijna overal beloofd werd, is veel bestaande zorg tussen september en januari toch tot stilstand gekomen. In veel gevallen omdat de nieuwe verantwoordelijken de verantwoordelijkheid niet durfden te nemen om de zorg door te laten lopen. In bijna alle gevallen zogenaamd omdat de geldstromen en budgetten nog niet helder waren. Dit lijkt ons in regelrechte tegenspraak met de vooraf overal geuite bedoelingen; De zorg zou juist doorlopen en later zou dan gekeken worden hoe eventuele financiële knelpunten opgelost moesten worden.

Nieuwjaarsreceptie GroenLinks 2014-01-14-02

Kennelijk durven managers of zorgmedewerkers bij de zorgloketten van de sociale wijkteams niet altijd de noodzakelijke beslissingen te nemen. Veel gehoord was ook onkunde; het kennelijk totaal niet op de hoogte zijn van mogelijkheden en routes. Het bekende kastje en de bekende muur kwamen ook vele malen ter sprake en ‘zoek het maar uit’ en doorverwezen worden en weer terug. In individuele gevallen heeft dit vaak uiterst schrijnende gevolgen, zowel voor zorgbehoevenden als voor de omstanders. Ook mantelzorgers melden bij herhaling hoe uitzichtloos de situaties waarin ze terecht komen. Geen huishoudelijke hulp meer voor opa van 90? “Maar wij wonen in Amsterdam.” “U hebt nu toch ook tijd om te bellen en u komt toch wel eens op bezoek?”

Wezensvreemde antwoorden, volkomen ongepaste inschattingen, onwetendheid. Tot onze grote spijt is er (nog) verschrikkelijk veel mis op dit moment. Wat de verhoudingen zijn tussen wat niet goed loopt en wat wel, kan na deze bijeenkomst niet worden bepaald. Maar de signalen wijzen erop dat we allemaal maximaal waakzaam en behulpzaam moeten zijn als iemand in onze omgeving hiermee te maken heeft. Het lijkt bijna opzettelijk dat er zo’n rommeltje van gemaakt wordt opdat de participatiemaatschappij maar versneld en automatisch van de grond zal komen. Niet voor het leuk maar hoogst noodzakelijk.

Na deze zware vaststellingen en sombere conclusies is het moment gekomen om een toast uit te brengen. We toasten op een zorgzaam jaar. Daarna zijn we nog zeker een uur lang verwikkeld in gesprekken en vindt er een levendige uitwisseling plaats in de wandelgangen. Avond geslaagd, nu de zorg nog.

Met dank aan Eildert Noorda, burgerlid van GroenLinks Zwolle, voor de foto’s.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2015/01/18/groenlinks-toast-op-een-zorgzaam-jaar/23822/