Reuzenzwam tast suikeresdoorn aan. Wat nu?

Reuzenzwam TnDe prachtige boom voor de Jumbo aan de Hogenkampsweg, een volwassen suikeresdoorn, is verregaand aangevreten door een reuzenzwam. Rondom de voet van de boom zijn overal grote vruchtlichamen te zien. Ze zijn inmiddels al wat verlept maar dat ze enorm zijn is duidelijk. Ook op een wortel iets verderop zitten aanzienlijke zwammen.

Dit soort houtzwam eet zowel levend als dood hout. Meestal begint hij in het dode hout maar kan daarna moeiteloos overgaan op het levende hout ernaast. Hier is geen redding meer mogelijk. Deze suikeresdoorn zal in het vroege voorjaar worden gekapt, ver voordat het broedseizoen losbarst en er misschien al nestjes in de boom zouden zitten. “De gemeente waakt voor dakloze mussen’’ is het commentaar.

Gerard van Erven, de voorman van de ROVA-groenploeg legt me de werkwijze van de beheerders uit. Om de twee jaar worden alle monumentale bomen en bomen vanaf 50 jaar (populieren, wilgen en acacia`s vanaf 30 jaar) en alle aandachtsbomen in Zwolle gecheckt op aantastingen en andere risico’s zoals opvallend veel dood hout in de kroon, zwamgroei of scheef zakken. Als er redelijkerwijs iets aan te verhelpen is, wordt daarvoor gekozen. In het andere geval wordt de boom gekapt.

Wanneer de boom op een plaats staat die is aangewezen als hoofdgroenstructuur dan zal hij in principe worden vervangen door een vergelijkbare boom. Is het een monumentale boom dan krijgt hij een VIP-behandeling. Als dat niet het geval is, kan het zijn dat de standplaats wordt opgedoekt.

De gemeente geeft tegenwoordig ruimte aan bewoners zodat ze zelf met initiatieven kunnen komen. In dit geval zou dan op de plek waar de boom heeft gestaan een klein tuintje kunnen worden aangelegd en/of een nieuwe boom worden geplant door een bewonersgroep of door de winkeliersvereniging. Die ‘groep’ neemt na drie jaar de verantwoording voor onderhoud en beheer op zich. Dan adopteer je de plek. De eerste drie jaar na het planten van een boom helpt de groenploeg zo nodig met de verzorging.

Gemeente en ROVA beoordelen eerst of zo’n plan op de bewuste plek realistisch is. Dat is een belangrijke voorwaarde, want het groenbeheer van de bewoners moet wel aan bepaalde maatstaven voldoen. Het mag bijvoorbeeld geen overlast, vervuiling of gevaar opleveren.

Reuzenzwam op Suikeresdoorn 2015-01-20-02

Op een paar plekken in de stad is deze werkwijze al met succes toegepast. Er zijn bijvoorbeeld boomtuintjes aangelegd in de Rembrandtlaan. Deze hebben de inspiratie gevormd voor de Boom-Battle die nog loopt tot augustus 2015. Zodra de boomspiegel af is – overleg wel met de gemeente – stuurt u per mail een foto (met de daarbij behorende locatiegegevens van de boom en uw naam) o.v.v. ‘deelnemende boom’ naar boom-battle@creatievecooperatie.nl.

Ook in grotere groenelementen in een wijk zijn hier en daar bewonersinitiatieven. Volgens wijkbeheerder Ben Scherluit staat de gemeente Zwolle open voor meer van dergelijke plannen. De bewoners zijn nu aan zet.

Kijk hier online bij initiatieven als Het Verre Oosten, Buurttuinen Zwolle en Stadslandbouw Zwolle (o.a. De Groentefabriek).

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2015/01/22/reuzenzwam-tast-suikeresdoorn-aan-wat-nu/23868/