Inleiding over Bijbelse symboliek in de Oosterkerk

Oosterkerk TnIs uw geluksnummer 7? Telt u altijd eerst tot 10 voordat u actie onderneemt? Deze, en veel andere kenmerkende getallen hebben een Bijbelse oorsprong!

Ds. Jaap Jonkmans geeft donderdag 5 februari om 20.00 uur een inleiding over het symbolisch gebruik van getallen, namen, begrippen en alledaagse gewoonten in de Bijbel. Iedereen is van harte welkom in de Oosterkerk aan het Koewegje 2, niet ver van de Turfmarkt, in Bagijneweide.

Als voorbeeld geeft dominee Jonkmans: De belangrijkste naam in de Bijbel is de Naam van God. In het boek Exodus (Exodus 3 de verzen 13 tot en met vers 15) vraagt Mozes, die de opdracht krijgt om naar het onderdrukte volk Israël in Egypte te gaan: “Maar wat moet ik tegen ze zeggen als ze vragen: Hoe heet die God dan wel?” Dan antwoordt God: “Ik zal er zijn”. Zeg tegen de Israëlieten: “Hij zal er zijn heeft mij naar jullie toe gestuurd.”

‘Hij zal er zijn’ heeft in het Hebreeuws van het Oude Testament de getalswaarde 17. Dat getal, als verwijzing naar God, speelt in de héle Bijbel een belangrijke rol. Het is frappant dat in het evangelie volgens Johannes, in het Nieuwe Testament, (Johannes 21 vers 11) het getal 153 staat voor het aantal gevangen vissen. 153 is de som van de getallen van 1 tot en met 17.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2015/01/29/inleiding-over-bijbelse-symboliek-in-de-oosterkerk/23968/