Buurtoverleg voelt een beetje vreemd

Wijkdialoog Diezerpoort TnIn tegenstelling tot wat gebruikelijk is, gaat de gemeente dit keer wijkbreed in overleg met bewoners. Niet per buurt, maar alle Diezerpoorters krijgen een uitnodiging om dinsdag 17 februari 2015 mee te praten op de wijkdialoog in Theater Young Ones. Dat is even wennen. Her en der vormen zich buurtgroepjes aan de tafels in de rijk gevulde zaal. Maar schijn bedriegt. Hoe rijk gevuld is de zaal eigenlijk?

Van de ruim 5.000 huishoudens die een uitnodiging hebben gekregen is een klein groepje bewoners op komen dagen. Bijna de helft van de zaal bestaat uit professionals die werkzaam zijn bij diverse organisaties in de wijk.

Niet alleen woningcorporaties en politie, maar ook medewerkers van welzijnsorganisaties, scholen en zorginstellingen zijn aanwezig. Verschillende van deze professionals hebben bovendien klanten en cliënten gevraagd aan de gesprekken van deze avond deel te nemen. Sommigen van buiten de wijk. Dat maakt het wijkoverleg een beetje vreemd. De stemoefeningen van een koor dat repeteert in de naastgelegen ruimte, dringen met vlagen het wijkoverleg binnen en versterken dat gevoel.

Wijkdialoog Diezerpoort 2015-02-17-20

Een nieuwe opzet dus en dat verdient een kans. Om de gespreksonderdelen aan elkaar te praten is een heuse opperstalmeester ingehuurd en de sfeer zit er al vrij snel redelijk goed in. Enthousiast verdelen de bezoekers zich aan de gesprekstafels en buigen zich over de materie die aan die tafel centraal staat.

Wijkdialoog Diezerpoort 2015-02-17-09

Misschien is het de oubollige presentatie op flap-overs, of het gebrek aan een strenge voorzitter, maar al snel verzanden sommige gesprekken in de overbekende ‘hondenpoep’ en ‘ik wil een clubhuis dat de gemeente moet betalen’. Bij wat meer gemêleerde tafels gaat het beter.

Gespreksleider Koen van het ‘WIJ Bedrijf’ probeert zo goed mogelijk iedere wijkbewoner bij het gesprek over ontmoetingsplekken te betrekken. Door de namen van iedereen in de kring aan de buitenkant van het tafelgrote vel papier te schrijven, kan hij makkelijk de namen aan de persoon erachter koppelen. Hierdoor worden de gesprekken persoonlijk en werkt hij aan het ‘wij-gevoel’.

Wijkdialoog Diezerpoort 2015-02-17-10

Koen begint met een korte inventarisatie. “Wat zoek je op een ontmoetingsplek?” Dan blijken de wensen nogal uiteen te lopen. Van ‘ergens gezellig een kopje koffie doen’, via een ‘repaircafé’ naar een compleet buurthuis met wifi. Waar de één vraagt om een multicultureel wijkcentrum, roept de ander: “Hou op met dat organiseren, gewoon een plek waar je bij elkaar komt en er iets vanzelf ontstaat.” Maar het moet vervolgens wel weer een plek zijn waar je met je laptop kunt werken, een biertje kunt doen, spullen kunt ruilen, of van elkaar lenen en waar je elkaar helpt.

Het meest ludieke voorstel komt van deelneemster Ineke: Met z’n allen koffie drinken bij de Albert Heijn. Volgens haar is daar toch al een markt van vraag en aanbod, waarom niet verder uitbreiden? Haar buurvrouw Aafke merkt op dat de wijk Diezerpoort erg groot is. “Wanneer er iets georganiseerd wordt buiten mijn buurt, dan denk ik niet dat ik er naartoe ga. Het moet kleinschalig zijn, misschien moet je thuis beginnen.”

Wijkdialoog Diezerpoort 2015-02-17-15

De gespreksleider die al enige tijd bezig is mensen tot actie aan te zetten, pakt dit voorstel op. “Dan beginnen we bij jullie thuis,” klinkt het terwijl hij in de richting van de dames knikt. Ineke pakt de uitdaging aan. De deelnemers zetten hun naam en e-mailadres op een lijst en Ineke gaat ze vervolgens uitnodigen om samen te koken. Daarna moet er een spontaan vervolg op komen. “Wat eten we?”, wordt er lachend geroepen. Ineke haalt haar schouders op en lacht vriendelijk terug. De eerste ontmoetingsplek is een feit.

Wijkdialoog Diezerpoort 2015-02-17-11

Hierna verspreidt de groep zich voor een tweede gespreksronde. Bewoners praten mee over vier thema’s; beheer openbare ruimte (BOR), ontmoetingsplekken in de wijk, iedereen doet mee en O&O (opvoeden en opgroeien). Wat opvalt is de afwezigheid van groepen ‘die niet mee kunnen doen’. Er wordt dus gepraat over groepen die er vanavond niet bij zijn (Allochtonen, mensen met beperkingen, eenzame ouderen enz). Ook wordt er geen aandacht geschonken aan het feit dat de situatie van vroeger waarin we meer naar elkaar omzagen, door de jaren heen is afgebroken. De professionals hebben die sociale zorgtaken overgenomen. Dat is een proces van meer dan 50 jaar en dat kun je niet van de één op de andere dag veranderen. Hoe graag we dat ook zouden willen.

Wijkdialoog Diezerpoort 2015-02-17-12

Dit artikel is verschenen in de papieren versie van Wijkkrant Diezerpoorter. Mocht u de eerste krant van 2015 niet hebben ontvangen, laat het ons dan even weten via redactie@diezerpooter.nl. Kijk voor een foto-impressie van de wijkdialoog Diezerpoort op onze Facebookpagina.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2015/03/18/buurtoverleg-voelt-een-beetje-vreemd/24493/