Elske Heinen nieuwe manager wijkwerk bij Travers

Elske Heinen ug“We zijn er omdat Welzijn belangrijk is en niet omdat Travers belangrijk is” Elske Heinen (1966) is sinds 1 januari de nieuwe manager wijkzaken van Travers Welzijn in Diezerpoort en Zwolle-Zuid. Ze nam het stokje over van Jos Legebeke, die sinds jaren de scepter zwaaide in Dieze, maar nu wijkmanager is geworden in Zwolle-Noord en Zwolle-West.

Wat als eerste opvalt als ik kennismaak met Elske is haar vriendelijke, open houding. Ook zie ik dat ze van haar kantoor aan het Simon van Slingelandtplein een zeer persoonlijke werkplek heeft gemaakt.

Een muurtje behangen met papier met boomstammetjes print, een geweven kleedje van katoen op de vloer, voorjaarsbloemetjes op tafel. Aan de muur afbeeldingen met leuzen, zoals de Loesje-poster ‘Als je loslaat heb je twee handen vrij’ en een affiche met ‘Samen doen is samen groeien’. Ook hangt er een ingelijste kindertekening. Als ik uitspreek wat me opvalt, zegt Elske: “Hieraan herken je de kleuterjuf, die ik ooit was.”

Elske begon haar carrière als onderwijzer in het basisonderwijs, daarna werkte ze als coördinator in de kinderopvang en als gezinsvoogd. Dertien jaar geleden maakte ze de overstap naar Travers, waar ze manager Opvoeden en Opgroeien was. Ze hielp als coördinator mee aan de ontwikkeling van de Brede School. In die hoedanigheid was ze betrokken bij de oprichting van Het Wonderwoud in de Eikenstraat.

“Ik heb in mijn loopbaan vooral werk gehad gericht op de doelgroep jeugd. Maar natuurlijk had ik ook wel met volwassenen te maken, zoals bijvoorbeeld de ouders. Ik was dus niet alleen gericht op kinderen, daardoor kon ik de overstap naar het wijkwerk ook gemakkelijk maken. Het scheelt dat ik al lang bij Travers werk. Ik ken alle medewerkers van mijn team al. Nu moet ik ze alleen nog leren kennen in een werksituatie.”

Elske Heinen was kleuterjuf en is nu nieuwe manager wijkwerk bij Travers Welzijn

Elske Heinen was kleuterjuf en is nu nieuwe manager wijkwerk bij Travers Welzijn

Welzijn is belangrijk
Ook Travers heeft te maken met bezuinigingen. Elske: “Dat zit in onze organisatie gelukkig vooral in de managementlaag en bij de directie. We moeten binnen het management meer doen met minder mensen.” Manager wijkwerk is daarom niet Elskes enige taak. Ze heeft vanwege haar ervaring ook de verantwoording voor het team Onderwijs en Opvoeding, dat bestaat uit medewerkers van Travers, Doomijn en andere Zwolse organisaties die met jeugd te maken hebben. Doel is uitwisseling van kennis. Het zou immers zonde zijn alle expertise alleen voor de eigen organisatie te houden.

Elskes voorganger Jos Legebeke is – naast manager wijkwerk Noord en West – verantwoordelijk voor de wijkboerderijen en wijkcentra. “We moeten hard werken, maar dat is niet erg. Iedereen moet tegenwoordig hard werken. Je moet laten zien waar het geld naar toe gaat”, zegt Elske. Ze vervolgt: “Het is mijn taak dat de mensen uit mijn team aan het werk zijn. Wij zorgen er samen voor dat Travers Welzijn qua inhoud een gezond en flexibel bedrijf is. We moeten er zijn, omdat Welzijn belangrijk is. We moeten er niet zijn, omdat Travers Welzijn belangrijk is. We moeten daarom steeds een open houding hebben. Dus steeds de omgeving bevragen; in gesprek gaan met bewoners, ouders en kinderen. We moeten er op af. Daarom gaan we bijvoorbeeld ook op huisbezoeken of we gaan de buurt in om groepjes kinderen en bewoners te leren kennen. Dat is een positieve verandering binnen het welzijnswerk en daar zijn we ook goed in.”

Opdracht
Elske is nu nog vooral bezig met netwerken in de Diezerpoort. Ook richt ze zich op de wijktaken. Die liggen in Dieze vooral op het gebied van jeugd (kinderen en jongeren zijn in tel!), bewonersparticipatie, het beheer van de openbare ruimtes, het verminderen van overlast en het vergroten van de weerbaarheid van de bewoners.

Elske neemt ook actief deel aan de wijkdialoog. Ze is betrokken bij de thematafel Jeugd. Met andere professionals is ze zich aan het voorbereiden. “We gaan niet bedenken hoe we sommige dingen moeten oplossen voor de jeugd, maar we gaan bedenken hoe we de jeugd zelf kunnen activeren.”

Om te voorkomen dat er altijd dezelfde mensen aanschuiven bij de wijkdialoog is afgesproken dat alle professionals in de wijk zelf één of twee bewoners meenemen. Elske zegt hierover: “ Ik vind het wel een opdracht! Gelukkig ken ik veel mensen in Dieze, dus ik ga wel mensen vragen met me mee te gaan.”

Elske in de groep O&O (opvoeden en opgroeien) tijdens de wijkdialoog Diezerpoort

Elske in de groep O&O (opvoeden en opgroeien) tijdens de wijkdialoog Diezerpoort

Noaberschap
Al geruime tijd is er een kanteling in het welzijnswerk. Het is nu veel meer gericht op het ondersteunen en stimuleren van mogelijkheden en talenten van bewoners. “We werken met, door en voor de bewoners. Het gaat soms met vallen en opstaan. Veel mensen zijn gewend, dat alles voor hen werd geregeld. Dat is veranderd. Nu zijn de bewoners aan zet.”

Elske ziet dat ook het vrijwilligerswerk is veranderd. Iedereen is drukker en niet meer in staat om, zoals vroeger, enorm veel tijd in het vrijwilligerswerk te steken. “Sommigen denken dat de mensen onverschilliger zijn geworden ten opzichte van het vrijwilligerswerk.

Maar ik geloof dat niet. Mensen willen echt nog wel iets voor een ander doen, maar dat moet wel passen binnen de vrije tijd, die beschikbaar is. Potentiële vrijwilligers voelen zich niet aangesproken, omdat hen niets wordt gevraagd. Als we elkaar meer om hulp zouden vragen, dan zal je zien dat er echt wel mensen bereid zijn iets voor een ander te doen. Noaberschap bestaat nog steeds. Maar we prikkelen elkaar daarin te weinig.” Instanties moeten bewoners echt de kans geven om met elkaar te experimenteren. “Als een experiment niet slaagt, dan moet je dat niet direct als een mislukking zien”, zegt Elske, “Je leert er altijd van. Niets doen is de slechtste optie.”

Travers heeft volgens Elske geen gezag. “Die functie willen we ook helemaal niet hebben. Maar we moeten wel de juiste prikkels geven, zodat iemand stijgt op de participatieladder. Het is belangrijk dat wat je doet goed is. Je moet er dus goed over nadenken, voordat je het gaat uitproberen. Als je durft te experimenteren en je zet iets goeds neer, dan is er achteraf geen goed of fout als het niet zo wordt als je had verwacht.”

Eigen ding
Elske woont met man, vier kinderen en hond sinds jaar en dag in Assendorp. Wat vindt ze eigenlijk van Dieze? “Het is een gemêleerde, groene, vriendelijke, bijna dorpse wijk. Er is een mooie mix van bewoners. Iedereen kan hier zijn eigen ding doen.”

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2015/03/24/elske-heinen-nieuwe-manager-wijkwerk-bij-travers/24577/