Doe mee op Zwolle Doemarkt!

Zwolle Doet TnBedrijven, verenigingen, burgerinitiatieven en andere organisaties die actief zijn op het vlak van vrijetijdsbesteding, vrijwilligerswerk, betaald werk of hobby’s, kunnen zich aanmelden voor het nieuwe evenement de ‘Zwolle Doemarkt’.

De Zwolle Doemarkt is donderdag 16 april 2015 in Hedon aan de Burgemeester Drijbersingel 7. Standhouders kunnen vanaf 10.00 uur een stand in de Grote Zaal inrichten en met maximaal twee deelnemers hun aanbod presenteren als het valt onder: hobby’s, vrijwilligerswerk of dagbesteding. Aanmelden kan via www.zwolledoet.nl/aanmelden-zwolle-doe-markt.

Het thema van de dag is ‘meedoen’. Bezoekers zijn welkom van 12:00 tot 17:00 uur en hoeven zich niet vooraf aan te melden. De Zwolle Doemarkt is gratis toegankelijk voor alle Zwollenaren en professionals die geïnteresseerd zijn in participatie of, beter gezegd, in ‘meedoen’. De organisatie is in handen van Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet!

Behalve stands met inspiratie voor het invullen van je (vrije) tijd, kun je er als bezoeker handige attracties verwachten. “Fotograaf Natascha Jannink maakt portretfoto’s voor je LinkedIn-pagina, medewerkers vanuit Sociale Zaken/Gemeente Zwolle geven tips voor het schrijven van een goed CV en kleurenadviseur Jeannette Mous van Kleurenpracht uit Dieze adviseert in een publieke workshop hoe je het beste uit de verf komt als je jezelf ergens introduceert”, somt Debby Alberts van ZwolleDoet! op.

De vrijwilligerscentrale organiseert zelf een workshop over talent en passie. Op de Doemarkt is daarnaast schmink en opvang voor kinderen geregeld. Voor de bezoekers is er bij binnenkomst koffie of thee met wat lekkers en zijn er gedurende het evenement hapjes en drankjes. Met muntjes kan er extra catering gekocht worden.

Zwolle Doemarkt Meedoen

Introductie Hanzeduim
De Zwolle Doemarkt is tevens het moment waarop de Hanzeduim wordt gepresenteerd. De Hanzeduim is een document waarin je competenties worden benoemd, in relatie tot de activiteiten die je doet. De competenties worden gemeten op basis van frequentie en of je de competentie verwerft door praktisch te doen of juist door lange termijn inzicht.

Dat kan van pas komen ter versterking van bijvoorbeeld je cv. “Iemand die op eigen initiatief met regelmaat een bezoek brengt aan een bejaarde buurvrouw, kan een Hanzeduim krijgen waarin competenties als ‘een luisterend oor’, sociaal en zelfstandig worden genoemd. Of, iemand die al jarenlang in het bestuur van een stichting zit, kan een Hanzeduim krijgen met competenties als ‘sterk in het nemen van beslissingen’, netwerker en verbinder”, legt Alberts uit.

De Hanzeduim is een idee van Tanja Wiegersma, vrijwilliger van ZwolleDoet! Femmy le Clercq-Westhuis en Annet Westerdijk van de Wezo. Meer informatie over de Hanzeduim vind je op www.zwolledoet.nl onder ‘Vrijwilligerswaardering’. De Hanzeduim wordt voor het eerst uitgereikt en gepresenteerd aan vrijwilligers die meehelpen om de Doemarkt succesvol te laten verlopen.

Zwolle Doemarkt
De organisaties en initiatieven die hun medewerking hebben toegezegd zijn: Het Leger des Heils met De Workshop, Resto VanHarte, Stichting 4PK, Sensoor, De Gift City en Wijkservicepunt Noord van de Gemeente Zwolle. Bij de stand van het Wijkservicepunt kunnen bezoekers een prullenbak of groenstrook van Zwolle adopteren.

Bij de stand van de gemeente Zwolle wordt een aantal initiatieven in de openbare ruimte in de spotlights gezet. Onder andere ‘Spelen’ waarbij bewoners speelplekken verbeteren en onderhouden, ‘Eetbare tuinen’ waar bewoners eigen groente kunnen verbouwen op gemeentelijke grond of ‘Adoptiegroen’ waarbij buurtbewoners het openbaar groen onderhouden. Een ander mooi voorbeeld is ‘Schoon’, met jaarlijkse opruimacties van zwerfvuil en het schoonhouden van winkelcentra en andere openbare gebieden.

Op een groot interactief scherm wordt de Doe Mee Ideeënkaart getoond. Dat is de kaart waarop alle projecten van de gemeente staan vermeld waar bewoners aan mee kunnen doen. De Ideeënkaart is te bekijken via www.zwolle.nl/doemee.

Organisatie
De markt wordt georganiseerd door Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet! op initiatief van de gemeente Zwolle. Het doel is om Zwollenaren in aanraking te laten komen met diverse manieren en projecten om (meer) te participeren in de samenleving. Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet! heeft ervaring op het gebied van participatieprojecten en het organiseren van evenementen, zoals Beursvloer Zwolle.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2015/03/27/doe-mee-op-zwolle-doemarkt/24624/