Wandel mee in Diezerpoort

Blarenprikken TnWandelen is nog steeds een populaire sport. Wie kent niet de Avondvierdaagse of de Nijmeegse Vierdaagse. Het lijkt wel of wandelen steeds gewilder wordt.

In de jaren dertig van de vorige eeuw schreef iemand al in de Zwolsche Courant: “Iedereen kan meedoen, als je maar beschikt over schoenen en een paar goede longen. En wandelen is goed in deze haastige tijd!” En in de jaren vijftig stond in de krant: “Wandelen is goed voor het lijf en goed voor de liefde.”

Wandelen in georganiseerd verband in Zwolle begint al in 1912, toen de club VIOS werd opgericht waarvan de naam later verandert in Swift, onderdeel van de RK Sport Club Zwolle (RKSC Zwolle). In 1917 wordt er in Zwolle een bijeenkomst georganiseerd om het wandelen nog populairder te maken.

1928 is een heel belangrijk jaar voor alle sporten in Nederland. De Olympische Spelen geven veel mensen een stimulans om te gaan sporten in clubverband en ook de wandelsport profiteert daarvan. Zo wordt er in 1931 voor het eerst door Zwollenaren deelgenomen aan de Vierdaagse in Nijmegen.

Wandelsport

Het zijn voornamelijk leden van Z.A.C. Zij zijn geïnspireerd door Kees de Tippelaar wiens eigenlijke naam Cornelis Dudok de Wit is. Hij was zo rijk dat hij alleen maar wandelde en niet in Nederland, maar onder ander in Amerika en Nederlands-Indië. Deze Zwollenaren organiseren op 15 mei 1932 (Tweede Pinksterdag) twee wandeltochten rond Zwolle over een afstand van 30 en 50 km.

Wandelen wordt steeds populairder en men begint aan steeds meer uitdagende tochten. Zo gaan in juli 1936 twee heren uit Baarn en Delft op pad voor een tocht van 400 km rond het IJsselmeer. Op 17 juli arriveren ze in Zwolle en worden met slaande trom en wapperende banieren op de Meppeler(straat)weg ingehaald. Deze tochten geven de stoot tot het oprichten van veel wandelverenigingen. Te beginnen met de Blauwvingers in augustus 1932 in restaurant Beenen op de Grote Markt. Ook in de wijk Diezerpoort komen dergelijke verenigingen. Tot nu toe zijn er drie bekend:

Bollebieste
Heel bekende leden zijn: Wessel van der Maaten en Willem van Ree.

Het Noorden
Waarschijnlijk is deze club onderdeel geweest van speeltuinvereniging Het Noorden. Een bekend lid van deze vereniging is de heer Hersevoort, die betrokken is bij de organisatie van de Zwolse Avondvierdaagse.

Speeltuinvereniging Het Noorden

Sportief
De start van deze vereniging is bijzonder, want ze is opgericht in de Tweede Wereldoorlog met toestemming van de bezetter. Geüniformeerd wandelen in clubverband was toen verboden. (Leden van wandelclubs droegen aanvankelijk uniformen). Men mocht slechts met een stuk of drie personen in een groepje lopen. Maar Sportief is het toch gelukt om erkenning te krijgen. De heer Van der Heide uit de Wilgenstraat is een prominent lid geweest.

Na de Tweede Wereldoorlog neemt het wandelen een grote vlucht. Al in de oorlog wordt een begin gemaakt met het wandelen van de Avondvierdaagse. Waarschijnlijk omdat de Vierdaagse in Nijmegen niet meer gewandeld kon worden. Wanneer voor het eerst in Zwolle de Avondvierdaagse is gelopen, is niet bekend. Maar na de oorlog neemt ook deze tocht een grote vlucht. Dat komt mede doordat enthousiaste wandelaars scholen bezoeken om leerkrachten en leerlingen aan te sporen te gaan wandelen. Vooral tandarts Van Maaren is een gepassioneerd wandelaar en weet scholen te inspireren. De R.K. meisjesschool Sint Irmgardis in de Hofstraat heeft aan deze oproep gevolg gegeven. Er komt een club onder de naam Wandel Mee. Deze is succesvol, want ze wint verschillende bekers. Wandelen in clubverband deed je niet zomaar, je wandelde ook om medailles en bekers.

Jeugdvierdaagse 1962

De organisatie van de Avondvierdaagse heeft letterlijk en figuurlijk veel voeten in de aarde. Hilly Breunis en Karin Post uit Diezerpoort organiseren al jaren deze tocht. Onder verantwoording van de Zwolse Wandel Verenigingen. Dat zijn nu nog Wipstrikkwartier en De Zwolse Tippelaars, genoemd naar Jan de Tippelaar (Jan Belgrave), een echt wandelaar.

In het midden Jan de Tippelaar, een echt wandelaar

In het midden Jan de Tippelaar, een echt wandelaar

Er zijn nog veel witte plekken in de Zwolse Wandelgeschiedenis. Willem Breunis is zeer geïnteresseerd in alle gegevens over het wandelverleden, vooral foto’s zijn erg welkom. Heeft u informatie neemt u dan telefonisch contact op met Willem Breunis: 038-4545500 of via e-mail: breunis@hetnet.nl.

Wilt u graag wandelen, maar bent u niet geïnteresseerd in grote afstanden maar wel in de natuur, dan is er in onze wijk wandelgroep De Wandelende Tak. Dit is een club natuurliefhebbers die elke vier weken op zondag wandelt in de natuur. De groep stelt zelf de route samen. Informatie is te krijgen bij William van der Laan tel. 038-4202425 of per e-mail wbvanderlaan@home.nl.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2015/04/07/wandel-mee-in-diezerpoort/24851/