School’s cool Zwolle zoekt hulp voor brugklassers

School's cool ugSchool’s cool Zwolle steunt jongeren bij de stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Het is bedoeld voor jongeren die moeite hebben met deze overgang en de nieuwe schoolsituatie. Een thuismentor van School’s cool Zwolle helpt de leerling met het maken van een goede start op de nieuwe school.

School’s cool is op zoek naar thuismentoren die open naar jongeren en oplossingsgericht zijn, stevig in de schoenen staan en bereid zijn een scholier te begeleiden.

Hoeveel tijd kost het?
De mentor komt wekelijks bij de scholier thuis. Het werk van de mentor bestaat uit ondersteunen bij het schoolwerk en eventuele problemen waar de jongere tegenaan loopt, helpen bij een goede aanpak voor het huiswerk en positief stimuleren. Ook ouders kunnen bij de mentor terecht met vragen over onderwijs. De begeleiding start in groep 8 op de basisschool en wordt aan het eind van de brugklas afgebouwd.

  • Gemiddeld twee uur per week
  • Gedurende 1 tot 1,5 jaar
  • Bijwonen van intervisiebijeenkomsten

Ondersteuning
Thuismentoren krijgen een introductie School’s cool, begeleiding middels intervisie en kunnen deelnemen aan interessante thema-avonden. Tijden worden in overleg met ouders en kind afgestemd. We vragen van de mentoren een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Deze wordt vergoed.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sayma Kuipers (Jeugdwerk Diezerpoort), stuur een e-mail naar s.kuipers@travers.nl of bel 06 51288150.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2015/04/22/schools-cool-zwolle-zoekt-hulp-voor-brugklassers/25049/